دوره 14، شماره 3، 1396 (شماره پیاپی 55)

XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

خطای علمی در انتشار آثار پژوهشی شماره صفحه: 95
محسن رضائی آدریانی
چکیده (53 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مرتبط با مکان‌یابی دهکده‌های سلامت: مطالعه موردی استان اصفهان شماره صفحه: 96-102
سید علیرضا لوح‌ موسوی, مسعود تقوایی, محمد رضا وسیلی, محمد حسین زارع
چکیده (38 مشاهده)     |     متن کامل PDF (36 دریافت)     |     XML
تمایل پزشکان بیمارستان‌های آموزشی زاهدان به استفاده از سلامت الکترونیک شماره صفحه: 103-109
یوسف مهدی‌پور, جهانپور علی‌پور, افسانه کریمی, سعید ابراهیمی
چکیده (38 مشاهده)     |     متن کامل PDF (36 دریافت)     |     XML
بررسي عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اينترنتی بیمارستان بر اساس مدل پذیرش فن‌آوری (TAM): مطالعه موردی در بیمارستان‌های شهر مشهد شماره صفحه: 110-115
یوسف رمضانی, فریبرز رحیم‌نیا
چکیده (32 مشاهده)     |     متن کامل PDF (33 دریافت)     |     XML
مکان‌یابی بهینه مراکز درمانی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهر مراغه شماره صفحه: 116-123
اکبر مرادی, زهرا نصیری
چکیده (72 مشاهده)     |     متن کامل PDF (21 دریافت)     |     XML
چالش‌های دگرسنجی در ارزیابی پژوهش به روش تحلیل مضمون شماره صفحه: 124-129
هاجر ستوده, معصومه روایی, مهدیه میرزابیگی, زهرا مزارعی
چکیده (28 مشاهده)     |     متن کامل PDF (29 دریافت)     |     XML
ارایه مدل ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی ایران شماره صفحه: 130-137
سيد مجيد شيرزادي, پوران رئیسی, امیر اشکان نصیری‌پور, سید جمال‌الدین طبیبی
چکیده (39 مشاهده)     |     متن کامل PDF (18 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

میزان رضایتمندی شغلی پرستاران از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان پاستور بم در سال 1394 شماره صفحه: 138-141
راحيل قربانی‌نیا, علی خضری, سپیده کمالی, نجمه قربانی
چکیده (83 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML