دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره 135772

صاحب امتياز:‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان

شماره‌ی مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 18268-124

شاپا الکترونیک: 9813-1735

شاپا (چاپی): 7853- 1735


دسترسی به مقالات این مجله
رایگان می باشد.

ضریب تاثیر : 0.0420

اين مجله به صورت دو ماهنامه چاپ و در پايگاه‌هاي زير پذيرفته و نمايه مي‌شود:


1- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 

2- ايندكس مديكوس سازمان بهداشت جهاني ناحيه‌ی شرقي مديترانه (IMEMR)

3- پايگاه ايندكس كوپرنيكوس

4- ایران ژورنال (نظام نمایه سازی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فن‌آوری)

5- گوگل اسکالر (Google scholar)

6- پايگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران (Irandoc) 

7- پايگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهي (SID)  

8- بانك اطلاعات نشريات كشور (Magiran)


 

مدیر مسؤول: دکتر محمود کیوان آرا

سردبیر: دکتر محمدرضا رضایتمند

مدیر داخلی: راحله سموعی

دبیر حوزه فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت: دکتر سکینه سقاییان نژاد
دبیر حوزه کتابداری پزشکی: دکتر حسن اشرفی ریزی
دبیر حوزه مدیریت سلامت: دکتر مرضیه جوادی


 

تماس با دفتر مجله
آدرس: اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کد پستی: 8174673461
تلفن: 37925123-031
دورنگار: 36684799-031
Email: jim@mng.mui.ac.ir

اخبار و اطلاعیه های مجله
هزینه انتشار

از تاریخ 1395/3/1 این مجله مبلغ 000 500 1 ریال به عنوان وجه انتشار (Publication Fee) برای مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه و گزارش مورد و مبلغ 000 000 1 ریال برای نامه به سردبیر دریافت می‌نماید. سرمقاله نیز به صورت رایگان می باشد.

از نویسنده مسؤول درخواست می‌شود وجه مورد نظر را به شماره حساب 4975761007 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه به نام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره شبای580120000000004975761007 واریز و نسخه‌ای از فیش واریزی را به دفتر مجله فاکس یا به ایمیل jim@mng.mui.ac.ir ارسال نماید.

همچنین لازم است قبل از واریز، شناسه اختصاصی مجله مدیریت اطلاعات سلامت [1141130000000024] بر روی رسید واریز وجه به حساب فوق درج گردد.

ضمناً چنانچه نویسنده اول و نویسنده مسؤول (هر دو) وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (IUMS) اعلام نمایند، از پانصد هزار ریال تخفیف در هزینه‌های فوق برخوردار می‌باشند.

لطفا توجه داشته باشید هزینه هر مقاله، متناسب با جدیدترین مصوبه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافت می شود. این مورد، برای کلیه مقاله‌های ارسال شده، اعم از در حال بررسی و در حال انتشار اجرا می‌شود.


تاریخ پست: 2014-05-29 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر