دوره 5، شماره 2، 1387

XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

عامل تأثیر: یک سر و هزار سودا
فرهاد شکرانه ننه‌کران , حافظ محمدحسن زاده اسفنجاني
چکیده (274 مشاهده)     |     متن کامل PDF (107 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

امکان‌سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری در حوزه‌ی معاونت امور درمان سازمان تأمین اجتماعی
امير اشکان نصيري‌پور , شهرام توفيقي , رقيه جوانمردي
چکیده (307 مشاهده)     |     متن کامل PDF (132 دریافت)     |     XML
کاربرد الگوی ارتقای کیفیت با استفاده از اطلاعات پزشکی بیماران بر افزایش درآمد بیمارستان
ناهيد حاتم , مهرداد عسکريان , كيميا پورمحمدي
چکیده (363 مشاهده)     |     متن کامل PDF (196 دریافت)     |     XML
مقایسه‌‌ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی
صديقه محمد اسماعيل , الهام لفظي قاضي , عباس گيلوري
چکیده (338 مشاهده)     |     متن کامل PDF (173 دریافت)     |     XML
وضعیت نظام آماری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مصطفي فرح‌بخش , شهلا فزون خواه
چکیده (332 مشاهده)     |     متن کامل PDF (159 دریافت)     |     XML
مطالعه‌ی تطبیقی اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پرونده‌ی الکترونیک سلامت در كشورهای منتخب
مهرداد فرزندي‌پور , مريم احمدي , فرحناز صدوقي , ايرج كريمي
چکیده (424 مشاهده)     |     متن کامل PDF (190 دریافت)     |     XML
مدیریت اطلاعات پزشکی و برآورد هزینه‌های مستقیم درمانی سرطان ریه
عليرضا اکبرزاده باغبان , مجتبي اسماعيلي , خليل کيميافر
چکیده (496 مشاهده)     |     متن کامل PDF (152 دریافت)     |     XML
نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در بهبود عملكرد بیمارستان ‌دکتر شیخ مشهد
غلامرضا مرادي , معصومه سرباز , خليل كيميافر , ناصر شفيعي , يوسف ستايش
چکیده (2888 مشاهده)     |     متن کامل PDF (600 دریافت)     |     XML
عملكرد كمیته‌ی مدارك پزشكی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشكی مازندران
آذر کبيرزاده , ابراهيم باقريان فرح‌آبادي , اسماعيل رضا زاده , بنيامين محسني ساروي
چکیده (285 مشاهده)     |     متن کامل PDF (124 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

مشكلات سنجش تولیدات علمی كشور
عبدالحسن کاظمي
چکیده (268 مشاهده)     |     متن کامل PDF (104 دریافت)     |     XML