دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره 135772

صاحب امتياز و ناشر:‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان

شماره‌ی مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 18268-124

شاپا الکترونیک: 9813-1735

شاپا (چاپی): 7853- 1735


دسترسی به مقالات این مجله
رایگان می باشد.

ضریب تاثیر : 0.54

اين مجله به صورت دو ماهنامه چاپ و در پايگاه‌هاي زير پذيرفته و نمايه مي‌شود:


1- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) (www.isc.gov.ir)
2- ايندكس مديكوس سازمان بهداشت جهاني ناحيه‌ی شرقي مديترانه (IMEMR)
3- پايگاه ايندكس كوپرنيكوس (www.indexcopernicus.com)
4- ایران ژورنال (نظام نمایه سازی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فن‌آوری) (www.ricest.ac.ir)
5- گوگل اسکالر (Google scholar)
6- پايگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران (www.irandoc.ac.ir)
7- پايگاه اطلاعات جهاد دانشگاهي (www.sid.ir)
8- بانك اطلاعات نشريات كشور (www.magiran.com)
9- پژوهشگران سلامت (www.iranmedex.com)

10- www.doaj.org

11- Universal Impact Factor


سرپرست شورای نویسندگان: دکتر محمدرضا رضایتمند

مدیر داخلی: راحله سموعی


 

تماس با دفتر مجله
آدرس: اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کد پستی: 8174673461
تلفن: 37925123-031
دورنگار: 36684799-031
Email: jim@mng.mui.ac.ir

اخبار و اطلاعیه های مجله
هزینه انتشار

از تاریخ 1395/3/1 این مجله مبلغ 000 500 1 ریال به عنوان وجه انتشار (Publication Fee)  برای مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه و گزارش مورد دریافت می‌نماید. نامه به سردبیر و سرمقاله نیز به صورت رایگان می باشد.

از نویسنده مسؤول درخواست می‌شود وجه مورد نظر را به شماره حساب 4975761007 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه به نام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره شبای 580120000000004975761007 واریز و نسخه‌ای از فیش واریزی را به دفتر مجله فاکس یا به ایمیل jim@mng.mui.ac.ir ارسال نماید.

همچنین لازم است قبل از واریز، شناسه اختصاصی مجله مدیریت اطلاعات سلامت [1141130000000024] بر روی رسید واریز وجه به حساب فوق درج گردد.

ضمناً چنانچه هم نویسنده اول و هم نویسنده مسؤول (هر دو) وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (IUMS) اعلام نمایند، از پانصد هزار ریال تخفیف در هزینه های فوق برخوردار می باشند.

 

تاریخ پست: 2014-05-29
 
اطلاعیه های بیشتر