دوره 8، شماره 8، 1390(ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (88 مشاهده)     |     متن کامل PDF (317 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

ادراک مدیران و صاحب نظران دانشگاهی در خصوص مؤلفه های مدیریت اسلامی
محمدحسين يارمحمديان , مسعود فردوسي , محمدحسين پسنديده
چکیده (141 مشاهده)     |     متن کامل PDF (84 دریافت)     |     XML
ارتباط بین سلامت معنوی و افسردگی در مراجعه کنندگان مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان تخصصی سیدالشهدا(ع) اصفهان
طاهره مومني , امير موسي رضايي , جهانگير کريميان , امراله ابراهيمي
چکیده (345 مشاهده)     |     متن کامل PDF (223 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی‌نژاد شهر تهران
محمد رضا ملکي , حسن جعفري , حسين صفري , رحيم خداياري زرنق
چکیده (507 مشاهده)     |     متن کامل PDF (287 دریافت)     |     XML
آموزش مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس الگوی مبتنی بر شایستگی
محمد حسين سالاريان زاده , مهدي جعفري سيريزي , محمدحسين يارمحمديان , علي ماهر
چکیده (278 مشاهده)     |     متن کامل PDF (365 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی بین ارزش‌های فردی (ابزاری و نهایی) و حرفه‌ای در بین پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آزاده عسکري , حميدرضا عريضي , ابوالقاسم نوري
چکیده (285 مشاهده)     |     متن کامل PDF (112 دریافت)     |     XML
سنجش میزان تاثیر عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش از دیدگاه مدیران و سرپرستان بیمارستان‌های منتخب خصوصی شهر اصفهان
سمانه تابنده , مهدي ابزري , سعيد صالحي زاده
چکیده (145 مشاهده)     |     متن کامل PDF (315 دریافت)     |     XML
الگوی استقرار سازمان یادگیرنده برای بیمارستان‌های عمومی ایران
راضيه منتظرالفرج , محمدرضا ملکي , سيدجمال‌الدين طبيبي , رضا نجف بيگي
چکیده (349 مشاهده)     |     متن کامل PDF (170 دریافت)     |     XML
پایایی، روایی و برازش مدل پنج عاملی مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد علي نادي , محمد حسين يارمحمديان
چکیده (204 مشاهده)     |     متن کامل PDF (3602 دریافت)     |     XML
تعیین میزان معیارهای مشتری مداری در آموزش بر اساس دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اسداله شمس , محمدحسين يارمحمديان , اکبر حسن زاده , هادي حياتي آب باريک
چکیده (234 مشاهده)     |     متن کامل PDF (279 دریافت)     |     XML
رضایت‌مندی بیماران بستری از خدمات ارایه شده در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان
سولماز سلامي , راحله سموعي
چکیده (154 مشاهده)     |     متن کامل PDF (100 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی بین جامعه پذیری و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان شریعتی اصفهان (مورد كاوی)
زهره رئيسي , فرهاد سليميان , رضا نجاري , اميرحسين اميرخاني
چکیده (301 مشاهده)     |     متن کامل PDF (500 دریافت)     |     XML
تأثیر استراتژی‌های مدیریت بر خود بر سطح نوآوری دانشجویان رشته‌ی مدیریت دانشگاه اصفهان
علي عطافر , سعيده کتابي , زهرا مؤمني نور آبادي
چکیده (135 مشاهده)     |     متن کامل PDF (142 دریافت)     |     XML
وضعیت چابکی بیمارستان‌های شهر اصفهان
محمد حسين يارمحمديان , راحله سموعي , رحيم خداياري زرنق , علي ايوبيان , حسين باقريان محمود آبادي
چکیده (166 مشاهده)     |     متن کامل PDF (362 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی میزان تفکر فلسفی با ویژگی‌های دموگرافیک مدیران بیمارستان‌های آموزشی اصفهان
مريم انصاري , حسنعلي بختيار نصرآبادي , نصرت عباسي , مريم يعقوبي
چکیده (187 مشاهده)     |     متن کامل PDF (86 دریافت)     |     XML
تبیین مدل معادله‌ی ساختاری تأثیر فرایند تبدیل دانش بر سرمایه‌ی انسانی در دانشگاه‌های اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان
پيمان يارمحمدزاده , سيدعلي سيادت , رضا هويدا , حسنعلي بختيار نصرآبادي
چکیده (111 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت)     |     XML
ارایه‌ی مدل ارزیابی عملكرد برای ادارات بیمه‌ی خدمات درمانی با استفاده از روش كارت امتیازی متوازن و آنالیز تاكسونومی: مطالعه‌ی موردی در اداره‌ی كل بیمه‌ی خدمات درمانی استان اصفهان
حامد تصديقي , سيد ابولقاسم علوي , عبداله هادي
چکیده (131 مشاهده)     |     متن کامل PDF (310 دریافت)     |     XML
معماری اطلاعات برای نظام مدیریت مبتنی بر رسالت در دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
سيدجمال الدين طبيبي , شهرام توفيقي , محمدرضا ملکي , جهان آرا ممي خاني
چکیده (196 مشاهده)     |     متن کامل PDF (126 دریافت)     |     XML
مرور سیستماتیک بررسی‌های انجام شده در زمینه‌ی صنعت گردشگری پزشکی
مسعود فردوسي , عليرضا جباري , محمود کيوان آرا , زهرا آقارحيمي
چکیده (355 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1681 دریافت)     |     XML
چالش‌های فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مريم عميدي مظاهري , مجتبي کرباسي , فيروزه مصطفوي
چکیده (1307 مشاهده)     |     متن کامل PDF (533 دریافت)     |     XML
میزان رعایت قواعد نگارشی نامه‌ها و صورتجلسه‌های اداری دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اکبر کلاهدوزان , رقيه محمدي بخش , حجت اله قرايي
چکیده (120 مشاهده)     |     متن کامل PDF (267 دریافت)     |     XML
عوامل مؤثر بر كارآفرینی سازمانی در سازمان‌های بهداشتی- درمانی دولتی ایران
محمد حسين سالاريان زاده , فرهاد صدر , محمدرضا واعظ مهدوي , علي ماهر
چکیده (484 مشاهده)     |     متن کامل PDF (186 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

اضطراب برمبنای آیات قرآن کریم و مدیریت آن با رویکرد آرامش بخشی
ليلا محمدي نيا , مريم يعقوبي , اکبر کلاهدوزان
چکیده (201 مشاهده)     |     متن کامل PDF (13193 دریافت)     |     XML
استانداردهایی برای تدوین مقالات مروری در نظام سلامت
محمدحسين يارمحمديان , عفت محمدي , فريده موحدي
چکیده (164 مشاهده)     |     متن کامل PDF (99 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

تأثیر نظام آراستگی سازمانی (5S) بر خدمات بیمارستانی در مركز آموزشی درمانی 515 تخت خوابی امام رضا(ع) كرمانشاه
بهزاد کرمي متين , سيد محمد سعيد احمدي , حسين باباپور , الهه ميري , محمد آرام خالصي , امين کرمي متين
چکیده (682 مشاهده)     |     متن کامل PDF (499 دریافت)     |     XML