دوره 1، شماره 1، 1383

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی نیاز مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان به آموزش اصول و مهارتهای مدیریت 1380
احمد جمشیدی , محمد حسین یارمحمدیان , فریبا ارجمندی , هدایت الله عسگری , احمدرضا رئیسی
چکیده (523 مشاهده)     |     متن کامل PDF (171 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه ای رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان و عوامل موثر بر آن
احمد پاپی , محمد حسین یار محمدیان , اکبر کلاهدوزان , شهین مجیری , محمد علی کلباسی
چکیده (578 مشاهده)     |     متن کامل PDF (193 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه ای درصد فراوانی ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه بیمارستان آموزشی، خصوصی، تامین اجتماعی در شش ماهه اول 1381
آرزو بابایی , فرشته صلواتی , ناهید توکلی , رحمت الله توکلی , مهدی رئیسی , فرید گل محمدی , عبدالله میرزایی
چکیده (381 مشاهده)     |     متن کامل PDF (133 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه ای میزان انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان براساس تئوری هرزبرگ
فرحناز جباری , سعید رجایی پور , سید ابراهیم جعفری
چکیده (585 مشاهده)     |     متن کامل PDF (187 دریافت)     |     XML
بررسی روشها و قوانین مربوط به ثبت، تکمیل، صدور و جمع آوری گواهیهای فوت در استان اصفهان در سال 1381 و ارائه الگوی مناسب
سیما عجمی
چکیده (373 مشاهده)     |     متن کامل PDF (129 دریافت)     |     XML
ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بستری بیمارستان رازی قزوین (1380)
علی محمد مصدق راد
چکیده (1177 مشاهده)     |     متن کامل PDF (376 دریافت)     |     XML
بررسی میزان تکمیل مدارک پزشکی در بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1377
فروزنده احمد زاده
چکیده (409 مشاهده)     |     متن کامل PDF (140 دریافت)     |     XML
نیازسنجی مدیران بیمارستان از طریق فن تحلیل شغل: یک مطالعه کیفی
محمد حسین یار محمدیان , علیرضا یوسفی , مریم انصاری
چکیده (619 مشاهده)     |     متن کامل PDF (214 دریافت)     |     XML
ارزشیابی و مقایسه دانش ئ نگرش دانشجویان ترم اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به خدمات جامعه نگر در علوم پزشکی
اسدالله شمس
چکیده (364 مشاهده)     |     متن کامل PDF (127 دریافت)     |     XML