دوره 18، شماره 3، 1400 (شماره پیاپی 79):131-134

اهمیت مدیریت زنجیره تأمین تاب‌آور جهت پیشبرد برنامه واکسیناسیون همه‌گیری کووید 19: لزوم شکل‌گیری یک پارادایم جدید

غلامرضا نصیری

DOI: 10.22122/him.v0i0.4269

چکیده


-


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.