دوره 8، شماره 1، 1390 (شماره پیاپی 17)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (317 مشاهده)     |     متن کامل PDF (435 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

ضرورت تأكید بر توسعه‌ی كتابخانه‌های بیمارستانی در برنامه‌های خدمات اطلاع‌رسانی پزشكی
احمد شعباني
چکیده (336 مشاهده)     |     متن کامل PDF (138 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

پرونده‌ی سلامت فردی، فن‌آوری اطلاعات در سیستم مراقبت سلامت آینده: دیدگاه پزشكان و پرستاران
مريم احمدي , فرحناز صدوقي , محمود گوهري , فاطمه رنگرز جدي
چکیده (461 مشاهده)     |     متن کامل PDF (400 دریافت)     |     XML
امكان سنجی آموزش از راه دور از طریق اینترنت برای كتابداران شاغل در كتابخانه‌های مركزی دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی مستقر در شهر تهران
زهرا فرجي , محمد رضا علي بيک , روح انگيز جمشيدي
چکیده (415 مشاهده)     |     متن کامل PDF (187 دریافت)     |     XML
کیفیت ثبت گواهی‌های فوت صادره در بیمارستان‌های آموزشی و غیر آموزشی شهر کرمانشاه
محمود کيوان‌آرا , شيرين زردويي گل‌عنبر , سعيد کريمي , سکينه سقائيان نژاد اصفهاني
چکیده (368 مشاهده)     |     متن کامل PDF (190 دریافت)     |     XML
بررسی وضعیت موجود محرمانگی اطلاعات بیماران در بیمارستان‌های شهر تهران
محمد عرب , ابوالقاسم پوررضا , محمد رضا اشراقيان , رقيه خبيري
چکیده (750 مشاهده)     |     متن کامل PDF (293 دریافت)     |     XML
بررسی عوامل استرس‌زای شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسن اشرفي ريزي , زهرا کاظم‌پور
چکیده (378 مشاهده)     |     متن کامل PDF (219 دریافت)     |     XML
ارزیابی کمی پرونده‌های پزشکی بیماران بستری شده
شيرين عباسي , ناهيد توکلي
چکیده (804 مشاهده)     |     متن کامل PDF (404 دریافت)     |     XML
نیاز سنجی آموزش مداوم حرفه‌ای دانش‌‌آموختگان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
سعيد کريمي , مرضيه جوادي , مريم يعقوبي , سوگل فتحعلي‌زاده , معصومه ملايي
چکیده (445 مشاهده)     |     متن کامل PDF (180 دریافت)     |     XML
آیا روشی برای مقایسه‌‌ی هم‌زمان شاخص‌های کلیدی عملکرد بیمارستان وجود دارد؟
محمد هادي , حانيه‌السادات سجادي , زينب‌السادات سجادي
چکیده (406 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1723 دریافت)     |     XML
تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در مجله‌ی علمی پژوهشی «مدیریت اطلاعات سلامت»
حسن قهنويه , فريده موحدي , محمدحسين يارمحمديان , سيما عجمي
چکیده (1045 مشاهده)     |     متن کامل PDF (305 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

نقش انبار داده‌ها در بهینه كردن مدیریت بیماری‌ها
مهتاب كرمي , مهدي ستايش برحقي
چکیده (345 مشاهده)     |     متن کامل PDF (367 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

جایگاه اطلاعات سلامت در رفرم جدید نظام بهداشت و درمان آمریکا
زهرا مستانه , لطف‌اله موصلي
چکیده (994 مشاهده)     |     متن کامل PDF (295 دریافت)     |     XML