دوره 9، شماره 6، 1391 (شماره پیاپی 28)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (245 مشاهده)     |     متن کامل PDF (114 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

ارزیابی سیستم الکترونیک ثبت مرگ و میر بر اساس الزامات کار سیستم در ایران شماره صفحه: 769-779
نرجس ميرابوطالبي , مريم احمدي , حسين مبارکي , سعيد حسيني , نوشين محبي
چکیده (342 مشاهده)     |     متن کامل PDF (171 دریافت)     |     XML
رضایت بیماران از خدمات و تسهیلات ارایه شده در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان، از لحظه‌ی پذیرش تا ترخیص شماره صفحه: 780-785
سعيد کريمي , يوسف مسعوديان , مريم يعقوبي , محسن حسيني , جميل صادقي‌فر
چکیده (317 مشاهده)     |     متن کامل PDF (148 دریافت)     |     XML
وضعیت ثبت داده در پرونده‌ی بیماران بستری مبتلا به سل در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر شماره صفحه: 786-791
سيده شهربانو رشيدا , آذر کبيرزاده
چکیده (295 مشاهده)     |     متن کامل PDF (147 دریافت)     |     XML
نرم‌افزارهای مورد استفاده در بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان از دیدگاه کاربران شماره صفحه: 792-801
مريم جهانبخش , سکينه سقاييان نژاد اصفهاني
چکیده (314 مشاهده)     |     متن کامل PDF (155 دریافت)     |     XML
مطالعه‌ی تطبيقي کليد ‌واژه‌هاي فارسي و انگليسي پايان‌نامه‌‌‌هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با اصطلاح‌نامه‌ها و سرعنوان‌هاي موضوعي پزشکي فارسي و انگلیسی شماره صفحه: 802-813
معصومه نقنه اصفهاني , مظفر چشمه سهرابي , ناهيد بني اقبال
چکیده (381 مشاهده)     |     متن کامل PDF (127 دریافت)     |     XML
اهمیت معیارهای ارزیابی وب سایت‌های حوزه‌ی سلامت بر اساس نظرات کتابداران بیمارستانی شماره صفحه: 814-821
حسين قلاوند , رقيه اسکروچي , محمدرضا علي بيک
چکیده (406 مشاهده)     |     متن کامل PDF (166 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران از نظر به ‌کارگیری عناصر ابرداده‌ای زبان نشانه‌گذاری فرامتن و دابلین‌کور شماره صفحه: 822-832
مهتاب رمضان شيرازي , فيروزه زارع فراشبندي , حسن اشرفي ريزي , رسول نوري
چکیده (311 مشاهده)     |     متن کامل PDF (129 دریافت)     |     XML
وضعیت تولید علم در حوزه‌ی حقوق بیماران، در پايگاه‌های استنادي ‏‏‏Thomson reuters: با نگاهي به سهم ایران در تحقیقات بین‌المللي شماره صفحه: 833-847
هاجر ستوده , مرضيه مروتي
چکیده (385 مشاهده)     |     متن کامل PDF (167 دریافت)     |     XML
عادات و مهارت‌های مطالعه‌ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شماره صفحه: 848-861
زهرا اباذري , طاهره ريگي
چکیده (287 مشاهده)     |     متن کامل PDF (113 دریافت)     |     XML
میزان رضایت کتابداران از محیط رابط نرم‌افزار‌های کتابخانه‌ای شهر اصفهان شماره صفحه: 862-869
شهين مجيري , فريبا رخش , نجمه نه‌روزيان , منصوره اردستاني , محمد موسوي
چکیده (389 مشاهده)     |     متن کامل PDF (181 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوري اداري در دانشگاه‌هاي علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی استان اصفهان شماره صفحه: 870-877
سوسن بهرامي , محمدحسين يارمحمديان , سعيد رجايي‌پور , حسنعلي بختيار نصرآبادي
چکیده (425 مشاهده)     |     متن کامل PDF (179 دریافت)     |     XML
تحلیل ذی‌نفعان صنعت گردشگری پزشکی: ارایه‌ی راهبردهای مؤثر در شهر اصفهان شماره صفحه: 878-886
عليرضا جباري , مسعود فردوسي , محمود کيوان آرا , زهرا آقارحيمي
چکیده (689 مشاهده)     |     متن کامل PDF (370 دریافت)     |     XML
عوامل مؤثر بر كارايي فنی و رتبه‌بندی واحدهای کارا در بیمارستان‏های تأمین اجتماعی شماره صفحه: 887-894
حميد سپهردوست , الهام رجبي
چکیده (306 مشاهده)     |     متن کامل PDF (160 دریافت)     |     XML
سنجش فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان فاطمه‌ی الزهرا نجف‌آباد شماره صفحه: 895-907
احمدرضا ايزدي , جهانگير دريکوند , علي ابرازه
چکیده (1033 مشاهده)     |     متن کامل PDF (394 دریافت)     |     XML
رابطه بين حمايت سازماني ادراک شده و فرهنگ مشارکتي با تعهد سازماني در میان پرستاران بيمارستان‌هاي خصوصي و دولتي شهر اصفهان شماره صفحه: 908-918
زينب دارمي , ابوالقاسم نوري , حسين مولوي
چکیده (806 مشاهده)     |     متن کامل PDF (304 دریافت)     |     XML
درمانگاه‌های شهرستان یزد: کارا یا ناکارا؟ شماره صفحه: 919-928
ميرمحمد اسعدي , سعيد اسفندياري , سيد حبيب‌اله ميرغفوري , زهرا صادقي آراني
چکیده (318 مشاهده)     |     متن کامل PDF (124 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

نظام آراستگی در بهداشت و درمان: دیدگاه اسلام شماره صفحه: 929-941
سيما عجمي , فريده موحدي
چکیده (476 مشاهده)     |     متن کامل PDF (205 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

میزان فرسودگی شغلی و رابطه‌ی آن با سن و سابقه‌ی کار کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر تهران شماره صفحه: 942-949
اسماعيل مصطفوي , محمدعلي قاسمي‌نژاد
چکیده (355 مشاهده)     |     متن کامل PDF (158 دریافت)     |     XML