دوره 8، شماره 2، 1390 (شماره پیاپی 18)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (190 مشاهده)     |     متن کامل PDF (218 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

مطالعه‌ی تطبیقی الگوهای ارزیابی توسعه‌ی مدیریت در نظام سلامت كشورهای منتخب
عباس دانش‌كهن , احمد براتي مارناني , عليرضا ظهور , فربد عبادي فردآذر
چکیده (393 مشاهده)     |     متن کامل PDF (181 دریافت)     |     XML
رابطه استقرار شاخص‌های کیفی ارزشیابی با کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان‌های پایلوت دانشگاه علوم پزشکی گلستان
امير اشکان نصير‌ي‌پور , انيس عباسي , شهرام توفيقي , ناصر بهنام‌پور , محمودرضا گوهري
چکیده (239 مشاهده)     |     متن کامل PDF (114 دریافت)     |     XML
خود- ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در بیمارستان‌های منتخب شهر اهواز
امين ترابي‌پور , سارا رکاب اسلامي‌زاده
چکیده (969 مشاهده)     |     متن کامل PDF (298 دریافت)     |     XML
الگوی مشارکت بخش خصوصی و دولتی در درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم بیماری سل (PPM TB DOTS) و سیستم اطلاعات و ارجاع بیماران در تبریز
سعيد پوردولتي , کاظم اشجعي , سيمين خياط‌زاده , مصطفي فرحبخش , مهران سيف فرشد , احمد کوشا
چکیده (447 مشاهده)     |     متن کامل PDF (205 دریافت)     |     XML
بررسی میزان استناد مقالات ISI web of science به مجلات دسترسی آزاد پایگاه DOAJ در دو حوزه‌ی علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه
رسول سعادت , احمد شعباني , عاصفه عاصمي
چکیده (316 مشاهده)     |     متن کامل PDF (135 دریافت)     |     XML
ارزیابی وب ‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ارایه‌ی پیشنهادهایی در جهت بهبود وضعیت آن‌ها
افشين حمدي‌پور
چکیده (382 مشاهده)     |     متن کامل PDF (182 دریافت)     |     XML
بررسی میزان دسترس‌ پذیری و زوال استنادهای وبی مقالات نمایه شده در مؤسسه‌ی اطلاعات علمی (ISI) در حوزه‌ی اطلاعات سلامت و كتابداری پزشكی
محمد كريم صابري , عليرضا اسفندياري مقدم
چکیده (240 مشاهده)     |     متن کامل PDF (120 دریافت)     |     XML
بررسی جنبه‌های مختلف پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات بالینی و میزان آگاهی مدیران اطلاعات بهداشتی و درمانی از این موارد
مهدي يوسفي , غلامرضا مرادي , مرجان قاضي سعيدي , سميه فضايلي
چکیده (315 مشاهده)     |     متن کامل PDF (153 دریافت)     |     XML
بررسی وضعیت سیستم اطلاعات پاتولوژی آناتومیکال در بیمارستان‌های آموزشی، درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اعظم السادات حسيني , حميد مقدسي , فرخنده اسدي , مريم همتي
چکیده (249 مشاهده)     |     متن کامل PDF (266 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی حقوق بیمار در چند کشور پیشرفته و ارایه‌ی الگو برای ایران
معصومه سرباز , خليل كيميافر
چکیده (295 مشاهده)     |     متن کامل PDF (160 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

رویكردی انتقادی به مطالعات حوزه‌ی علم‌سنجی
غلامرضا حيدري
چکیده (219 مشاهده)     |     متن کامل PDF (101 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

مطالعه‌ی تطبیقی ضرورت به كارگیری گروه‌های مرتبط تشخیصی به عنوان ابزاری واحد برای تسهیل بازپرداخت درمانی در كشورهای منتخب
رضا صفدري , شهرام توفيقي , مرجان قاضي سعيدي , آزاده گوديني
چکیده (342 مشاهده)     |     متن کامل PDF (178 دریافت)     |     XML
ارزیابی عملكرد مربیان كارآموزی از نظر دانشجویان مدارك پزشكی در
فاطمه روزبهاني , عباس شيخ طاهري , مهرداد فرزندي‌پور , فاطمه رنگرزجدي , زهره مبارك قمصري
چکیده (274 مشاهده)     |     متن کامل PDF (145 دریافت)     |     XML
عوامل مؤثر برتوسعه یافتگی از دیدگاه شاخص‌های سلامت
حميد سپهردوست
چکیده (423 مشاهده)     |     متن کامل PDF (162 دریافت)     |     XML
میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی عمومی و دانشگاهی شهر زنجان با استانداردهای بین‌المللی برای معلولین جسمی- حرکتی از دیدگاه کارشناس معماری، مسؤولان کتابخانه‌ها و معلولین
فاطمه زنديان , ناهيد بيات بداقي , فرهنگ فرخي
چکیده (254 مشاهده)     |     متن کامل PDF (149 دریافت)     |     XML

گزارش ویژه

معرفی معاهده‌‌ی ضد تجارت جعلی و ارتباط آن با اینترنت
محمود سقائي
چکیده (197 مشاهده)     |     متن کامل PDF (105 دریافت)     |     XML

نقد کتاب

نقدی بر کتاب سیستم‌های اطلاعاتی با تأکید بر سیستم‌های کتابخانه‌ای و اطلاع رسانی
رضوان اجاقي , حسن اشرفي ريزي
چکیده (197 مشاهده)     |     متن کامل PDF (114 دریافت)     |     XML