دوره 6، شماره 1، 1388

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت اطلاعات بهداشت روان انگلستان، مالزی و ایران
هادي لطف نژاد افشار , زهرا زارع فضل الهي , معصومه خوش كلام , پيمان رضايي هاچه سو
چکیده (486 مشاهده)     |     متن کامل PDF (225 دریافت)     |     XML
وضعیت سیستم ثبت اطلاعات خون‌شناسی در آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرخنده اسدي , حميد مقدسي , زهرا مستانه
چکیده (398 مشاهده)     |     متن کامل PDF (184 دریافت)     |     XML
میزان ‌اجرای دستورالعمل‌های کد گذاری صدمات، سوختگی‌ها و مسمومیت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهیدبهشتی
فائزه اخلاقي , پوران رئيسي , سيد موسي کاظمي
چکیده (519 مشاهده)     |     متن کامل PDF (189 دریافت)     |     XML
مقایسه برونداد پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
فرزانه امين پور , محبوبه حيدري
چکیده (381 مشاهده)     |     متن کامل PDF (130 دریافت)     |     XML
میزان همکاری گروهی محققان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای طرح های تحقیقاتی
فرشيد دانش , اميرحسين عبدالمجيد , عليرضا رحيمي , فاطمه بابايي
چکیده (432 مشاهده)     |     متن کامل PDF (180 دریافت)     |     XML
میزان همبستگی خود – استنادی با ضریب تأثیر مجله‌های علمی حوزه‌ی علوم پزشکی در گزارش‌های استنادی نشریات فارسی
محمد رضا قانع
چکیده (408 مشاهده)     |     متن کامل PDF (157 دریافت)     |     XML
کاربرد مدل تعالی EFQM با رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرزانه اقبال , محمد حسين يارمحمديان , سيد علي سيادت
چکیده (1797 مشاهده)     |     متن کامل PDF (384 دریافت)     |     XML
میزان حاکمیت فرآیندهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عليرضا شيرواني , علي صفدريان , آزاده علوي
چکیده (427 مشاهده)     |     متن کامل PDF (154 دریافت)     |     XML