دوره 10، شماره 4، 1392 (شماره پیاپی 32)

XML

فهرست مطالب

ایندکس

ایندکس
ایندکس مجله
چکیده (70 مشاهده)     |     متن کامل PDF (151 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

سیکل و تعیین نقشه‌ی راه درآمد بخش اورژانس بیمارستان کاشانی شماره صفحه: 517-527
سيدمسعود شجري پورموسوي
چکیده (112 مشاهده)     |     متن کامل PDF (78 دریافت)     |     XML
دانش، نگرش و عملکرد از نظر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان دانشکده‌ی زیست‌پزشکی در سارایوو شماره صفحه: 528-537
ايزت ماسيک, روسمير بالجيک, جاسمين الجبگويک, سبيجا ايزت بگويک
چکیده (83 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت)     |     XML
چالش‌های ناشی از تقاضای القایی خدمات سلامت؛ یک مطالعه‌ی کیفی شماره صفحه: 538-548
محمود كيوان آرا, سعيد كريمي, الهه خراساني, مرضيه جعفريان جزي
چکیده (348 مشاهده)     |     متن کامل PDF (136 دریافت)     |     XML
تخمين تابع توليد بيمارستان‌هاي منتخب عمومی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شماره صفحه: 549-557
سعيد کريمي, سيما نژاد لباف, طه نصيري, ليدا شمس
چکیده (91 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML
تدوین شاخص‌های ارزشیابی دوره‌ی کارشناسی ارشد فن‌آوری اطلاعات سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب شماره صفحه: 558-570
نوشين محبي, محمد حسين يارمحمديان
چکیده (102 مشاهده)     |     متن کامل PDF (48 دریافت)     |     XML
تحلیل عوامل تأثیرگذار بر پذیرش استفاده از پزشکی از راه دور با استفاده از مدل‌های ترکیبی پذیرش فن‌آوری و تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده (مورد مطالعه: پزشکان شهر اصفهان) شماره صفحه: 571-580
علي صنايعي, جواد خزائي پول, سجاد جعفري, هادي بالوئي جام خانه
چکیده (135 مشاهده)     |     متن کامل PDF (177 دریافت)     |     XML
تحلیل پراکنش فضایی خدمات بیمارستانی و درمانگاهی با استفاده از GIS و مدل Topsis ( مورد: شهر اصفهان) شماره صفحه: 581-591
مسعود تقوايي, الهه ذاکري
چکیده (134 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت)     |     XML
اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شاخص‌های بهره‌وری در بیمارستان نور و علی‌اصغر شهر اصفهان: تحلیل سلسله مراتبی شماره صفحه: 592-600
مريم يعقوبي, زهرا آقارحيمي, مرضيه جوادي
چکیده (160 مشاهده)     |     متن کامل PDF (288 دریافت)     |     XML
تعیین سنجه‌های عملکردی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس الگوی کارت امتیازی متوازن ایران شماره صفحه: 601-610
احمدرضا رئيسي, محمدحسين يارمحمديان, رقيه محمدي بخش, حميد گنجي
چکیده (214 مشاهده)     |     متن کامل PDF (83 دریافت)     |     XML
اعمال فرانشيز متغير درپرونده‌ی بيماران بستري بيمه شده‌ی تأمین اجتماعی در بيمارستان‌هاي منتخب شهر اصفهان شماره صفحه: 611-618
مسعود فردوسي, علي نعمتي, پيمان فرجادفر, يوسف مسعوديان
چکیده (106 مشاهده)     |     متن کامل PDF (100 دریافت)     |     XML
رابطه‌ی ميزان كاربست مؤلفه‌هاي‌ مديريت دانش و عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شماره صفحه: 619-626
سعيد رجايي پور, سوسن بهرامي, اعظم كمالي دولت‌آبادي, احمد شعباني
چکیده (88 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نظام مند

بازيابی تصاوير: کاربرد در پزشکی شماره صفحه: 627-644
مريم اخوتي, رضا اکبرنژاد, کامبيز بهاالدين بيگي
چکیده (133 مشاهده)     |     متن کامل PDF (131 دریافت)     |     XML