دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره 135772

صاحب امتياز:‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان

شماره‌ی مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 18268-124

شاپا الکترونیک: 9813-1735

شاپا (چاپی): 7853- 1735


دسترسی به مقالات این مجله
رایگان می باشد.

ضریب تاثیر : 0.0420

 

مدیر مسؤول: دکتر محمود کیوان آرا

سردبیر: دکتر محمدرضا رضایتمند

مدیر داخلی: دکتر راحله سموعی

دبیر حوزه فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت: دکتر سکینه سقاییان نژاد
دبیر حوزه کتابداری پزشکی: دکتر حسن اشرفی ریزی
دبیر حوزه مدیریت سلامت: دکتر مرضیه جوادی


 

تماس با دفتر مجله
آدرس: اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کد پستی: 8174673461
تلفن: 37925123-031
دورنگار: 36684799-031
Email: jim@mng.mui.ac.ir

اخبار و اطلاعیه های مجله
الزام داشتن کد اخلاق برای بررسی مقاله
از تاریخ 1399/07/15 داشتن کد اخلاق برای بررسی مقاله در مجله مدیریت اطلاعات سلامت الزامی است.
تاریخ پست: 2020-10-04
 
هزینه انتشار مقاله

از تاریخ 1397/5/1 وجه انتشار (Publication Fee) نهایی برای مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبیر در مجله مدیریت اطلاعات سلامت 000 000 3 ریال می‌باشد که 50 درصد آن در زمان بررسی اولیه مقاله دریافت می‌شود.

در پیام کتبی از نویسنده طرف مکاتبه درخواست می شود با ورود به لینک https://research.mui.ac.ir/fa/journal-payments برای واریز وجه در دو مرحله اقدام نماید.

لازم به ذکر است هزینه هر مقاله، متناسب با جدیدترین مصوبه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافت می‌شود. این مورد، برای کلیه مقاله‌های ارسال شده، اعم از در حال بررسی و در حال انتشار اجرا می‌شود.

تاریخ پست: 2018-09-01 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر