دوره 7، شماره 4، 1389

XML

فهرست مطالب

توسعه‌ی علم، فن‌آوری و نوآوری؛ رهیافت شاخص های علم سنجی
, , ,
چکیده (67 مشاهده)     |     متن کامل PDF (38 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

رابطه ی سطح فن آوری اطلاعات با ابعاد سه گانه ی ساختار سازمانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
فيض اله اكبري, سيد مصطفي حسيني, ابوالقاسم پوررضا, شهرام توفيقي, سمانه حيدري
چکیده (340 مشاهده)     |     متن کامل PDF (146 دریافت)     |     XML
نیازهای اطلاعاتی و الگوی رفتاری دانشجویان پزشكی در جستجوی اطلاعات مراقبتی بیماران در آموزش بالینی بخش فوریت‌ها
مهدي كاهويي, رقيه اسكروچي, فربد عبادي فرد آذر, حسن ابوالحسني
چکیده (95 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML
طراحی پرونده‌ی مصدومان حوادث غیر مترقبه، گامی به سوی مدیریت بحران
مريم جهانبخش, ناهيد توكلي, عباس حداد پور
چکیده (112 مشاهده)     |     متن کامل PDF (67 دریافت)     |     XML
صحت کدگذاری اقدامات درمانی بر اساس ICD9CM
مهرداد فرزندي پور, عباس شيخ طاهري, ليلا شكري زاده آراني
چکیده (126 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت)     |     XML
فرآیند واگذاری اطلاعات بیمار در بیمارستان‌های شهر اصفهان و تدوین دستورالعمل‌های مربوط
ناهيد توكلي, فرزانه گرامي, نجمه زیبایی, فاطمه اميني, سمیه یزداني
چکیده (121 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی بین فرهنگ شبكه‌ی اینترنتی و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
مهدي ابزري, محمد حسين يارمحمديان, هورسانا ايرواني
چکیده (76 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML
ارزیابی کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، تهران و شهید بهشتی بر اساس استانداردهای موجود
محمدرضا هاشميان, عليرضا هويدا, معصومه خوشكام
چکیده (161 مشاهده)     |     متن کامل PDF (65 دریافت)     |     XML
استناد وبی: شاخصی نوین در سنجش اثرگذاری تحقیقات علوم پزشکی
كيوان كوشا, مهشيد عبدلي
چکیده (77 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML
آگاهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اصول ارگونومی كار با رایانه
رسول نوري, زهرا حكيمي, اعظم مجيدفرد, پيام كبيري, فرزانه امين پور
چکیده (91 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML
موانع انجام تحقیق از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
افسانه كريمي, يوسف مهدی پور, علي محمدپور, سميرا پيروزان فر
چکیده (88 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار
سيد محمد رضا باطني, زينب سجادي, سيد محسن حسيني
چکیده (221 مشاهده)     |     متن کامل PDF (93 دریافت)     |     XML
تاثیر ادغام بخش های بیمارستانی بر هزینه های جاری بیمارستان بوعلی تهران
سيد جمال ا لدين طبيبي, محمد رضا ملكي, اباسط ميرزائي, پريسا فرشيد
چکیده (137 مشاهده)     |     متن کامل PDF (78 دریافت)     |     XML