دوره 8، شماره 1، 1390 (شماره پیاپی 17)

XML

فهرست مطالب

نقش انبار داده‌ها در بهینه كردن مدیریت بیماری‌ها
مهتاب كرمي, مهدي ستايش برحقي
چکیده (69 مشاهده)     |     متن کامل PDF (83 دریافت)     |     XML

ایندکس

ایندکس
ایندکس مجله
چکیده (82 مشاهده)     |     متن کامل PDF (157 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

ضرورت تأكید بر توسعه‌ی كتابخانه‌های بیمارستانی در برنامه‌های خدمات اطلاع‌رسانی پزشكی
احمد شعباني
چکیده (75 مشاهده)     |     متن کامل PDF (48 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

پرونده‌ی سلامت فردی، فن‌آوری اطلاعات در سیستم مراقبت سلامت آینده: دیدگاه پزشكان و پرستاران
مريم احمدي, فرحناز صدوقي, محمود گوهري, فاطمه رنگرز جدي
چکیده (100 مشاهده)     |     متن کامل PDF (146 دریافت)     |     XML
امكان سنجی آموزش از راه دور از طریق اینترنت برای كتابداران شاغل در كتابخانه‌های مركزی دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی مستقر در شهر تهران
زهرا فرجي, محمد رضا علي بيک, روح انگيز جمشيدي
چکیده (100 مشاهده)     |     متن کامل PDF (74 دریافت)     |     XML
کیفیت ثبت گواهی‌های فوت صادره در بیمارستان‌های آموزشی و غیر آموزشی شهر کرمانشاه
محمود کيوان‌آرا, شيرين زردويي گل‌عنبر, سعيد کريمي, سکينه سقائيان نژاد اصفهاني
چکیده (69 مشاهده)     |     متن کامل PDF (59 دریافت)     |     XML
بررسی وضعیت موجود محرمانگی اطلاعات بیماران در بیمارستان‌های شهر تهران
محمد عرب, ابوالقاسم پوررضا, محمد رضا اشراقيان, رقيه خبيري
چکیده (103 مشاهده)     |     متن کامل PDF (124 دریافت)     |     XML
بررسی عوامل استرس‌زای شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسن اشرفي ريزي, زهرا کاظم‌پور
چکیده (85 مشاهده)     |     متن کامل PDF (73 دریافت)     |     XML
ارزیابی کمی پرونده‌های پزشکی بیماران بستری شده
شيرين عباسي, ناهيد توکلي
چکیده (210 مشاهده)     |     متن کامل PDF (97 دریافت)     |     XML
نیاز سنجی آموزش مداوم حرفه‌ای دانش‌‌آموختگان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
سعيد کريمي, مرضيه جوادي, مريم يعقوبي, سوگل فتحعلي‌زاده, معصومه ملايي
چکیده (93 مشاهده)     |     متن کامل PDF (55 دریافت)     |     XML
آیا روشی برای مقایسه‌‌ی هم‌زمان شاخص‌های کلیدی عملکرد بیمارستان وجود دارد؟
حانيه‌السادات سجادي, زينب‌السادات سجادي, محمد هادي
چکیده (81 مشاهده)     |     متن کامل PDF (421 دریافت)     |     XML
تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در مجله‌ی علمی پژوهشی «مدیریت اطلاعات سلامت»
حسن قهنويه, فريده موحدي, محمدحسين يارمحمديان, سيما عجمي
چکیده (332 مشاهده)     |     متن کامل PDF (112 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

جایگاه اطلاعات سلامت در رفرم جدید نظام بهداشت و درمان آمریکا
زهرا مستانه, لطف‌اله موصلي
چکیده (380 مشاهده)     |     متن کامل PDF (133 دریافت)     |     XML