اطلاعیه ها

الزام داشتن کد اخلاق برای بررسی مقاله

 
از تاریخ 1399/07/15 داشتن کد اخلاق برای بررسی مقاله در مجله مدیریت اطلاعات سلامت الزامی است.  
تاریخ پست: 2020-10-04
 

هزینه انتشار مقاله

 

از تاریخ 1397/5/1 وجه انتشار (Publication Fee) نهایی برای مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبیر در مجله مدیریت اطلاعات سلامت 000 000 2 ریال می‌باشد که 50 درصد آن در زمان بررسی اولیه مقاله دریافت می‌شود.

از نویسنده طرف مکاتبه درخواست می‌شود وجه مورد نظر را به شماره حساب 4975761007 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه به نام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره شبای 580120000000004975761007 واریز و نسخه‌ای از فیش واریزی را در سامانه مجله و به ایمیل مجله jim@mng.mui.ac.ir ارسال نمایند. لطفا توجه فرمایید در زمان واریز وجه به شماره حساب گفته شده، شناسه اختصاصی مجله مدیریت اطلاعات سلامت [1141130000000024] بر روی رسید واریز وجه درج گردد.

لازم به ذکر است هزینه هر مقاله، متناسب با جدیدترین مصوبه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافت می‌شود. این مورد، برای کلیه مقاله‌های ارسال شده، اعم از در حال بررسی و در حال انتشار اجرا می‌شود.

 
تاریخ پست: 2018-09-01 بیشتر...
 
1 - 2 (2)