دوره 17، شماره 2، 1399 (شماره پیاپی 72):87-89

سیاست‌گذاری برای به ‌کارگیری رویکرد Bring Your Own Device در همه‌گیری کووید 19: بیان دیدگاه

مريم جهانبخش, مصطفی امینی رارانی, شهرام طهماسبیان, معصومه شهبازی

DOI: 10.22122/him.v17i2.4121

چکیده


-


تمام متن:

PDF

مراجع


Lazzarotti JJ, Gavejian JC. Work-From-Home Checklist during the Coronavirus Pandemic [Online]. [cited 2020 Mar 16]; Available from: URL: https://www.workplaceprivacyreport.com/2020/03/articles/data-security/work-from-home-checklist-during-the-coronavirus-pandemic/

Boda R. Coronavirus: BYOD, working remotely and ensuring information security [Online]. [cited 2020 Mar 19]; Available from: URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=988ab7a1-647e-414c-87a2-3c8ca186c157

Stone King. Coronavirus (COVID-19) Data Protection - The keys to securing agile or home working [Onlie]. [cited 2020 Mar 16]; Available from: URL: https://www.stoneking.co.uk/literature/e-bulletins/coronavirus-covid-19-data-protection-keys-securing-agile-or-home-working

Zhang Y. COVID-19: Data protection obligations and cyber security advice for organisations [Online]. [cited 2020 Apr 9]; Available from: URL: https://www.burges-salmon.com/news-and-insight/legal-updates/covid-19/covid19-data-protection-obligations-and-cyber-security-advice-for-organisations/

European Union Agency for Cybersecurity. Tips for cybersecurity when working from home [Online]. [cited 2020 Mar 24]; Available from: URL: https://www.enisa.europa.eu/tips-for-cybersecurity-when-working-from-home

ARXAN. Best Practices for Employee BYOD Training [Online]. [cited 2013 Aug 28]; Available from: URL: https://www.arxan.com/arxan-blog/best-practices-for-employee-byod-training

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.