اطلاعیه ها

الزام داشتن کد اخلاق برای بررسی مقاله

 
از تاریخ 1399/07/15 داشتن کد اخلاق برای بررسی مقاله در مجله مدیریت اطلاعات سلامت الزامی است.  
تاریخ پست: 2020-10-04
 

هزینه انتشار مقاله

 

از تاریخ 1397/5/1 وجه انتشار (Publication Fee) نهایی برای مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبیر در مجله مدیریت اطلاعات سلامت 000 000 3 ریال می‌باشد که 50 درصد آن در زمان بررسی اولیه مقاله دریافت می‌شود.

در پیام کتبی از نویسنده طرف مکاتبه درخواست می شود با ورود به لینک https://research.mui.ac.ir/fa/journal-payments برای واریز وجه در دو مرحله اقدام نماید.

لازم به ذکر است هزینه هر مقاله، متناسب با جدیدترین مصوبه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافت می‌شود. این مورد، برای کلیه مقاله‌های ارسال شده، اعم از در حال بررسی و در حال انتشار اجرا می‌شود.

 
تاریخ پست: 2018-09-01 بیشتر...
 
1 - 2 (2)