دوره 9، شماره 4، 1391 (شماره پیاپی 26)

XML

فهرست مطالب

مفاهیم و ویژگی‌های الگوی اطلاع‌یابی ویلسون: مروری بر متون شماره صفحه: 567-579
موسي يمين فيروز, فاطمه نوشين فرد, حسن صياميان
چکیده (59 مشاهده)     |     متن کامل PDF (33 دریافت)     |     XML
مديريت سلامت شهري اصفهان با تأکيد بر بيمارستان‌ها از نگاه مطبوعات محلي شماره صفحه: 580-593
عبدالمهدي رجائي, مرتضي نورائي, لقمان دهقان نيري
چکیده (33 مشاهده)     |     متن کامل PDF (18 دریافت)     |     XML

ایندکس

ایندکس
ایندکس مجله
چکیده (44 مشاهده)     |     متن کامل PDF (158 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

مرکز تحقیقات اطلاع‌درمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: چیستی و چرایی شماره صفحه: 445-447
فیروزه زارع فراشبندی, حسن اشرفی ریزی, لیلا شهرزادی, احمد پاپی
چکیده (39 مشاهده)     |     متن کامل PDF (42 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

عوامل تأثیرگذار بر میزان ترخیص بر خلاف توصیه‌ی پزشک در بیمارستان نمازی شیراز شماره صفحه: 448-456
زهرا کاوسي, ناهيد حاتم, هادي حياتي آب‌ باريک, جاويد نعمتي, محسن بياتي
چکیده (50 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML
طراحی سیستم تصمیم‌یار بالینی مبتنی بر شبکه‌ی عصبی مصنوعی به منظور کشف اولیه‌ی سرطان از بزرگی خوش‌خیم پروستات شماره صفحه: 457-464
مصطفي قادرزاده, فرحناز صدوقي, آروين کتابت
چکیده (59 مشاهده)     |     متن کامل PDF (72 دریافت)     |     XML
بررسی تغییرات 10-ICD در فرایند روزآمدسازی شماره صفحه: 465-470
زهرا مستانه, لطف اله موصلي
چکیده (41 مشاهده)     |     متن کامل PDF (38 دریافت)     |     XML
نگرش کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره‌ی اهمیت استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستان، پیش‌نیازهای به کارگیری و معیارهای انتخاب آن شماره صفحه: 471-478
محمد حسين حيوي حقيقي, محمد دهقاني, سعيد حسيني تشيزي, بهزاد عسگري, مصطفي رئيسي
چکیده (54 مشاهده)     |     متن کامل PDF (48 دریافت)     |     XML
طراحی مدل سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم برای بیمارستان هیأت امنایی آیت‌اله کاشانی شهرکرد شماره صفحه: 479-489
روح اله قائداميني اسدآبادي, احمد عامريون, شهرام توفيقي, فاطمه عزيزيان, اعظم فياضي
چکیده (66 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML
ارزیابی ماژول مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس استاندارد ایزو 10-9241 شماره صفحه: 490-501
سعيد سعيد بخش, اصغر احتشامي, مهتاب کسايي اصفهاني
چکیده (86 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML
میزان آمادگی بیمارستان‌های دارای سیستم مدیریت کیفیت اصفهان بر اساس مدل عملکردی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین‌الملل شماره صفحه: 502-512
شيرين عباسي, ناهيد توکلي, محمد مصلحي
چکیده (69 مشاهده)     |     متن کامل PDF (49 دریافت)     |     XML
تولیدات علمی و ترسیم نقشه‌ی علمی پژوهشگران ایرانی حوزه‌ی طب سنتی طی سال‌های 2011-1990 در پایگاه «Web of Science» شماره صفحه: 513-524
نيلوفر هدهدي نژاد, راضيه زاهدي, حسن اشرفي ريزي
چکیده (57 مشاهده)     |     متن کامل PDF (76 دریافت)     |     XML
تعیین ترکیب بهینه‌ی مشتریان بر مبناي الگوی Kano و با استفاده از برنامه‌ريزي آرماني– با مطالعه‌ی موردي در بيمارستان الزهرای (س) اصفهان شماره صفحه: 525-538
آرش شاهين, محمود احمدي آذر
چکیده (44 مشاهده)     |     متن کامل PDF (130 دریافت)     |     XML
اولویت‌بندی نقاط نیازمند بهبود در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بر اساس نظام خودارزیابی بر مبنای مدل کیفیت اروپایی (EFQM) شماره صفحه: 539-547
مرضيه جوادي, حميد گنجي, احمدرضا رئيسي, مريم يعقوبي, پروين همتيان
چکیده (49 مشاهده)     |     متن کامل PDF (25 دریافت)     |     XML
ارزیابی شاخص توزیع پزشکان متخصص در بیمارستان‌های دولتی ایران شماره صفحه: 548-557
الهام طاعتي کلي, علي مشکيني, داود خراساني زواره
چکیده (53 مشاهده)     |     متن کامل PDF (362 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 558-566
سوسن بهرامي, محمدحسين يارمحمديان, مسعود فردوسي, رضوان اجاقي, فهيمه السادات ايزدي ورکي, مرضيه گلکار
چکیده (87 مشاهده)     |     متن کامل PDF (65 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

يکپارچه‌سازي محتوا و خدمات در سیستم‌های نرم‌افزاري کتابخانه‌هاي مرکزی دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ايران: گامي مهم در استفاده‌ی اقتصادي از دانش موجود شماره صفحه: 594-601
مهدي علي‌پور حافظي
چکیده (35 مشاهده)     |     متن کامل PDF (33 دریافت)     |     XML

نقد کتاب

نقدی بر کتاب سرگذشت کتابخانه‌ها در ایران شماره صفحه: 602-607
مینا افشار, رضوان اجاقی
چکیده (33 مشاهده)     |     متن کامل PDF (33 دریافت)     |     XML
نقدی بر کتاب «آشنایی با منابع مرجع پزشکی در اینترنت» شماره صفحه: 613-608
نیره‌السادات سلیمان‌زاده نجفی, پریسا ملک‌احمدی
چکیده (34 مشاهده)     |     متن کامل PDF (32 دریافت)     |     XML