دوره 14، شماره 6، 1396 (شماره پیاپی 58)

XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

نقش مدیران اطلاعات بهداشتی در رویارویی با انبوه داده در نظام سلامتی شماره صفحه: 228-229
حميد مقدسی
چکیده (106 مشاهده)     |     متن کامل PDF (74 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

سامانه هوشمند توصیه رژیم غذایی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی و منطق فازی شماره صفحه: 230-235
راضيه شعبانی, سيد اميرحسن منجمی, سيد مرتضی صفوی, مهران رضايی
چکیده (102 مشاهده)     |     متن کامل PDF (65 دریافت)     |     XML
ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک‌های تخصصی درمانی منتخب شیراز با استفاده از مدل SERVQUAL شماره صفحه: 236-242
زهرا یاوری, مجید محمد شفیعی, فاطمه غیور
چکیده (99 مشاهده)     |     متن کامل PDF (54 دریافت)     |     XML
سطح سواد سلامت الکترونیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 95-1394 شماره صفحه: 243-248
سید جواد قاضی میرسعید, محمود قائمی‌زاده
چکیده (136 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت)     |     XML
بررسی شبکه هم‌تألیفی پژوهشگران حوزه دندان‌پزشکی در دو پایگاه Web of Science و Scopus طی سال‌های 2011 تا 2015 شماره صفحه: 249-254
صدیقه محمد اسماعیل, نسیم نراقیان
چکیده (94 مشاهده)     |     متن کامل PDF (36 دریافت)     |     XML
تعیین سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 255-259
سونا ایمانی طیبی, فيروزه زارع فراشبندی, حسن اشرفی ریزی
چکیده (103 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML
حضور محققان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی علمی: مطالعه موردی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان شماره صفحه: 260-266
نرگس قربانی, مرجان مومنی, راهب قربانی, فهیمه باب‌الحوائجی
چکیده (114 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

دیدگاه دستیاران گروه اطفال در مورد نقش حضور متخصصان مقیم: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شماره صفحه: 267-271
امینه محبی امین, مهدی ربیعی, علی خاکشور
چکیده (108 مشاهده)     |     متن کامل PDF (21 دریافت)     |     XML