دوره 2، شماره 2، 1384

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

دیدگاه مدیران در ارتباط با امكان بهره گیری از سیستم مدیریت كیفیتISO 9001/2000 در بیمارستانهای دانشگاهی
علی محمد مصدق راد , فرزانه شاعلی , زهرا تاجمیر ریاحی
چکیده (429 مشاهده)     |     متن کامل PDF (178 دریافت)     |     XML
ضرورت مشاركت كتابداران و اطلاع رسانان پزشكی در تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشكی اصفهان از دیدگاه مجریان طرح های سال 1382
سید محمد رضا باطنی , شهین مجیری , مهدیه نیك آیین , نوشین ممبینی
چکیده (371 مشاهده)     |     متن کامل PDF (156 دریافت)     |     XML
وضعیت مصرف انرژی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان(در سالهای 82-78) چگونه بوده است؟
عباس شیخ ابو مسعودی , سوگند احمدی , لیلا بستانی
چکیده (573 مشاهده)     |     متن کامل PDF (231 دریافت)     |     XML
دیدگاه مدیران و پرسنل مدارک پزشکی بیمارستان های منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درموردكاربردهای مدارک پزشکی
فروزنده احمدزاده , غلامحسین احمدزاده
چکیده (461 مشاهده)     |     متن کامل PDF (179 دریافت)     |     XML
مقالات ویژه ی رضایت شغلی و طرح تکریم ارباب رجوعرضایت شغلی در میان كاركنان مركزآموزشی درمانی الزهرا(س)
صفورا حیدری , بابك ثابت , جمشید فقری , مصطفی امینی
چکیده (600 مشاهده)     |     متن کامل PDF (193 دریافت)     |     XML
شیوه های تصمیم گیری مدیران و رضایت شغلی كاركنان در بیمارستانها
ناهید دهباشی , سعید رجائی پور , قربانعلی سلیمی
چکیده (1101 مشاهده)     |     متن کامل PDF (357 دریافت)     |     XML
چگونگی اجرای طرح تكریم ارباب رجوع در درمانگاههای تحت پوشش صنعت نفت 1384
ماندانا صاحب زاده , لیلا صیدی
چکیده (483 مشاهده)     |     متن کامل PDF (152 دریافت)     |     XML
میزان رضایت شغلی كاركنان واحد پذیرش بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
فریبا فرهمند , رکسانا شریفیان
چکیده (530 مشاهده)     |     متن کامل PDF (191 دریافت)     |     XML
چشم انداز برنامه های جامع در مدیریت فراهم آوری منابع الكترونیك
فضل الله دارابی , فریده موحدی
چکیده (367 مشاهده)     |     متن کامل PDF (149 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

مقایسه ی چهار مدل مدیریت عملكرد در سیستم بهداشت ودرمان
, , , ,
چکیده (409 مشاهده)     |     متن کامل PDF (149 دریافت)     |     XML