دوره 8، شماره 5، 1390 (شماره پیاپی 21)

XML

فهرست مطالب

ایندکس

ایندکس
ایندکس مجله
چکیده (82 مشاهده)     |     متن کامل PDF (85 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

ارزیابی و مقایسه‌ی نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان‌های شهر اصفهان بر اساس مدل تعدیل یافته‌یDelone and MClean
سکينه سقاييان‌نژاد اصفهاني, سعيد سعيد‌بخش, مريم جهانبخش, محبوبه حبيبي
چکیده (96 مشاهده)     |     متن کامل PDF (81 دریافت)     |     XML
ارزشیابی کیفیت برنامه‌های آموزشی در آموزش عالی با استفاده از الگوی CIPP
فائزه اخلاقي, محمدحسين يارمحمديان, معصومه خوشگام, نوشين محبي
چکیده (123 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML
جذب، اشتغال و آموزش مدارك پزشكی در استان اصفهان
سيما عجمي, ليلا قادري نانسا
چکیده (80 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML
میزان خود- استنادی مجلات علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه‌ی پزشکی نمایه شده در نمایه‌نامه‌ی استنادی Scopus
هيوا عبدخدا, عليرضا نوروزي
چکیده (180 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML
مطالعه‌ی علم‌سنجی برون‌دادهای علمی نویسندگان تأثیرگذار در حوزه‌ی بیماری Multiple Sclerosis (MS) و دیداری‌سازی ساختار علمی این حوزه در سال‌های 2008-1999
افشين حمدي‌پور, فريده عصاره
چکیده (80 مشاهده)     |     متن کامل PDF (44 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرتضي امرايي, حسن اشرفي ريزي, احمد پاپي, سوسن بهرامي, راحله سموعي
چکیده (169 مشاهده)     |     متن کامل PDF (90 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی مؤلفه‌های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمود کيوان‌آرا, علي يزدخواستي, سوسن بهرامي, يوسف مسعوديان
چکیده (106 مشاهده)     |     متن کامل PDF (198 دریافت)     |     XML
نقش آموزش مدیران و شبکه‌ی تصمیم‌گیری در ارزیابی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت در بیمارستان‌‌های شهر اصفهان
فيض‌ا‌له اكبري حقيقي, حجت زراعتي, سعيد کريمي, محمد عرب, مرضيه اكبري موسي آبادي
چکیده (93 مشاهده)     |     متن کامل PDF (54 دریافت)     |     XML
ارتباط بین اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی و شاخص‌‌‌های عملکرد بیمارستان‌‌‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان
محمود نکوئي مقدم, حديث عرب‌پور, علي اکبر مجيدي, حميدرضا ملايي
چکیده (81 مشاهده)     |     متن کامل PDF (40 دریافت)     |     XML
الگویابی معادله‌ی ساختاری روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت در بین کارکنان بیمارستان‌های خصوصی شهر شیراز
محمدعلي نادي, فاطمه حاذقي
چکیده (143 مشاهده)     |     متن کامل PDF (520 دریافت)     |     XML
جنبه‌های غیر پزشکی خدمات سلامت ارایه شده به بیماران بستری در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان: پاسخ‌گویی
مرضيه جوادي, مريم يعقوبي, احمدرضا رئيسي, حسنعلي ماندگار, علي ايوبيان
چکیده (74 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML
دیدگاه مدیران درباره‌ی موانع، معایب و مزایای واگذاری در مراکز ارایه دهنده‌ی خدمات سلامت در اصفهان
سعيد کريمي, مريم يعقوبي, زهرا آقارحيمي, هادي حياتي آب‌باريک, رقيه محمدي‌بخش
چکیده (128 مشاهده)     |     متن کامل PDF (445 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

دو شاخص نوین برای سنجش همکاری انتشاراتی گروه‌ها و پژوهشگران در مراكز آموزش عالی
حافظ محمدحسن‌زاده, محمد سليمي اصل, علي صمدي کوچکسرائي
چکیده (66 مشاهده)     |     متن کامل PDF (48 دریافت)     |     XML
ارزیابی پیاده‌سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان امام خمینی ارومیه
زهرا زارع فضل‌الهي, ‌هادي لطف‌نژاد افشار, محمد جبراييلي, مجتبي ملکي
چکیده (122 مشاهده)     |     متن کامل PDF (118 دریافت)     |     XML
خلاصه‌ی اجرایی، راهکاری برتر برای نشر نتایج پژوهش
مسعود فردوسي, مريم يعقوبي, سيد سلمان علوي
چکیده (69 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت)     |     XML