دوره 7، شماره 3، 1389

XML

فهرست مطالب

مدیریت فرایندهای درمانی و سازمانی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات
, , , , , , ,
چکیده (85 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

آموزش مبتنی بر وب؛ مطالعه‌ی آگاهی، نگرش و عملكرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شهيد سید مهران حریرچیان, محمد حسین یارمحمديان, سوسن بهرامي, مهناز بهادراني,
چکیده (112 مشاهده)     |     متن کامل PDF (53 دریافت)     |     XML
میزان همبستگی خود- استنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی حوزه‌ی علوم پزشکی منتشر شده بر اساس گزارش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
جعفر مهراد, مرضيه گلتاجي
چکیده (65 مشاهده)     |     متن کامل PDF (40 دریافت)     |     XML
بررسی یك دهه سهم ایران در تحقیقات علوم پزشكی دنیا: تجزیه و تحلیل مقالات PubMed در فاصله سال های 1376 تا 1385
محسن رضائيان
چکیده (69 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML
وضعیت انتشارات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی علم‌سنجی در سال‌های 2006-1997
سعيده ابراهيمي, عبدالرسول جوكار
چکیده (65 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML
پراستنادترین نویسندگان در حوزه‌ی موضوعی پزشکی بالینی: با تأکید بر تحلیل ارتباطات فرارشته‌ای این حوزه در مقالات ISI
سيد حسين ميرجليلي, , صفيه اكرمي ابرقوئي
چکیده (73 مشاهده)     |     متن کامل PDF (42 دریافت)     |     XML
مدیریت یک برنامه‌ی مداخلاتی مبتنی بر جامعه بر اساس اطلاعات حاصل از ارزشیابی فرایند: برنامه‌ی قلب سالم اصفهان
نضال صراف زادگان, موسي علوي, کتايون ربيعي, حيدرعلي عابدي, احمد باهنر, سونيا زرفشاني
چکیده (88 مشاهده)     |     متن کامل PDF (44 دریافت)     |     XML
کنترل آماری فرایندهای پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان دکتر غرضی اصفهان
شيرين عباسي, عبدالمجيد خيام باشي, , مسعود فردوسي
چکیده (181 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت)     |     XML
مطالعه‌ی تطبیقی ساختار و فعالیت انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای منتخب
جواد منزوي برزكي, احمدرضا رئيسي, سكينه سقائيان نژاد اصفهاني, ناهيد توكلي
چکیده (95 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML
میزان رعایت معیارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی کالج پزشکان آمریکا در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی
امیر عباس عزیزی, اباذر حاجوي, حميد حقاني, مهديه شجاعي باغيني
چکیده (134 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML
طراحی حداقل مجموعه‌ی داده‌‌های دیابت شیرین: مبنای شاخص‌های اثربخشی مدیریت دیابت
اعظم السادات حسيني, حميد مقدسي, مريم جهانبخش
چکیده (91 مشاهده)     |     متن کامل PDF (53 دریافت)     |     XML
ارزیابی درونی گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرشته فرزيانپور, حسين درگاهي, ناهيد عين الهي, سارا آقابابا
چکیده (98 مشاهده)     |     متن کامل PDF (46 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با وضعیت مطلوب
سيد علي اكبر احمدي, آزاده علوي, علي صفدريان
چکیده (234 مشاهده)     |     متن کامل PDF (81 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

ارتقای سواد اطلاعاتی؛ اساس توسعه‌ی پرستاری مبتنی بر شواهد
شفيع حبيبي, پيمان رضايي هاچه سو, راضيه طبقي
چکیده (108 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML