دوره 7، شماره 3، 1389

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

آموزش مبتنی بر وب؛ مطالعه‌ی آگاهی، نگرش و عملكرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شهيد سید مهران حریرچیان , محمد حسین یارمحمديان , سوسن بهرامي , مهناز بهادراني ,
چکیده (434 مشاهده)     |     متن کامل PDF (164 دریافت)     |     XML
میزان همبستگی خود- استنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی حوزه‌ی علوم پزشکی منتشر شده بر اساس گزارش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
جعفر مهراد , مرضيه گلتاجي
چکیده (366 مشاهده)     |     متن کامل PDF (140 دریافت)     |     XML
بررسی یك دهه سهم ایران در تحقیقات علوم پزشكی دنیا: تجزیه و تحلیل مقالات PubMed در فاصله سال های 1376 تا 1385
محسن رضائيان
چکیده (314 مشاهده)     |     متن کامل PDF (121 دریافت)     |     XML
وضعیت انتشارات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی علم‌سنجی در سال‌های 2006-1997
سعيده ابراهيمي , عبدالرسول جوكار
چکیده (344 مشاهده)     |     متن کامل PDF (147 دریافت)     |     XML
پراستنادترین نویسندگان در حوزه‌ی موضوعی پزشکی بالینی: با تأکید بر تحلیل ارتباطات فرارشته‌ای این حوزه در مقالات ISI
سيد حسين ميرجليلي , , صفيه اكرمي ابرقوئي
چکیده (349 مشاهده)     |     متن کامل PDF (144 دریافت)     |     XML
مدیریت یک برنامه‌ی مداخلاتی مبتنی بر جامعه بر اساس اطلاعات حاصل از ارزشیابی فرایند: برنامه‌ی قلب سالم اصفهان
نضال صراف زادگان , موسي علوي , کتايون ربيعي , حيدرعلي عابدي , احمد باهنر , سونيا زرفشاني
چکیده (349 مشاهده)     |     متن کامل PDF (205 دریافت)     |     XML
کنترل آماری فرایندهای پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان دکتر غرضی اصفهان
شيرين عباسي , عبدالمجيد خيام باشي , , مسعود فردوسي
چکیده (653 مشاهده)     |     متن کامل PDF (207 دریافت)     |     XML
مطالعه‌ی تطبیقی ساختار و فعالیت انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای منتخب
جواد منزوي برزكي , احمدرضا رئيسي , سكينه سقائيان نژاد اصفهاني , ناهيد توكلي
چکیده (414 مشاهده)     |     متن کامل PDF (177 دریافت)     |     XML
میزان رعایت معیارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی کالج پزشکان آمریکا در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی
امیر عباس عزیزی , اباذر حاجوي , حميد حقاني , مهديه شجاعي باغيني
چکیده (452 مشاهده)     |     متن کامل PDF (176 دریافت)     |     XML
طراحی حداقل مجموعه‌ی داده‌‌های دیابت شیرین: مبنای شاخص‌های اثربخشی مدیریت دیابت
اعظم السادات حسيني , حميد مقدسي , مريم جهانبخش
چکیده (388 مشاهده)     |     متن کامل PDF (192 دریافت)     |     XML
ارزیابی درونی گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرشته فرزيانپور , حسين درگاهي , ناهيد عين الهي , سارا آقابابا
چکیده (385 مشاهده)     |     متن کامل PDF (144 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با وضعیت مطلوب
سيد علي اكبر احمدي , آزاده علوي , علي صفدريان
چکیده (727 مشاهده)     |     متن کامل PDF (222 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

مدیریت فرایندهای درمانی و سازمانی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات
, , , , , , ,
چکیده (395 مشاهده)     |     متن کامل PDF (146 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

ارتقای سواد اطلاعاتی؛ اساس توسعه‌ی پرستاری مبتنی بر شواهد
شفيع حبيبي , پيمان رضايي هاچه سو , راضيه طبقي
چکیده (476 مشاهده)     |     متن کامل PDF (223 دریافت)     |     XML