دوره 10، شماره 5، 1392 (شماره پیاپی 33)

XML

فهرست مطالب

ایندکس

ایندکس
ایندکس مجله
چکیده (84 مشاهده)     |     متن کامل PDF (130 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

میزان انطباق و قابلیت استفاده از سیستم طبقه‌بندی مراقبت‌های بالینی در مستندسازی مراقبت‌های پرستاری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان شماره صفحه: 645-654
مريم ورزش نژاد, مريم رسولي, منصوره زاغري تفرشي, رضا کاشف قربان پور
چکیده (125 مشاهده)     |     متن کامل PDF (165 دریافت)     |     XML
ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات داروخانه‌ی بیمارستان‌های آموزشی، خصوصی و تأمین اجتماعی شهر اصفهان شماره صفحه: 655-664
سکينه سقاييان نژاد اصفهاني, احمدرضا رئيسي, حسن جان نثاري, اصغر احتشامي, آوات فيضي, راضيه ميرزاييان
چکیده (124 مشاهده)     |     متن کامل PDF (81 دریافت)     |     XML
فاکتورهای مورد انتظار پزشکان از پیاده‌سازی پروژه‌ی پرونده‌ی الکترونیک سلامت در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شماره صفحه: 665-674
نرجس ميرابوطالبي, حسين مبارکي, راضيه دهقان, نوشين محبي
چکیده (84 مشاهده)     |     متن کامل PDF (95 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی رضایت و انتظارات پرستاران از سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی دو مرکز آموزشی درمانی منتخب شماره صفحه: 675-683
هاله آيت اللهي, مصطفي لنگري زاده, حبيب چناني
چکیده (90 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی کیفیت كدگذاري حوادث سوختگي در پرونده‌ی بیماران فوتی و غیر فوتی شماره صفحه: 684-691
رقيه عباسپور, مصطفي لنگري زاده, مريم احمدي
چکیده (101 مشاهده)     |     متن کامل PDF (49 دریافت)     |     XML
ميزان تطابق وبلاگ‌هاي زنان، زايمان و مامايي با معيارهاي منتخب شماره صفحه: 692-705
نسرين مکاني, ريحانه واعظ, علي اکبر پور محمد
چکیده (77 مشاهده)     |     متن کامل PDF (46 دریافت)     |     XML
رفتار اطلاع‌يابي پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي آموزشي شهر يزد شماره صفحه: 706-713
علي اکبر رحيميانفر, رقيه حکيميان, طاهره سليمي
چکیده (111 مشاهده)     |     متن کامل PDF (65 دریافت)     |     XML
عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شماره صفحه: 714-725
ليلا نعمتي انارکي, فاطمه نوشين فرد, فهيمه باب الحوائجي, زهرا اباذري
چکیده (143 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML
شناسایی تأثیر کارت هوشمند سلامت در ارتقای کیفیت خدمات درمانی (مطالعه‌ی موردی: سازمان بیمه‌ی تأمین اجتماعی استان مازندران) شماره صفحه: 726-738
ايرج مهدوي, سيد محمد باقري, مريم علي نژاد
چکیده (129 مشاهده)     |     متن کامل PDF (75 دریافت)     |     XML
استفاده از الگوريتم هاي دسته بندي و خوشه بندی براي پيش بيني تعداد قرص مصرفي: مورد کاوی بيماري ديابت شماره صفحه: 739-749
مريم عاشوري, وجيهه ناجي مقدم, سميه عليزاده, مهسا صفي
چکیده (499 مشاهده)     |     متن کامل PDF (457 دریافت)     |     XML
مرور نظام‌مند بررسی اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی و نظام سلامت: چالش‌ها و راهکارها شماره صفحه: 750-760
محمد حسين مهرالحسني, مسعود ابوالحلاج, محمود نکويي مقدم, رضا دهنويه, مژگان امامي
چکیده (147 مشاهده)     |     متن کامل PDF (78 دریافت)     |     XML
امکان اجرای دورا آسیب‌شناسی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر وجود استانداردهاي نیروي انسانی به‌عنوان یکی از الزامات پیاده‌سازي شماره صفحه: 761-769
فرحناز صدوقي, مليحه صادقي, مصطفي لنگري زاده
چکیده (97 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

تحلیلی بر توسعه‌ی پوشش همگانی بیمه‌ی سلامت در کشورهای منتخب با رویکردی بر بیمه‌ی اجتماعی سلامت شماره صفحه: 770-777
احمد رضا رئيسي, عفت محمدي, نورالدين منگلي زاده
چکیده (163 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت)     |     XML