دوره 2، شماره 2، 1384

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

دیدگاه مدیران در ارتباط با امكان بهره گیری از سیستم مدیریت كیفیتISO 9001/2000 در بیمارستانهای دانشگاهی
علی محمد مصدق راد , فرزانه شاعلی , زهرا تاجمیر ریاحی
چکیده (383 مشاهده)     |     متن کامل PDF (177 دریافت)     |     XML
ضرورت مشاركت كتابداران و اطلاع رسانان پزشكی در تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشكی اصفهان از دیدگاه مجریان طرح های سال 1382
سید محمد رضا باطنی , شهین مجیری , مهدیه نیك آیین , نوشین ممبینی
چکیده (335 مشاهده)     |     متن کامل PDF (155 دریافت)     |     XML
وضعیت مصرف انرژی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان(در سالهای 82-78) چگونه بوده است؟
عباس شیخ ابو مسعودی , سوگند احمدی , لیلا بستانی
چکیده (511 مشاهده)     |     متن کامل PDF (221 دریافت)     |     XML
دیدگاه مدیران و پرسنل مدارک پزشکی بیمارستان های منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درموردكاربردهای مدارک پزشکی
فروزنده احمدزاده , غلامحسین احمدزاده
چکیده (401 مشاهده)     |     متن کامل PDF (175 دریافت)     |     XML
مقالات ویژه ی رضایت شغلی و طرح تکریم ارباب رجوعرضایت شغلی در میان كاركنان مركزآموزشی درمانی الزهرا(س)
صفورا حیدری , بابك ثابت , جمشید فقری , مصطفی امینی
چکیده (545 مشاهده)     |     متن کامل PDF (189 دریافت)     |     XML
شیوه های تصمیم گیری مدیران و رضایت شغلی كاركنان در بیمارستانها
ناهید دهباشی , سعید رجائی پور , قربانعلی سلیمی
چکیده (1012 مشاهده)     |     متن کامل PDF (346 دریافت)     |     XML
چگونگی اجرای طرح تكریم ارباب رجوع در درمانگاههای تحت پوشش صنعت نفت 1384
ماندانا صاحب زاده , لیلا صیدی
چکیده (431 مشاهده)     |     متن کامل PDF (149 دریافت)     |     XML
میزان رضایت شغلی كاركنان واحد پذیرش بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
فریبا فرهمند , رکسانا شریفیان
چکیده (463 مشاهده)     |     متن کامل PDF (184 دریافت)     |     XML
چشم انداز برنامه های جامع در مدیریت فراهم آوری منابع الكترونیك
فضل الله دارابی , فریده موحدی
چکیده (330 مشاهده)     |     متن کامل PDF (142 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

مقایسه ی چهار مدل مدیریت عملكرد در سیستم بهداشت ودرمان
, , , ,
چکیده (352 مشاهده)     |     متن کامل PDF (144 دریافت)     |     XML