دوره 1، شماره 2، 1383

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی کاربرد اصول موثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران در سال 1382-1381
حسنعلی بختیار نصر ابادی , اختر امامی قهفرخی
چکیده (355 مشاهده)     |     متن کامل PDF (133 دریافت)     |     XML
بررسی رفتاری اطلاع یابی استادان، دستیاران و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اهواز
زهرا کاظمی
چکیده (380 مشاهده)     |     متن کامل PDF (154 دریافت)     |     XML
بررسی وضعیت واحد پذیرش بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 1380
فریبا فرهمند
چکیده (620 مشاهده)     |     متن کامل PDF (166 دریافت)     |     XML
بررسی آگاهی مدیران بسمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران بروز آتش سوزی در بیمارستان در سال 83-1382
احسان الله حبیبی , شهره اعتماد , رویا خلیلی , مریم زحمتکش
چکیده (389 مشاهده)     |     متن کامل PDF (159 دریافت)     |     XML
برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن در سال 1381
علی حصاری , آرزو اسمعیلی خطیر
چکیده (413 مشاهده)     |     متن کامل PDF (150 دریافت)     |     XML
بررسی رابطه بین ویژگی های فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1382
آزاده دهقان , محمد حسین یارمحمدیان
چکیده (1524 مشاهده)     |     متن کامل PDF (477 دریافت)     |     XML
بررسی وضعیت بهداشتی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382
علی محمد مصدق راد , ناهید شیرانی بیدآبادی , پروانه عزتی
چکیده (390 مشاهده)     |     متن کامل PDF (131 دریافت)     |     XML
بررسی توزیع فراوانی عدم رعایت اصول نگارشی فارسی در پایان نامه های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای دانشکده های پزشکی و داروسازی در سال 79-1378
اکبر کلاهدوزان , منصوره معینی , احمد پاپی , غلامرضا عسگری , بهزاد ذوالفقاری
چکیده (378 مشاهده)     |     متن کامل PDF (145 دریافت)     |     XML
توسعه سلامت الکترونیکی: ضرورتی استراتژیک برای نظام مراقبت سلامت
رضا دهقان , وحیده قربانی
چکیده (386 مشاهده)     |     متن کامل PDF (178 دریافت)     |     XML