دوره 17، شماره 1، 1399 (شماره پیاپی 71):1

آمارهای مرگ‌ و میر کرونا: کاستی معنا

محمود کیوان‌آرا

DOI: 10.22122/him.v17i1.4122

چکیده


-

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.