دوره 15، شماره 2، 1397 (شماره پیاپی 60) - در حال تکمیل

XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

تنازع بقا: حذف یا بقای رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
فیروزه زارع فراشبندی, راضیه وهاب, فائزه امینی
چکیده (137 مشاهده)         |     XML

مقاله مروری نقلی

موانع اقتصادی پژوهش‌های سلامت در ایران: مقاله مروری روایتی
حسن اشرفی ریزی, محمدرضا سلمیانی, محمدرضا هاشميان
چکیده (21 مشاهده)         |     XML

گزارش ویژه

استفاده از تخصص و تجربیات کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی در بررسی مستندات علمی داوطلبان دکتری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: شرح یک تجربه
محمدرضا سلیمانی, شهین مجیری, حسن اشرفي ريزي
چکیده (89 مشاهده)         |     XML