دوره 7، شماره 2، 1389

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

معیارهای اطلاعاتی برای خدمات بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه در کشور از دیدگاه سازمان‌های بیمه‌گر پایه
رضا دهنويه , سيد جمال الدين طبيبي , محمدرضا ملكي , آرش رشيديان ,
چکیده (369 مشاهده)     |     متن کامل PDF (144 دریافت)     |     XML
مطالعه‌ی تطبیقی سامانه‌ی طبقه‌بندی اقدامات سلامت بیماری‌های قلب و عروق در كشورهای منتخب با ایران
رضا صفدري , مجيد ملكي , ولی اله قرباني , فرشيد منجمي
چکیده (342 مشاهده)     |     متن کامل PDF (139 دریافت)     |     XML
بررسی میزان دقت و صحت داده‌‌های گواهی فوت بیماران متوفی بیمارستان شهید بهشتی كاشان
فاطمه رنگرز جدي , مريم احمدي , فرحناز صدوقي , محمودرضا گوهري
چکیده (399 مشاهده)     |     متن کامل PDF (145 دریافت)     |     XML
آگاهی پزشکان، پرستاران و کارکنان مدارک پزشکی از جنبه‌های قانونی مدارک پزشکی در بیمارستان‌‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان
عباس شيخ طاهري , خليل كيميافر , احمد براتي مارناني
چکیده (427 مشاهده)     |     متن کامل PDF (158 دریافت)     |     XML
بررسی هستی شناختی فرا اصطلاح‌نامه نظام زبان پزشکی واحد
صديقه محمداسماعيل , لاله صمدي
چکیده (783 مشاهده)     |     متن کامل PDF (216 دریافت)     |     XML
الگوی تعالی سازمانی و سنجش کیفیت مدیریت فن‌آوری اطلاعات در كتابخانه‌های علوم پزشكی: بررسی موردی دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور
سميه سادات آخشيك , عبدالحسين فرج پهلو
چکیده (442 مشاهده)     |     متن کامل PDF (151 دریافت)     |     XML
خوشه‌بندی‌‌ مبتنی بر مدرک ‌‌ـ اصطلاح: هم‌جواری موضوعات روان‌شناسی ازدواج در ادبیات زیست پزشکی در دوره‌های زمانی «1999- 1990» و «2008- 2000»
محمد توكلي زاده راوري , مريم نجابتيان
چکیده (367 مشاهده)     |     متن کامل PDF (136 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی وضعیت نیروی انسانی، مجموعه، فضا و بودجه‌ی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران
كمال ابراهيمي , شفيع حبيبي , غلامحسين تسبيحي
چکیده (352 مشاهده)     |     متن کامل PDF (165 دریافت)     |     XML
چگونگی صفحات وب كتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و موجودیت پیوندهای فراسازمانی آن‌ها
احمد شعباني , رسول سعادت
چکیده (335 مشاهده)     |     متن کامل PDF (134 دریافت)     |     XML
بررسی رابطه‌ی شخصیت پویا با نیات كارآفرینی و موفقیت کارراهه در کارکنان حوزه‌ی ستادی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فهيمه زارعي شمس آبادي , ابوالقاسم نوري , حسين مولوي
چکیده (493 مشاهده)     |     متن کامل PDF (186 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی بین مدیریت دانش با سبك‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
اكرم نيك بخت , سيد علي سيادت , رضا هويدا , اعظم مقدم
چکیده (547 مشاهده)     |     متن کامل PDF (212 دریافت)     |     XML
بررسی رابطه‌‌‌ی بین تعهد سازمانی و میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در بین مدیران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مريم يعقوبي , سعيد كريمي , احمد رضا رِئيسي , مرضيه جوادي , نسرين شعربافچي
چکیده (406 مشاهده)     |     متن کامل PDF (157 دریافت)     |     XML
بررسی میانگین قیمت تمام شده‌ی خدمات درمانی در واحدهای سرپایی و تصویرنگاری در مرکز آموزشی – درمانی الزهرای (س) اصفهان و مقایسه‌ی آن با میانگین تعرفه‌ی خدمات
سيد علي موسوي , فريبرز خوروش , حسين فتحي , هاجر فدايي , شيرين السادات هاديان زركش مقدم
چکیده (390 مشاهده)     |     متن کامل PDF (157 دریافت)     |     XML