دوره 17، شماره 4، 1399 (شماره پیاپی 74)

XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

ضرورت توجه بیشتر به موضوع «اجتناب اطلاعات سلامت» در پژوهش‌های حاضر شماره صفحه: 147-149
فرحناز نادربیگی , علیرضا اسفندیاری مقدم , عاطفه زارعی , بهروز بیات
چکیده (64 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

طراحی و اعتبارسنجی دستورالعمل کامپیوتری تفسیرپذیر بیماری آسم در مراقبت اولیه شماره صفحه: 150-158
فرحناز صدوقی , سامان محمدپور , صبا عرشی , شیرین عیانی , کامیار فتحی‌سالاری
چکیده (41 مشاهده)     |     متن کامل PDF (11 دریافت)     |     XML
سیاست‌های تشویقی ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم ایران شماره صفحه: 159-166
فرشته داوری , حانیه سادات سجادی , الهام احسانی چیمه , خلیل علی‌محمدزاده
چکیده (238 مشاهده)     |     متن کامل PDF (11 دریافت)     |     XML
رابطه رضایت گردشگران پزشکی با قصد مراجعه مجدد از طریق اعتماد در مقاصد گردشگری پزشکی شماره صفحه: 167-172
سید مرتضی غیور باغبانی , منیره یگانه مفرد , فائزه حامد همراهیان , زهرا علیدادی
چکیده (46 مشاهده)     |     متن کامل PDF (28 دریافت)     |     XML
مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی از دیدگاه تولیدکنندگان: یک تحقیق کیفی شماره صفحه: 173-180
علی عابدینی , حمیدرضا ایرانی , حمیدرضا یزدانی
چکیده (16 مشاهده)     |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML
توان نظر داوران Cochrane و بافتار استناد در شناسایی چکیده مقالات مرتبط و بخش‌های اصلی آن‌ها شماره صفحه: 181-188
عادله اسعدی , هاجر ستوده , جواد عباسپور , مصطفی فخراحمد
چکیده (22 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1 دریافت)     |     XML
شناسایی مفاهیم نوظهور و کشف ساختار دانش حوزه سردردهای ضربان‌دار شماره صفحه: 189-198
صالح رحیمی , فرامرز سهيلي , یوسف امینی‌نیا , فرشید دانش
چکیده (75 مشاهده)     |     متن کامل PDF (13 دریافت)     |     XML

بیان دیدگاه

کاربرد مهارت‌های کوانتومی در کنترل شیوع کووید 19 در سازمان‌ها شماره صفحه: 199-202
حمیدرضا سوداگر , حمیده رضایی , موسی‌الرضا اسحاق‌پور رضایی
چکیده (51 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML