دوره 6، شماره 2، 1388

طراحی فرم درخواست انتقال خون و فرآورده‌های آن (نگاهی به یك ضرورت ملی)

آذر كبيرزاده, عليرضا رستميان, بنيامين محسني ساروي, علي اصغر حق پرست, اسماعيل رضازاده

چکیده


 

واژه‌هاي كليدي: كنترل فرم‌ها و مدارك؛ انتقال خون؛ خون.


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.