دوره 8، شماره 7، 1390 (ویژه نامه ی اقتصاد سلامت)

XML

فهرست مطالب

بار اقتصادی و هزینه های سلامت ناشی از بیماریهای مزمن در ایران و جهان
سعيد کريمي, مرضيه جوادي, فاطمه جعفرزاده
چکیده (265 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1555 دریافت)     |     XML

ایندکس

ایندکس
ایندکس مجله
چکیده (57 مشاهده)     |     متن کامل PDF (59 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

چالش های اقتصادی نظام سلامت ایران
مجيد داوري
چکیده (2050 مشاهده)     |     متن کامل PDF (603 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

رابطه مخارج سلامت و رشد اقتصادی در استان های ایران
مصطفي عماد زاده, مرتضي سامتي, داود صافي دستجردي
چکیده (188 مشاهده)     |     متن کامل PDF (106 دریافت)     |     XML
ارتقای کارآمدی استفاده از نیروی انسانی در خدمات سلامت باروری زنان در ایران؛ یک تحلیل هزینه- خدمت
مجيد داوري, شهناز کهن, بهناز انجذاب, مژگان جوادنوري
چکیده (139 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML
تحلیل کارایی و تخصیص منابع به بخش‌های مختلف بیمارستان شریعتی اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
الهه آزاد, سعيده کتابي, ايرج سلطاني, مجيد باقرزاده
چکیده (235 مشاهده)     |     متن کامل PDF (170 دریافت)     |     XML
برآورد هزینه‌ی درمان و طول دوره‌ی بستری شدن با استفاده از رویکرد شبکه‌ی‌ عصبی
سعيد صمدي, مينو نظيفي نائيني, سحر عباسپور
چکیده (69 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت)     |     XML
ارتباط عوامل اقتصادی- اجتماعی با شیوع سزارین خودخواسته در زنان نخست‌زای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی نیک‌نفس رفسنجان
مجيد داوري, محمدرضا مرآثي, زهره قرشي, ميترا مختاري
چکیده (70 مشاهده)     |     متن کامل PDF (38 دریافت)     |     XML
تعیین و ارزش‌دهی پارامترهای مؤثر در هزینه‌ی تولید پروژه‌های نرم‌افزاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نفيسه حاج رحيمي, طاهره يعقوبي, سيد سعيد آيت
چکیده (55 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی اجزای سرمایه‌ی فکری در دانشگاه
سوسن بهرامي, سعيد رجايي پور, محمدحسين يارمحمديان
چکیده (63 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت)     |     XML