دوره 2، شماره 1، 1384

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

آیا درجه‌ی ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با عملكرد آنها رابطه دارد؟
محمد عرب , ابوالقاسم پوررضا , حجت زراعتی , رامین روانگرد
چکیده (445 مشاهده)     |     متن کامل PDF (139 دریافت)     |     XML
وضعیت سواد اطلاعاتی و عوامل موثر بر آن در میان كتابداران و اطلاع رسانان كتابخانه های دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
علیرضا رحیمی , صادق الماسی , محمد جواد آل مختار
چکیده (834 مشاهده)     |     متن کامل PDF (230 دریافت)     |     XML
علل ناقص ماندن پرونده های پزشكی و پیشنهادات مدیران و پزشكان شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی اصفهان در سال 1383
نـاهیـد توكلــی
چکیده (457 مشاهده)     |     متن کامل PDF (160 دریافت)     |     XML
مطالعه‌ی تطبیقی مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشكی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی‌درمانی اصفهان
حانیه سادات سجادی , محمدباقر توكلی , مصطفی كیانی‌مهر , محمود نصر اصفهانی
چکیده (803 مشاهده)     |     متن کامل PDF (250 دریافت)     |     XML
وضعیت بکارگیری بسته‌ی نرم افزاری مینی، میکرو CDS/ISIS یونسکو در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
سید احمد خوشرو
چکیده (385 مشاهده)     |     متن کامل PDF (124 دریافت)     |     XML
تأثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهره وری كاركنان دانشگاه علوم پزشكی كرمان
محمود نكوئی مقدم , ناهید میر رضائی
چکیده (1484 مشاهده)     |     متن کامل PDF (460 دریافت)     |     XML
میزان رضایتمندی از خدمات بیمه ای و بیمه‌ی مکمل در بیماران مراکز درمانی منتخب شهر تهران
مسعود فردوسی , مریم محمدی زاده
چکیده (1179 مشاهده)     |     متن کامل PDF (355 دریافت)     |     XML
میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی تهران برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
رسول نوری
چکیده (480 مشاهده)     |     متن کامل PDF (156 دریافت)     |     XML
آیا می توان آرمان « اطلاعات سلامت برای همگان تا سال 2015 »را محقق ساخت؟
فرزانه امین پور
چکیده (363 مشاهده)     |     متن کامل PDF (174 دریافت)     |     XML
گذری بر مدیریت در بحران
 
چکیده (697 مشاهده)     |     متن کامل PDF (216 دریافت)     |     XML