دوره 10، شماره 4، 1392 (شماره پیاپی 32)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (334 مشاهده)     |     متن کامل PDF (374 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

سیکل و تعیین نقشه‌ی راه درآمد بخش اورژانس بیمارستان کاشانی شماره صفحه: 517-527
سيدمسعود شجري پورموسوي
چکیده (523 مشاهده)     |     متن کامل PDF (241 دریافت)     |     XML
دانش، نگرش و عملکرد از نظر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان دانشکده‌ی زیست‌پزشکی در سارایوو شماره صفحه: 528-537
ايزت ماسيک , روسمير بالجيک , جاسمين الجبگويک , سبيجا ايزت بگويک
چکیده (424 مشاهده)     |     متن کامل PDF (146 دریافت)     |     XML
چالش‌های ناشی از تقاضای القایی خدمات سلامت؛ یک مطالعه‌ی کیفی شماره صفحه: 538-548
محمود كيوان آرا , سعيد كريمي , الهه خراساني , مرضيه جعفريان جزي
چکیده (1233 مشاهده)     |     متن کامل PDF (448 دریافت)     |     XML
تخمين تابع توليد بيمارستان‌هاي منتخب عمومی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شماره صفحه: 549-557
سعيد کريمي , سيما نژاد لباف , طه نصيري , ليدا شمس
چکیده (488 مشاهده)     |     متن کامل PDF (141 دریافت)     |     XML
تدوین شاخص‌های ارزشیابی دوره‌ی کارشناسی ارشد فن‌آوری اطلاعات سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب شماره صفحه: 558-570
نوشين محبي , محمد حسين يارمحمديان
چکیده (469 مشاهده)     |     متن کامل PDF (157 دریافت)     |     XML
تحلیل عوامل تأثیرگذار بر پذیرش استفاده از پزشکی از راه دور با استفاده از مدل‌های ترکیبی پذیرش فن‌آوری و تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده (مورد مطالعه: پزشکان شهر اصفهان) شماره صفحه: 571-580
علي صنايعي , جواد خزائي پول , سجاد جعفري , هادي بالوئي جام خانه
چکیده (560 مشاهده)     |     متن کامل PDF (488 دریافت)     |     XML
تحلیل پراکنش فضایی خدمات بیمارستانی و درمانگاهی با استفاده از GIS و مدل Topsis ( مورد: شهر اصفهان) شماره صفحه: 581-591
مسعود تقوايي , الهه ذاکري
چکیده (642 مشاهده)     |     متن کامل PDF (183 دریافت)     |     XML
اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شاخص‌های بهره‌وری در بیمارستان نور و علی‌اصغر شهر اصفهان: تحلیل سلسله مراتبی شماره صفحه: 592-600
مريم يعقوبي , زهرا آقارحيمي , مرضيه جوادي
چکیده (1301 مشاهده)     |     متن کامل PDF (710 دریافت)     |     XML
تعیین سنجه‌های عملکردی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس الگوی کارت امتیازی متوازن ایران شماره صفحه: 601-610
احمدرضا رئيسي , محمدحسين يارمحمديان , رقيه محمدي بخش , حميد گنجي
چکیده (764 مشاهده)     |     متن کامل PDF (250 دریافت)     |     XML
اعمال فرانشيز متغير درپرونده‌ی بيماران بستري بيمه شده‌ی تأمین اجتماعی در بيمارستان‌هاي منتخب شهر اصفهان شماره صفحه: 611-618
مسعود فردوسي , علي نعمتي , پيمان فرجادفر , يوسف مسعوديان
چکیده (482 مشاهده)     |     متن کامل PDF (274 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی ميزان كاربست مؤلفه‌هاي‌ مديريت دانش و عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شماره صفحه: 619-626
سعيد رجايي پور , سوسن بهرامي , اعظم كمالي دولت‌آبادي , احمد شعباني
چکیده (386 مشاهده)     |     متن کامل PDF (139 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نظام مند

بازيابی تصاوير: کاربرد در پزشکی شماره صفحه: 627-644
مريم اخوتي , رضا اکبرنژاد , کامبيز بهاالدين بيگي
چکیده (736 مشاهده)     |     متن کامل PDF (528 دریافت)     |     XML