دوره 10، شماره 3، 1392 (شماره پیاپی 31)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (268 مشاهده)     |     متن کامل PDF (127 دریافت)     |     XML

سرمقاله

ايمني بيمار و فناوري اطلاعات سلامت
عباس شيخ‌طاهري
چکیده (222 مشاهده)     |     متن کامل PDF (135 دریافت)     |     XML
نياز به طراحي لباس فرم براي كاركنان بهداشتي درماني: درس آموخته‌ی زلزله‌ی آذربايجان شرقي
جواد بابایی , محمد جواد مرادیان
چکیده (230 مشاهده)     |     متن کامل PDF (136 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

ارزيابي نرم‌افزارهاي اطلاعات بيمارستاني در پاسخ به نيازهاي دارویي بيماران جهت انجام مراقبت از خود
فاطمه رنگرز جدي , مهدي شاعري , محمدرضا رضايي مفرد , مريم رنگرز جدي
چکیده (242 مشاهده)     |     متن کامل PDF (126 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی گونه شناسی فرهنگی Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی
سيد جمال‌الدين طبيبي , علي‌اکبر فرهنگي , اميراشکان نصيري‌پور , رضا برادران کاظم‌زاده , پروين ابراهيمي
چکیده (369 مشاهده)     |     متن کامل PDF (157 دریافت)     |     XML
مدل داده‌ی انتظارات کارکنان تریاژ: سیستم اطلاعات اورژانس بیمارستانی
مهدي كاهويي , رقيه اسكروچي , فربد عبادي فرد آذر , حسن ابوالحسني
چکیده (413 مشاهده)     |     متن کامل PDF (136 دریافت)     |     XML
دلايل ترخيص با رضايت شخصي در بيماران بستري و سرپایی مرکز آموزشی و درمانی شفا
مهديه خراساني‌زاده , حسينعلي ابراهيمي
چکیده (752 مشاهده)     |     متن کامل PDF (222 دریافت)     |     XML
صحت کدگذاری علت زمینه‌ای مرگ در بیمارستان‌های آموزشی بندرعباس
محمدحسين حيوي حقيقي , محمد دهقاني , فريد خرمي , جهانپور علي‌پور
چکیده (333 مشاهده)     |     متن کامل PDF (146 دریافت)     |     XML
ارزيابي تطبيقي وب سایت‌های کتابخانه‌های ملی پزشکی آمریکا و ایران
صديقه محمد اسماعيل , فريده موحدي
چکیده (306 مشاهده)     |     متن کامل PDF (155 دریافت)     |     XML
تحلیل روابط کتاب‌شناختی اثر به اثر در کتاب‌های فارسی حوزه‌ی علوم پزشکی بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتاب‌شناختی
سيدجواد قاضي ميرسعيد , مسعود محمدي
چکیده (277 مشاهده)     |     متن کامل PDF (134 دریافت)     |     XML
تحليل وب‏سنجي نشریات علوم پزشکی ایران
ميثم داستاني , فرشيد دانش , علي اکرامي
چکیده (379 مشاهده)     |     متن کامل PDF (132 دریافت)     |     XML
گونه‌شناسی تقلب‌ها و سرقت‌های علمی، با استفاده از شناخت تجربیات صاحب‌نظران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمود کيوان آرا , رضوان اجاقي , مظفر چشمه سهرابي , احمد پاپي
چکیده (278 مشاهده)     |     متن کامل PDF (132 دریافت)     |     XML
هزینه‌های مستقیم پزشکی سرطان پستان در ایران؛ تحلیل داده‌های بیماران در یک بیمارستان اختصاصی بیماران سرطانی در اصفهان
مجيد داوري , فريبرز مکاريان , محسن حسيني , ابوالفضل اصلاني , عليرضا نظري , فرخنده يزدانپناه
چکیده (890 مشاهده)     |     متن کامل PDF (325 دریافت)     |     XML
ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی غیر بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها
منصوره پورميري , سعيده کتابي
چکیده (408 مشاهده)     |     متن کامل PDF (175 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی بین هوش هیجانی و نگرش‌های فرهنگی سازمانی در کارکنان دانشکده‌ها و حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
راحله سموعي , طيبه طيباني , نرجس متقي
چکیده (346 مشاهده)     |     متن کامل PDF (181 دریافت)     |     XML
استفاده از روش تلفیقی تحلیل خطر گذشته‌نگر و آینده‌نگر در فرایندهای کلی جریان بیمار در اتاق عمل بیمارستان سیدالشهداء (ع) سمیرم
حسن ابوالقاسم گرجي , حميد رواقي , مريم پيروزي , اعظم منصورزاده
چکیده (463 مشاهده)     |     متن کامل PDF (194 دریافت)     |     XML
برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده‌ای در استان تهران
ستار رضايي , علي اکبري ساري , محمد عرب , سامان قاسم‌پور
چکیده (359 مشاهده)     |     متن کامل PDF (172 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

وضعيت مشارکت پدیدآورندگان مقالات تأليفی مجله‌ی مديريت اطلاعات سلامت در فاصله‌ی سال‌های 1383 تا 1390
رحمان معرفت , حميد کشاورز , حسن اشرفي ريزي , سميه سيروسي
چکیده (233 مشاهده)     |     متن کامل PDF (117 دریافت)     |     XML