دوره 8، شماره 6، 1390 (شماره پیاپی 22)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (294 مشاهده)     |     متن کامل PDF (310 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

مدل حافظه‌ی سازمانی فرایند– محور، پیش نیاز اجرای مدیریت دانش در بخش‌های مدارک پزشکی
فرحناز صدوقي , فربد عبادي فرد آذر , مريم احمدي , زکيه پيري
چکیده (424 مشاهده)     |     متن کامل PDF (181 دریافت)     |     XML
شناسایی نیازهای سطوح بلوغ سازمانی بر اساس «مدل بالندگی توانمندی کارکنان» در بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های دولتی شهر اصفهان
فرزانه حاتم‌پور , محمدحسين يارمحمديان , ناهيد توکلي , اسداله شمس
چکیده (1015 مشاهده)     |     متن کامل PDF (468 دریافت)     |     XML
قانون باروری پدیدآور در مورد تولیدات علمی محققان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان بر اساس پایگاهWeb of science
فرامرز سهيلي , فرشيد دانش , فائزه مصري‌نژاد , عليرضا اسفندياري مقدم
چکیده (333 مشاهده)     |     متن کامل PDF (171 دریافت)     |     XML
وضعیت مدارك پزشكی كامپیوتری شده در بیمارستان‌های منتخب شهرهای اهواز، اصفهان و شیراز
سكينه سقاييان نژاد , جواد زارعي , سيما عجمي , سعيد سعيدبخش
چکیده (315 مشاهده)     |     متن کامل PDF (346 دریافت)     |     XML
قابلیت بیمارستان‌های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه‌ی استقرار مشاوره‌ی پزشکی از راه دور
سوگند توراني , محمد خمرنيا , بهرام دلگشايي
چکیده (368 مشاهده)     |     متن کامل PDF (191 دریافت)     |     XML
میزان توجه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان به اخلاق حرفه‌ای بر اساس اصول اخلاقی کتابداران دانشگاهی ایران
زهرا کاظم‌پور , حسن اشرفي ريزي , بهجت طاهري
چکیده (380 مشاهده)     |     متن کامل PDF (136 دریافت)     |     XML
موانع اجرایی پیاده‌سازی پرونده‌ی الکترونیک سلامت
محمد جبرائيلي , زکيه پيري , بهلول رحيمي , نازآفرين قاسم زاده , محمد قاسمي راد , آيت محمودي
چکیده (502 مشاهده)     |     متن کامل PDF (714 دریافت)     |     XML
ارزشیابی ابعاد مسیر پیشرفت شغلی کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ناهيد حاتم , عليرضا حيدري , ويدا كشتكاران , پروانه حيدري ارجلو
چکیده (479 مشاهده)     |     متن کامل PDF (242 دریافت)     |     XML
وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی همدان در پایگاه‌های اطلاعاتی Web of science و Scopus
علي ولي‌نژادي , حسين وكيلي مفرد , محمدرضا اميري , حافظ محمدحسن‌زاده , حميد بورقي
چکیده (373 مشاهده)     |     متن کامل PDF (161 دریافت)     |     XML
تأثیر فن‌آوری اطلاعات در ارتقای نظام سلامت از دیدگاه كاركنان بیمارستان شهید بهشتی كاشان
ليلا شكري‌زاده آراني , مهتاب کرمي
چکیده (1209 مشاهده)     |     متن کامل PDF (360 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی بین شاخص‌های کمی و کیفی در تولیدات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران در پایگاه اطلاعاتی Web of science
فهيمه عباسي , محمدحسين بيگلو
چکیده (363 مشاهده)     |     متن کامل PDF (130 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی سیستم‌های طبقه‌بندی مربوط به داده‌های پرستاری
مريم احمدي , فروغ رفيعي , فاطمه حسيني , مهدي حبيبي کولائي
چکیده (347 مشاهده)     |     متن کامل PDF (759 دریافت)     |     XML
ترسیم ساختار انتشارات علمی تولید شده‌ی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران در پایگاهWeb of science
فرامرز سهيلي
چکیده (446 مشاهده)     |     متن کامل PDF (157 دریافت)     |     XML
عناصر اطلاعاتی مورد استفاده در مراکز دندانپزشکی تابعه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و ارایه‌ی مجموعه داده‌های پیشنهادی در سطح ملی
اعظم السادات حسيني , حميد مقدسي , معصومه نقويان
چکیده (353 مشاهده)     |     متن کامل PDF (151 دریافت)     |     XML
تأثیر فن‌آوری‌های اطلاعاتی بر استفاده‌ی کاربران از خدمات مرجع: از دیدگاه کتابداران مرجع کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های ایران
صديقه رئيسي , عبدالرسول جوکار , احمد پاپي
چکیده (308 مشاهده)     |     متن کامل PDF (187 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

بررسی تطبیقی برنامه‌ی مدیریت خطر در مراقبت سلامت در کشورهای منتخب و ارایه‌ی الگو برای ایران
مريم احمدي , علي ماهر , محمد حسين حيوي حقيقي , جهان‌پور علي‌پور
چکیده (339 مشاهده)     |     متن کامل PDF (160 دریافت)     |     XML
مطالعه‌ی قانون انتقال و پاسخ‌گویی الکترونیک بیمه‌ی سلامت و نظرسنجی امکان پیاده‌سازی آن در ایران
فرخنده اسدي , اعظم السادات حسيني , حميد مقدسي , مجتبي اسماعيلي
چکیده (588 مشاهده)     |     متن کامل PDF (196 دریافت)     |     XML

نقد کتاب

نقدی بر کتاب آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی
ليلا شهرزادي
چکیده (319 مشاهده)     |     متن کامل PDF (156 دریافت)     |     XML