دوره 5، شماره 2، 1387

XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

عامل تأثیر: یک سر و هزار سودا
فرهاد شکرانه ننه‌کران , حافظ محمدحسن زاده اسفنجاني
چکیده (370 مشاهده)     |     متن کامل PDF (118 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

امکان‌سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری در حوزه‌ی معاونت امور درمان سازمان تأمین اجتماعی
امير اشکان نصيري‌پور , شهرام توفيقي , رقيه جوانمردي
چکیده (403 مشاهده)     |     متن کامل PDF (143 دریافت)     |     XML
کاربرد الگوی ارتقای کیفیت با استفاده از اطلاعات پزشکی بیماران بر افزایش درآمد بیمارستان
ناهيد حاتم , مهرداد عسکريان , كيميا پورمحمدي
چکیده (479 مشاهده)     |     متن کامل PDF (218 دریافت)     |     XML
مقایسه‌‌ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی
صديقه محمد اسماعيل , الهام لفظي قاضي , عباس گيلوري
چکیده (434 مشاهده)     |     متن کامل PDF (204 دریافت)     |     XML
وضعیت نظام آماری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مصطفي فرح‌بخش , شهلا فزون خواه
چکیده (431 مشاهده)     |     متن کامل PDF (179 دریافت)     |     XML
مطالعه‌ی تطبیقی اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پرونده‌ی الکترونیک سلامت در كشورهای منتخب
مهرداد فرزندي‌پور , مريم احمدي , فرحناز صدوقي , ايرج كريمي
چکیده (518 مشاهده)     |     متن کامل PDF (206 دریافت)     |     XML
مدیریت اطلاعات پزشکی و برآورد هزینه‌های مستقیم درمانی سرطان ریه
عليرضا اکبرزاده باغبان , مجتبي اسماعيلي , خليل کيميافر
چکیده (639 مشاهده)     |     متن کامل PDF (202 دریافت)     |     XML
نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در بهبود عملكرد بیمارستان ‌دکتر شیخ مشهد
غلامرضا مرادي , معصومه سرباز , خليل كيميافر , ناصر شفيعي , يوسف ستايش
چکیده (3199 مشاهده)     |     متن کامل PDF (642 دریافت)     |     XML
عملكرد كمیته‌ی مدارك پزشكی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشكی مازندران
آذر کبيرزاده , ابراهيم باقريان فرح‌آبادي , اسماعيل رضا زاده , بنيامين محسني ساروي
چکیده (382 مشاهده)     |     متن کامل PDF (142 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

مشكلات سنجش تولیدات علمی كشور
عبدالحسن کاظمي
چکیده (360 مشاهده)     |     متن کامل PDF (116 دریافت)     |     XML