دوره 1، شماره 1، 1383

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی نیاز مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان به آموزش اصول و مهارتهای مدیریت 1380
احمد جمشیدی , محمد حسین یارمحمدیان , فریبا ارجمندی , هدایت الله عسگری , احمدرضا رئیسی
چکیده (392 مشاهده)     |     متن کامل PDF (150 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه ای رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان و عوامل موثر بر آن
احمد پاپی , محمد حسین یار محمدیان , اکبر کلاهدوزان , شهین مجیری , محمد علی کلباسی
چکیده (453 مشاهده)     |     متن کامل PDF (172 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه ای درصد فراوانی ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه بیمارستان آموزشی، خصوصی، تامین اجتماعی در شش ماهه اول 1381
آرزو بابایی , فرشته صلواتی , ناهید توکلی , رحمت الله توکلی , مهدی رئیسی , فرید گل محمدی , عبدالله میرزایی
چکیده (280 مشاهده)     |     متن کامل PDF (110 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه ای میزان انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان براساس تئوری هرزبرگ
فرحناز جباری , سعید رجایی پور , سید ابراهیم جعفری
چکیده (458 مشاهده)     |     متن کامل PDF (166 دریافت)     |     XML
بررسی روشها و قوانین مربوط به ثبت، تکمیل، صدور و جمع آوری گواهیهای فوت در استان اصفهان در سال 1381 و ارائه الگوی مناسب
سیما عجمی
چکیده (274 مشاهده)     |     متن کامل PDF (115 دریافت)     |     XML
ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بستری بیمارستان رازی قزوین (1380)
علی محمد مصدق راد
چکیده (1034 مشاهده)     |     متن کامل PDF (345 دریافت)     |     XML
بررسی میزان تکمیل مدارک پزشکی در بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1377
فروزنده احمد زاده
چکیده (303 مشاهده)     |     متن کامل PDF (118 دریافت)     |     XML
نیازسنجی مدیران بیمارستان از طریق فن تحلیل شغل: یک مطالعه کیفی
محمد حسین یار محمدیان , علیرضا یوسفی , مریم انصاری
چکیده (504 مشاهده)     |     متن کامل PDF (185 دریافت)     |     XML
ارزشیابی و مقایسه دانش ئ نگرش دانشجویان ترم اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به خدمات جامعه نگر در علوم پزشکی
اسدالله شمس
چکیده (263 مشاهده)     |     متن کامل PDF (115 دریافت)     |     XML