دوره 16، شماره 1، 1398 (شماره پیاپی 65)

ایندکس

ایندکس مجله

DOI: 10.22122/him.v16i1.3915

چکیده


لطفا برای دانلود ایندکس این شماره کلیک نمایید.

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.