دوره 10، شماره 1، 1392 (شماره پیاپی 29)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (185 مشاهده)     |     متن کامل PDF (85 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

آیا فن‌آوری اطلاعات می‌تواند منجر به کاهش خطاهای پزشکی شود؟
احمد رجب زاده
چکیده (244 مشاهده)     |     متن کامل PDF (145 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

تعیین شاخص‌های ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی (HIS)
محمد رضا امير اسماعيلي , ليلا زارعي , الهه شيباني , عظيمه عرب پور
چکیده (1140 مشاهده)     |     متن کامل PDF (408 دریافت)     |     XML
مقایسه وضعیت مدیریت داده های کارازمایی بالینی دارویی با استانداردهای مدیریت مطلوب داده های بالینی در مراکز تحقیقاتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 90
فرحناز صدوقي , مسعود صالحي , ليلا اميرحاجلو
چکیده (275 مشاهده)     |     متن کامل PDF (124 دریافت)     |     XML
پایایی کدگذاری تشخیص‌های پزشکی با ICD-10 در سال 1390
جهان پور علي پور , افسانه کريمي , ليلا عرفان نيا , مهناز شهرکي پور , محمدحسين حيوي حقيقي , عباس کدخدا , کبري ميرشکار
چکیده (266 مشاهده)     |     متن کامل PDF (119 دریافت)     |     XML
مکانیسم‌های امنيتی در سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی بر اساس استاندارد امنیتی هيپا (Health insurance portability and accountability act)
رکسانا شريفيان , محترم نعمت الهي , حسين منعم , فاطمه ابراهيمي
چکیده (791 مشاهده)     |     متن کامل PDF (254 دریافت)     |     XML
ارزيابي سيستم اطلاعات بيمارستان ده بيمارستان دولتي زير نظر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
محمدرضا دلوي , حسن قرباني , فخرالدين سيمکاني
چکیده (291 مشاهده)     |     متن کامل PDF (190 دریافت)     |     XML
ميزان کاربرد مؤلفه‌هاي مديريت پست مدرن در کتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
ناهيد سليماني , احمد شعباني , سعيد رجايي پور
چکیده (260 مشاهده)     |     متن کامل PDF (136 دریافت)     |     XML
نظرات کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در خصوص ضرورت مؤلفه‌های مجموعه‌گستری استوارت لی(Stuart Lee) درکتابخانه‌های دانشگاهی
مريم اقارب پرست , احمد شعباني , هادي شريف مقدم , فاطمه نادري خراجي
چکیده (220 مشاهده)     |     متن کامل PDF (112 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی ضریب تأثیر مجلات تخصصی کشور ایران و کشورهای منتخب
مريم اخوتي , محمود نکويي مقدم , محمدرضا اميراسماعيلي , مينا مرادزاده , محمود موسي زاده
چکیده (237 مشاهده)     |     متن کامل PDF (122 دریافت)     |     XML
دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به ویژگی‌های محیط رابط نرم‌افزار پارس آذرخش و بهره‌گیری از آن‌ها
سيما شفيعي , رسول نوري , عليرضا رحيمي , پريسا شفيعي , رقيه قضاوي
چکیده (254 مشاهده)     |     متن کامل PDF (124 دریافت)     |     XML
مهارت‌های اطلاع‌یابی در پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته‌ی موجود در کتابخانه‌ی ملی دیجیتال پزشکی در بین رزیدنت‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدرضا هاشميان , محمد جنتي کيا , عليرضا هاشميان
چکیده (230 مشاهده)     |     متن کامل PDF (125 دریافت)     |     XML
تأثیر آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سلامت عمومي پرستاران
مهنوش اميني , ابوالقاسم نوري , حسين سماواتيان
چکیده (563 مشاهده)     |     متن کامل PDF (208 دریافت)     |     XML
ارزیابی میزان اهمیت ابعاد سرمایه‌های فکری در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان
سميرا يادگاري , طاهره يعقوبي , سيد سعيد آيت
چکیده (226 مشاهده)     |     متن کامل PDF (133 دریافت)     |     XML
تطابق داده‌های حاصل از گزارش مشتری‌ها و پرونده‌ی پزشکی در ارزیابی کیفیت فنی مراقبت‌های دوران بارداری
جعفر صادق تبريزي , کمال قلي پور , محمد اصغري جعفرآبادي , مجتبي محمدزاده , مصطفي فرحبخش
چکیده (286 مشاهده)     |     متن کامل PDF (126 دریافت)     |     XML
حوزه‌های بهبود بر اساس مدل تعالی در بیمارستان امام موسی کاظم (ع)
فرزانه اقبال , محمد حسين يار محمديان , سيد علي سيادت , رضا هويدا , عليرضا يزداني
چکیده (205 مشاهده)     |     متن کامل PDF (103 دریافت)     |     XML
خانوارهای مواجه با هزینه‌های کمرشکن سلامت در شهرک مینو در قزوین
سعيد آصف زاده , مهران عليجان زاده , سجاد غلامعلي پور , علي فرزانه
چکیده (259 مشاهده)     |     متن کامل PDF (149 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

پيامدهاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطاتي براي سلامت انسان و محيط زيست
هاجر ستوده , كيانوش رشيدي
چکیده (252 مشاهده)     |     متن کامل PDF (118 دریافت)     |     XML