نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده علوم پیراپزشکی - گروه فناوری اطلاعات سلامت

2 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدارک پزشکی و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 مامایی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، فناوری اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: ثبت مراقبت‌های دوران بارداری برای حفظ حاملگی سالم و پیامدهای مطلوب برای مادر، نوزاد و خانواده ضروری می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین مجموعه حداقل داده‌های وضعیت دوران بارداری به ‌منظور برنامه‌ریزی برای پیش‌گیری از مرگ ‌‌و میر مادران و کاهش عوارض زایمان به دلیل کمبود اطلاعات وضعیت دوران بارداری در هنگام زایمان انجام گردید.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تطبیقی با رویکرد کیفی در سال 1400 و در چهار مرحله بررسی متون، تعیین نیازهای اطلاعاتی، تدوین مجموعه حداقل داده‌های اولیه و اعتبارسنجی آن با استفاده از تکنیک دلفی انجام گردید.
یافته‌ها: پس از بررسی سازمان فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر، سازمان جهانی بهداشت و اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای آفریقای جنوبی، تانزانیا، نیوزیلند، استرالیا، انگلیس، هند و ایران و انجام مصاحبه با عوامل زایمان، 177 عنصر داده شناسایی و سپس اعتبار سنجی گردید. نهایتا با استفاده از تکنیک دلفی، 86 عنصر داده در هفت محور؛ مشخصات ارجاع، مشخصات مادر، تاریخچه پزشکی مادر، تاریخچه بارداری و زایمان قبلی، شرح بارداری فعلی، نتایج سونوگرافی و نتایج آزمایشات مورد اجماع قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: تعیین مجموعه حداقل داده‌های وضعیت‌های بارداری چارچوبی ساختارمند برای گردآوری و گزارش اطلاعات مهم وضعیت‌های مادر باردار را ارائه کند. پس‌خوراند داده‌های به‌موقع مرتبط با وضعیت‌های مهم مادر به سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در زایشگاه‌ها در بخش درمان منجر به آگاهی ماماها از وضعیت‌های حیاتی در هنگام زایمان و انجام به ‌موقع اقدامات لازم می‌شود و به‌طور مستقیم از مرگ‌ و میرهای بسیاری جلوگیری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing A Minimum Data Set for pregnancy condition

نویسندگان [English]

  • marzieh meraji 1
  • Somayeh Fazaeli 2
  • farideh farokhi 3
  • Akram Forghani Azghandi 4
  • sanaz sadat mahmoodian 5

1 Mashhad University of Medical Sciences and Health Services,School of Paramedical Sciences, Department of Health Information Technology,

2 Assistant Professor, Health Information Management, Department of Health Information Technology and Medical Records, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 M.Sc, Midwifery, care deputy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

4 Msc student, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

5 MSc., Medical Records, Department of Health Information Technology, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Prenatal care documentation is crucial for maintaining a safe pregnancy and desired outcomes for the mother, baby, and family. This study was conducted to determine the national minimum data set of pregnancy status to plan for preventing maternal mortality and reducing of delivery complications outstanding lack of information about pregnancy conditions during childbirth.
Methods: This descriptive-comparative study was conducted through qualitative approach in the academic year 2021 in four steps as follows: exploring minimum data set in selected countries, determining information needs of experts, compiling initial minimum data sets, and confirming their validity through Delphi technique.
Results: Investigating in IFRC, WHO, EBCOG, and South Africa, Tanzania, Newziland, Australia, England, India and Iran as well as interviewing midwives, 177 data components were identified and validated. Finally, 86 data components were agreed upon in seven areas: referral information, maternal information, medical history, previous pregnancy, and delivery history, current pregnancy description, ultrasound results, and test results using the Delphi technique
Conclusion: Determining the minimum pregnancy status data set provides a structured framework for collecting and reporting important maternal status data. Health Information system (HIS) in caregiving will be fed by important maternal status data, awareness of vital situations during delivery which in turn leads to timely action, and directly prevents many deaths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prenatal care
  • Pregnancy
  • Minimum data set