دوره 11، شماره 1، 1393 (شماره پیاپی 35)

XML

فهرست مطالب

ایندکس

ایندکس
ایندکس مجله
چکیده (74 مشاهده)     |     متن کامل PDF (156 دریافت)     |     XML

سرمقاله

نقش حاکمیت در بازاریابی اجتماعی خیریه‏ ها: با تمرکز بر حوزه‌ی سلامت شماره صفحه: 1-3
امیراشکان نصیری پور, محمدرضا ملکی, محمودرضا گوهری, سارا آقابابا, محمدمهدی واحدی
چکیده (135 مشاهده)     |     متن کامل PDF (319 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

تبیین و بهبود شاخص‌های عملكردی در سیستم اورژانس با استفاده از شبیه‌سازی گسسته‌ی پیشامد) :مطالعه‌ی موردی بیمارستان امام خمینی (ره) اراک) شماره صفحه: 4-16
عباس ملکي, سيد مجتبي سجادي, بابک رضايي خبوشان
چکیده (125 مشاهده)     |     متن کامل PDF (89 دریافت)     |     XML
میزان مهارت دانشجویان پرستاری در استفاده از فن‌آوری اطلاعات شماره صفحه: 17-23
غلامرضا قاسمي, ليلا صفابخش, افسانه کريمي, سيمين شريفي
چکیده (142 مشاهده)     |     متن کامل PDF (66 دریافت)     |     XML
کسورات اعمال شده توسط سازمان‌های بیمه‌ی خدمات درمانی و تأمین اجتماعی در صورت حساب‌های ارسالی بیمارستان‌های آموزشی اهواز شماره صفحه: 24-37
جواد زارعي, اميرعباس عزيزي, خسرو کشاورز, الهام سياوشي
چکیده (126 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML
تأثیر خود- استنادی نویسنده بر ضریب تأثیر مجلات پزشکی ایرانی در دو نمایه‏نامه‌ی WoS و ISC شماره صفحه: 38-48
سيد جواد قاضي ميرسعيد, ناديا معتمدي, باقر پهلوان ‏زاده
چکیده (99 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت)     |     XML
ا‏لگوی هم‏‌تألیفی پژوهشگران ایرانی حوزه‌ی سم ‏شناسی در پایگاه موسسه ‏ی اطلاعات علمی طی سال‌های 1991 تا 2011 شماره صفحه: 49-59
زينب پاپي, فاطمه نوشين ‏فرد
چکیده (84 مشاهده)     |     متن کامل PDF (64 دریافت)     |     XML
روند رشد و توسعه‌ی مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پایگاه استنادی جهان اسلام شماره صفحه: 60-70
محمد باقر نگهبان, ابراهيم خاشي جمال زهي
چکیده (94 مشاهده)     |     متن کامل PDF (65 دریافت)     |     XML
دیدگاه و تجربیات کارکنان بیمارستان‌های منتخب شهر کرمان در خصوص استقرار گواهینامه‌ی سیستم مدیریت کیفیت-) ISO 9000 مطالعه‌ی کیفی) شماره صفحه: 71-79
شهرام توفيقي, محمدامين شمسي, عبدالرضا صباحي, احمد عامريون, روح الله زابلي
چکیده (82 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML
نقش آموزش‌های قرآنی بر رفتار شغلی کارکنان بیمه‌ی خدمات درمانی استان اصفهان شماره صفحه: 80-87
محمود کيوان آرا, سيد حسين واعظي, حميد کريمي
چکیده (97 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML
عوامل مؤثر بر پذیرش استراتژی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های شهر مشهد شماره صفحه: 88-98
فريبرز رحيم نيا, حنظله زينوند لرستاني, شيرين فيض محمدي
چکیده (210 مشاهده)     |     متن کامل PDF (109 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی وضعیت مصرف انرژی قبل و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین شماره صفحه: 99-108
سعيد آصف زاده, سجاد غلامعلي پور, گلرخ عتيقه چيان
چکیده (104 مشاهده)     |     متن کامل PDF (80 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

اقتصاد کالاها و خدمات اطلاعاتی‌ با تأکید بر حوزه‌ی سلامت شماره صفحه: 109-123
محمدرضا سليماني
چکیده (95 مشاهده)     |     متن کامل PDF (65 دریافت)     |     XML
کتاب ‏درمانی: کاربردها، راهکارها، نقش ‏ها شماره صفحه: 124-134
فيروزه زارع فراشبندي, سپيده سليمي
چکیده (251 مشاهده)     |     متن کامل PDF (125 دریافت)     |     XML