دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره 135772

صاحب امتياز:‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان

شماره‌ی مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 18268-124

شاپا الکترونیک: 9813-1735

شاپا (چاپی): 7853- 1735


دسترسی به مقالات این مجله
رایگان می باشد.

ضریب تاثیر : 0.0420

اين مجله به صورت دو ماهنامه چاپ و در پايگاه‌هاي زير پذيرفته و نمايه مي‌شود:


1- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 

2- پایگاه نمایه سازی مجلات با دسترسی آزاد (DOAJ)

3- ايندكس مديكوس سازمان بهداشت جهاني ناحيه‌ی شرقي مديترانه (IMEMR)

4- پايگاه ايندكس كوپرنيكوس

5- ایران ژورنال (نظام نمایه سازی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فن‌آوری)

6- گوگل اسکالر (Google scholar)

7- پايگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران (Irandoc) 

8- پايگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهي (SID)  

9- بانك اطلاعات نشريات كشور (Magiran)


 

مدیر مسؤول: دکتر محمود کیوان آرا

سردبیر: دکتر محمدرضا رضایتمند

مدیر داخلی: دکتر راحله سموعی

دبیر حوزه فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت: دکتر سکینه سقاییان نژاد
دبیر حوزه کتابداری پزشکی: دکتر حسن اشرفی ریزی
دبیر حوزه مدیریت سلامت: دکتر مرضیه جوادی


 

تماس با دفتر مجله
آدرس: اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کد پستی: 8174673461
تلفن: 37925123-031
دورنگار: 36684799-031
Email: jim@mng.mui.ac.ir

اخبار و اطلاعیه های مجله
الزام داشتن کد اخلاق برای بررسی مقاله
از تاریخ 1399/07/15 داشتن کد اخلاق برای بررسی مقاله در مجله مدیریت اطلاعات سلامت الزامی است.
تاریخ پست: 2020-10-04
 
هزینه انتشار مقاله

از تاریخ 1397/5/1 وجه انتشار (Publication Fee) نهایی برای مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبیر در مجله مدیریت اطلاعات سلامت 000 000 2 ریال می‌باشد که 50 درصد آن در زمان بررسی اولیه مقاله دریافت می‌شود.

از نویسنده طرف مکاتبه درخواست می‌شود وجه مورد نظر را به شماره حساب 4975761007 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه به نام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره شبای 580120000000004975761007 واریز و نسخه‌ای از فیش واریزی را در سامانه مجله و به ایمیل مجله jim@mng.mui.ac.ir ارسال نمایند. لطفا توجه فرمایید در زمان واریز وجه به شماره حساب گفته شده، شناسه اختصاصی مجله مدیریت اطلاعات سلامت [1141130000000024] بر روی رسید واریز وجه درج گردد.

لازم به ذکر است هزینه هر مقاله، متناسب با جدیدترین مصوبه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافت می‌شود. این مورد، برای کلیه مقاله‌های ارسال شده، اعم از در حال بررسی و در حال انتشار اجرا می‌شود.

تاریخ پست: 2018-09-01 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر