دوره 17، شماره 2، 1399 (شماره پیاپی 72)- در حال تکمیل:43-46

نظریه ضد اطلاعات در بافت سلامت

حسن اشرفي ريزی

DOI: 10.22122/him.v17i2.4038

چکیده


-

تمام متن:

PDF

مراجع


Keshavarz H. Information Seeking: From information needs to information credibility. Tehran, Iran: Ketabdar Publications; 2015. [In Persian].

Marwick A, Lewis R. Media manipulation and disinformation online. Data and Society [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: https://datasociety.net/pubs/oh/DataAndSociety_MediaManipulationAndDisinformationOnline.pdf

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.