دوره 11، شماره 5، 1393 (شماره پیاپی 39)

XML

فهرست مطالب

ایندکس

ایندکس مجله
ایندکس مجله
چکیده (55 مشاهده)     |     متن کامل PDF (115 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

مقایسه عناصر داده سیستم های حسابداری بیمار با نیازهای کاربران شماره صفحه: 526-536
زهرا ناظمي, هاله آِيت اللهي, حميد حقاني
چکیده (73 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML
طراحی سامانه هوشمند تریاژ الکترونیک بر اساس روش Emergency Severity Index شماره صفحه: 537-547
فرامرز پوراصغر, جعفرصادق تبريزي, عليرضا علا, امين دائمي
چکیده (112 مشاهده)     |     متن کامل PDF (187 دریافت)     |     XML
اولویت بندی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در پذیرش پزشکان نسبت به فناوری اطلاعات در حوزه سلامت شماره صفحه: 548-557
مهدی کاهویی, اکرم آصفی, زینب داودی, راضیه السادات موسوی
چکیده (95 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML
راهکارهای افزایش اثر بخشی دروس سازماندهی مواد از دیدگاه دانشجویان کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 558-567
احمد شعباني, رويا خدادوستان, رسول سعادت
چکیده (59 مشاهده)     |     متن کامل PDF (37 دریافت)     |     XML
بررسی تطبیقی بروندادها و همکاری‎های علمی کشورهای جهان در حوزۀ مهندسی پزشکی، در نمایه استنادی علوم شماره صفحه: 568-580
سهيلا باقري, صديقه محمد اسماعيلي
چکیده (74 مشاهده)     |     متن کامل PDF (59 دریافت)     |     XML
تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مجلات مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت در پایگاه اطلاعاتی شماره صفحه: 581-592
فرحناز صدوقی, کمال ابراهیمی
چکیده (71 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML
مقایسه¬ رفتار اطلاع¬یابی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان در تدوین پایان¬نامه بر اساس الگوی فرایند جست¬وجوی اطلاعات Carol Kuhlthau شماره صفحه: 593-606
مهناز عابدي, حسن اشرفي ريزي, فيروزه زارع فراشبندي, رسول نوري, اکبر حسن زاده
چکیده (193 مشاهده)     |     متن کامل PDF (83 دریافت)     |     XML
ارزیابی ریسک‌های فرایندهای منتخب بخش جراحی گوش، حلق و بینی مرکز آموزشی- درمانی قائم مشهد شماره صفحه: 607-621
حسين ابراهيمي پور, علي وفايي نجار, ياسمين مولوي طالقاني
چکیده (76 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت)     |     XML
ارتباط رضايتمندي بيماران و كيفيت ارائه مداخلات اورژانسي در بيماران سندرم حاد كرونري مراجعه کننده به اورژانس شماره صفحه: 622-632
مينو انصاري مهر, فرانك شفيعي, نرگس بدرعلي, اصغر خليفه زاده
چکیده (66 مشاهده)     |     متن کامل PDF (187 دریافت)     |     XML
ارزیابی ریسک، علل و اقدام پیشگیرانه در بخشICU یک بیمارستان آموزشی شماره صفحه: 633-644
محمد حسين يارمحمديان, مرضيه جعفريان جزي, الهه خراسانی, گلرخ عتيقه چيان
چکیده (272 مشاهده)     |     متن کامل PDF (279 دریافت)     |     XML
فاکتور‌های اساسی اثرگذار بر عدم موفقيت مديريت ارتباط با ارباب رجوع (مشتريان) در نظام سلامت شماره صفحه: 645-656
مریم خالقی بایگی, احد بنار, ابوالفضل ابراهیمی
چکیده (54 مشاهده)     |     متن کامل PDF (51 دریافت)     |     XML
بررسی رابطه بین مشخصات دموگرافیك سرپرست اورژانس و ساختار، فرآیند و عملكرد بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشكی تهران شماره صفحه: 657-664
حجت رحماني, سيد علي اصغر قريشي
چکیده (74 مشاهده)     |     متن کامل PDF (37 دریافت)     |     XML