دوره 8، شماره 7، 1390 (ویژه نامه ی اقتصاد سلامت)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (324 مشاهده)     |     متن کامل PDF (188 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

چالش های اقتصادی نظام سلامت ایران
مجيد داوري
چکیده (8614 مشاهده)     |     متن کامل PDF (2072 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

رابطه مخارج سلامت و رشد اقتصادی در استان های ایران
مصطفي عماد زاده , مرتضي سامتي , داود صافي دستجردي
چکیده (840 مشاهده)     |     متن کامل PDF (395 دریافت)     |     XML
ارتقای کارآمدی استفاده از نیروی انسانی در خدمات سلامت باروری زنان در ایران؛ یک تحلیل هزینه- خدمت
مجيد داوري , شهناز کهن , بهناز انجذاب , مژگان جوادنوري
چکیده (648 مشاهده)     |     متن کامل PDF (209 دریافت)     |     XML
تحلیل کارایی و تخصیص منابع به بخش‌های مختلف بیمارستان شریعتی اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
الهه آزاد , سعيده کتابي , ايرج سلطاني , مجيد باقرزاده
چکیده (991 مشاهده)     |     متن کامل PDF (668 دریافت)     |     XML
برآورد هزینه‌ی درمان و طول دوره‌ی بستری شدن با استفاده از رویکرد شبکه‌ی‌ عصبی
سعيد صمدي , مينو نظيفي نائيني , سحر عباسپور
چکیده (380 مشاهده)     |     متن کامل PDF (150 دریافت)     |     XML
ارتباط عوامل اقتصادی- اجتماعی با شیوع سزارین خودخواسته در زنان نخست‌زای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی نیک‌نفس رفسنجان
مجيد داوري , محمدرضا مرآثي , زهره قرشي , ميترا مختاري
چکیده (388 مشاهده)     |     متن کامل PDF (142 دریافت)     |     XML
تعیین و ارزش‌دهی پارامترهای مؤثر در هزینه‌ی تولید پروژه‌های نرم‌افزاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نفيسه حاج رحيمي , طاهره يعقوبي , سيد سعيد آيت
چکیده (355 مشاهده)     |     متن کامل PDF (118 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی اجزای سرمایه‌ی فکری در دانشگاه
سوسن بهرامي , سعيد رجايي پور , محمدحسين يارمحمديان
چکیده (354 مشاهده)     |     متن کامل PDF (199 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

بار اقتصادی و هزینه های سلامت ناشی از بیماریهای مزمن در ایران و جهان
سعيد کريمي , مرضيه جوادي , فاطمه جعفرزاده
چکیده (1828 مشاهده)     |     متن کامل PDF (5531 دریافت)     |     XML