دوره 15، شماره 1، 1397 (شماره پیاپی 59):1-2

بیمارستان‌های اصفهان در شرایط (بافتار) رشد شهری: تحولات جدید و چالش‌های آینده

حمیدرضا ربیعی دستجردی, استفن متیوز

DOI: 10.22122/him.v15i1.3393

چکیده


-

تمام متن:

PDF

مراجع


Bihamta N, Soffianian A, Fakheran S, Gholamalifard M. Using the SLEUTH urban growth model to simulate future urban expansion of the Isfahan metropolitan area, Iran. J Indian Soc Remote Sens 2015; 43(2): 407-14.

Atlas of Isfahan [Online]. [cited 2018 Jan 14]; Available from: URL:

http://new.isfahan.ir/Index.aspx?tempname=ShahrsaziAtlas〈=1⊂=105

Isfahan Healthcare City [Online]; [cited 2018 Jan 15]; Available from: URL: http://en.isfahanhealthcarecity.com

Marmot M. Social determinants of health inequalities. Lancet 2005; 365(9464): 1099-104.