دوره 13، شماره 6، 1395 (شماره پیاپی 52):420-425

تحلیل پروانه‌هاي ثبت اختراع حوزه پزشكي كشورهاي جهان اسلام

علي منصوری, زهرا جوانی, ميترا پشوتنی‌زاده

چکیده


مقدمه: پزشکي و فن‌آوري‌هاي مربوط به آن، يکي از مسایل قابل توجه در تاريخ کشورهاي اسلامي محسوب می‌شود، اما به نظر مي‌رسد که وضعيت کنوني اين حوزه چندان مطلوب نيست. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت توسعه فن‌آوری پزشکی با استفاده از تحلیل پروانه‌هاي ثبت اختراع حوزه پزشكي كشورهاي اسلامي در پايگاه بین‌المللی ثبت اختراع آمریکا انجام شد.

روش بررسي: این پژوهش، توصیفی و از نوع کاربردی بود و جامعه آن را کل پروانه‌های ثبت اختراع حوزه پزشکی کشورهای اسلامی ثبت شده در پایگاه ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا از ابتدا تا سال 2014 تشکیل داد. داده‌ها با استفاده از ترکیب فیلدهای نام کشورها و رده جستجو و با استفاده از نرم‌افزار USPTO استخراج گردید. از نرم‌افزار USPTO 2 برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز از هر پروانه ثبت اختراع، از نرم‌افزار PATREF 5 جهت استنادهای پروانه‌های ثبت اختراع و از نرم‌افزار GPS Visualizer جهت ترسیم نقشه پراکندگی جغرافیایی پروانه‌های ثبت اختراع استفاده شد.

يافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که از بین 57 کشور اسلامی، تنها 26 کشور از جمله مالزی، ترکیه، عربستان، ایران، امارات و کویت در زمینه اختراعات حوزه پزشکی فعال بودند. از میان موضوعات دارای پروانه ثبت اختراع نیز موضوعاتی همچون داروسازی، ترکیبات ارگانیک، شیمی زیست مولکولی و میکروب‌شناسی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، دندان‌پزشکی و جراحی‌های نوری، حرارتی و الکتریکی، بالاترین رتبه فعالیت را به خود اختصاص دادند. بیشترین ارتباطات کشورهای اسلامی با سایر کشورها در زمینه پروانه‌های ثبت اختراع حوزه پزشکی نیز با کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، کانادا، آلمان، بریتانیا، ژاپن، مالزی، ترکیه، عربستان و ایران صورت گرفته بود.

نتيجه‌گيري: نتایج پژوهش حاضر ضمن ارایه آگاهی به مسؤولان کشورهای اسلامی از وضعیت فن‌آوری پزشکی در مقایسه با کشورهای دیگر، در حوزه سیاست‌گذاری کلان و خرد کشورهای اسلامی در حوزه مذکور نیز می‌تواند مفید باشد.


واژگان کلیدی


پروانه‌ ثبت اختراع؛ پزشکی؛ کشورهای اسلامی

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.