دوره 10، شماره 5، 1392 (شماره پیاپی 33)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (360 مشاهده)     |     متن کامل PDF (349 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

میزان انطباق و قابلیت استفاده از سیستم طبقه‌بندی مراقبت‌های بالینی در مستندسازی مراقبت‌های پرستاری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان شماره صفحه: 645-654
مريم ورزش نژاد , مريم رسولي , منصوره زاغري تفرشي , رضا کاشف قربان پور
چکیده (542 مشاهده)     |     متن کامل PDF (915 دریافت)     |     XML
ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات داروخانه‌ی بیمارستان‌های آموزشی، خصوصی و تأمین اجتماعی شهر اصفهان شماره صفحه: 655-664
سکينه سقاييان نژاد اصفهاني , احمدرضا رئيسي , حسن جان نثاري , اصغر احتشامي , آوات فيضي , راضيه ميرزاييان
چکیده (588 مشاهده)     |     متن کامل PDF (217 دریافت)     |     XML
فاکتورهای مورد انتظار پزشکان از پیاده‌سازی پروژه‌ی پرونده‌ی الکترونیک سلامت در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شماره صفحه: 665-674
نرجس ميرابوطالبي , حسين مبارکي , راضيه دهقان , نوشين محبي
چکیده (435 مشاهده)     |     متن کامل PDF (198 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی رضایت و انتظارات پرستاران از سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی دو مرکز آموزشی درمانی منتخب شماره صفحه: 675-683
هاله آيت اللهي , مصطفي لنگري زاده , حبيب چناني
چکیده (458 مشاهده)     |     متن کامل PDF (189 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی کیفیت كدگذاري حوادث سوختگي در پرونده‌ی بیماران فوتی و غیر فوتی شماره صفحه: 684-691
رقيه عباسپور , مصطفي لنگري زاده , مريم احمدي
چکیده (455 مشاهده)     |     متن کامل PDF (157 دریافت)     |     XML
ميزان تطابق وبلاگ‌هاي زنان، زايمان و مامايي با معيارهاي منتخب شماره صفحه: 692-705
نسرين مکاني , ريحانه واعظ , علي اکبر پور محمد
چکیده (397 مشاهده)     |     متن کامل PDF (142 دریافت)     |     XML
رفتار اطلاع‌يابي پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي آموزشي شهر يزد شماره صفحه: 706-713
علي اکبر رحيميانفر , رقيه حکيميان , طاهره سليمي
چکیده (497 مشاهده)     |     متن کامل PDF (184 دریافت)     |     XML
عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شماره صفحه: 714-725
ليلا نعمتي انارکي , فاطمه نوشين فرد , فهيمه باب الحوائجي , زهرا اباذري
چکیده (679 مشاهده)     |     متن کامل PDF (282 دریافت)     |     XML
شناسایی تأثیر کارت هوشمند سلامت در ارتقای کیفیت خدمات درمانی (مطالعه‌ی موردی: سازمان بیمه‌ی تأمین اجتماعی استان مازندران) شماره صفحه: 726-738
ايرج مهدوي , سيد محمد باقري , مريم علي نژاد
چکیده (525 مشاهده)     |     متن کامل PDF (174 دریافت)     |     XML
استفاده از الگوريتم هاي دسته بندي و خوشه بندی براي پيش بيني تعداد قرص مصرفي: مورد کاوی بيماري ديابت شماره صفحه: 739-749
مريم عاشوري , وجيهه ناجي مقدم , سميه عليزاده , مهسا صفي
چکیده (1554 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1799 دریافت)     |     XML
مرور نظام‌مند بررسی اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی و نظام سلامت: چالش‌ها و راهکارها شماره صفحه: 750-760
محمد حسين مهرالحسني , مسعود ابوالحلاج , محمود نکويي مقدم , رضا دهنويه , مژگان امامي
چکیده (617 مشاهده)     |     متن کامل PDF (214 دریافت)     |     XML
امکان اجرای دورا آسیب‌شناسی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر وجود استانداردهاي نیروي انسانی به‌عنوان یکی از الزامات پیاده‌سازي شماره صفحه: 761-769
فرحناز صدوقي , مليحه صادقي , مصطفي لنگري زاده
چکیده (447 مشاهده)     |     متن کامل PDF (131 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

تحلیلی بر توسعه‌ی پوشش همگانی بیمه‌ی سلامت در کشورهای منتخب با رویکردی بر بیمه‌ی اجتماعی سلامت شماره صفحه: 770-777
احمد رضا رئيسي , عفت محمدي , نورالدين منگلي زاده
چکیده (997 مشاهده)     |     متن کامل PDF (311 دریافت)     |     XML