دوره 10، شماره 3، 1392 (شماره پیاپی 31)

XML

فهرست مطالب

ایندکس

ایندکس
ایندکس مجله
چکیده (90 مشاهده)     |     متن کامل PDF (27 دریافت)     |     XML

سرمقاله

ايمني بيمار و فناوري اطلاعات سلامت
عباس شيخ‌طاهري
چکیده (37 مشاهده)     |     متن کامل PDF (27 دریافت)     |     XML
نياز به طراحي لباس فرم براي كاركنان بهداشتي درماني: درس آموخته‌ی زلزله‌ی آذربايجان شرقي
جواد بابایی, محمد جواد مرادیان
چکیده (32 مشاهده)     |     متن کامل PDF (27 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

ارزيابي نرم‌افزارهاي اطلاعات بيمارستاني در پاسخ به نيازهاي دارویي بيماران جهت انجام مراقبت از خود
فاطمه رنگرز جدي, مهدي شاعري, محمدرضا رضايي مفرد, مريم رنگرز جدي
چکیده (42 مشاهده)     |     متن کامل PDF (32 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی گونه شناسی فرهنگی Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی
سيد جمال‌الدين طبيبي, علي‌اکبر فرهنگي, اميراشکان نصيري‌پور, رضا برادران کاظم‌زاده, پروين ابراهيمي
چکیده (98 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML
مدل داده‌ی انتظارات کارکنان تریاژ: سیستم اطلاعات اورژانس بیمارستانی
مهدي كاهويي, رقيه اسكروچي, فربد عبادي فرد آذر, حسن ابوالحسني
چکیده (95 مشاهده)     |     متن کامل PDF (34 دریافت)     |     XML
دلايل ترخيص با رضايت شخصي در بيماران بستري و سرپایی مرکز آموزشی و درمانی شفا
مهديه خراساني‌زاده, حسينعلي ابراهيمي
چکیده (134 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML
صحت کدگذاری علت زمینه‌ای مرگ در بیمارستان‌های آموزشی بندرعباس
محمدحسين حيوي حقيقي, محمد دهقاني, فريد خرمي, جهانپور علي‌پور
چکیده (43 مشاهده)     |     متن کامل PDF (38 دریافت)     |     XML
ارزيابي تطبيقي وب سایت‌های کتابخانه‌های ملی پزشکی آمریکا و ایران
صديقه محمد اسماعيل, فريده موحدي
چکیده (69 مشاهده)     |     متن کامل PDF (33 دریافت)     |     XML
تحلیل روابط کتاب‌شناختی اثر به اثر در کتاب‌های فارسی حوزه‌ی علوم پزشکی بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتاب‌شناختی
سيدجواد قاضي ميرسعيد, مسعود محمدي
چکیده (84 مشاهده)     |     متن کامل PDF (49 دریافت)     |     XML
تحليل وب‏سنجي نشریات علوم پزشکی ایران
ميثم داستاني, فرشيد دانش, علي اکرامي
چکیده (115 مشاهده)     |     متن کامل PDF (39 دریافت)     |     XML
گونه‌شناسی تقلب‌ها و سرقت‌های علمی، با استفاده از شناخت تجربیات صاحب‌نظران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمود کيوان آرا, رضوان اجاقي, مظفر چشمه سهرابي, احمد پاپي
چکیده (55 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML
هزینه‌های مستقیم پزشکی سرطان پستان در ایران؛ تحلیل داده‌های بیماران در یک بیمارستان اختصاصی بیماران سرطانی در اصفهان
مجيد داوري, فريبرز مکاريان, محسن حسيني, ابوالفضل اصلاني, عليرضا نظري, فرخنده يزدانپناه
چکیده (105 مشاهده)     |     متن کامل PDF (61 دریافت)     |     XML
ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی غیر بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها
منصوره پورميري, سعيده کتابي
چکیده (73 مشاهده)     |     متن کامل PDF (36 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی بین هوش هیجانی و نگرش‌های فرهنگی سازمانی در کارکنان دانشکده‌ها و حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
راحله سموعي, طيبه طيباني, نرجس متقي
چکیده (56 مشاهده)     |     متن کامل PDF (40 دریافت)     |     XML
استفاده از روش تلفیقی تحلیل خطر گذشته‌نگر و آینده‌نگر در فرایندهای کلی جریان بیمار در اتاق عمل بیمارستان سیدالشهداء (ع) سمیرم
حسن ابوالقاسم گرجي, حميد رواقي, مريم پيروزي, اعظم منصورزاده
چکیده (58 مشاهده)     |     متن کامل PDF (42 دریافت)     |     XML
برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده‌ای در استان تهران
ستار رضايي, علي اکبري ساري, محمد عرب, سامان قاسم‌پور
چکیده (58 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

وضعيت مشارکت پدیدآورندگان مقالات تأليفی مجله‌ی مديريت اطلاعات سلامت در فاصله‌ی سال‌های 1383 تا 1390
رحمان معرفت, حميد کشاورز, حسن اشرفي ريزي, سميه سيروسي
چکیده (37 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML