دوره 8، شماره 4، 1390 (شماره پیاپی 20)

نمایه‏ سازی مجله‏های ایرانی توسط پایگاه‏های اطلاعاتی خارجی: راه‌ کارهایی برای بهبود آن

عليرضا نوروزي, هيوا عبدخدا

چکیده


هدف از این مقاله شناسایی مشکلات مجله‏های ایرانی و دلایل عدم نمایه‏سازی و چکیده‏نویسی آن‌ها توسط پایگاه‏های اطلاعاتی خارجی و موتورهای جستجو و در نهایت ارایه‌ی راه‌کارهایی برای بهبود وضعیت موجود به منظور حضور بهتر مجله‏های علمی ایرانی در عرصه‌ی جهانی بود. این مطالعه از نوع توصیفی و مرور وضعیت موجود است. یکی از دلایلی که مجله‏های ایرانی زیاد به آن‌ها استناد نمی‏شود، این است که این مجله‏ها امکان پخش در سطح جهان را ندارند و چکیده‌ی مقاله‏های منتشر شده در مجله‏های ایرانی در پایگاه‏های اطلاعاتی که اغلب توسط آمریکا و انگلیس هدایت می‏شوند، نمایه‏سازی نمی‏شوند. بنابراین، باید هر مجله یک وبگاه ویژه‌ی خود داشته باشد و فهرست مندرجات آخرین مقاله‏های منتشر شده در شماره‌ی تازه را برای گروه‏های بحث تخصصی منطقه‏ای و جهانی ارسال کند و روی وب‌نوشت‏ها و وبگاه‏های دیگر خبر رسانی کند، تا تعداد خوانندگان مجله زیاد شود و جلب توجه نمایند. این مقاله نشان می‏دهد که انتشار یک مجله بدون رعایت استانداردهای انتشار مجله‏های علمی موجب خواهد شد تا آن مجله در پایگاه‏های اطلاعاتی خارجی نمایه‏سازی نشود. قابل ذکر است که نمایه‏سازی یک مجله در پایگاه‏های اطلاعاتی خارجی نشان دهنده اعتبار علمی و جهانی بودن دامنه‌ی موضوعی آن مجله است.

واژه‌‌های کلیدی: نشریات ادواری، نمایه‏سازی، پایگاه‌های اطلاعاتی، ایران.


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.