دوره 11، شماره 5، 1393 (شماره پیاپی 39)

XML

فهرست مطالب

ایندکس مجله
 
چکیده (365 مشاهده)     |     متن کامل PDF (604 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

مقایسه عناصر داده سیستم های حسابداری بیمار با نیازهای کاربران شماره صفحه: 526-536
زهرا ناظمي , هاله آِيت اللهي , حميد حقاني
چکیده (534 مشاهده)     |     متن کامل PDF (165 دریافت)     |     XML
طراحی سامانه هوشمند تریاژ الکترونیک بر اساس روش Emergency Severity Index شماره صفحه: 537-547
فرامرز پوراصغر , جعفرصادق تبريزي , عليرضا علا , امين دائمي
چکیده (809 مشاهده)     |     متن کامل PDF (555 دریافت)     |     XML
اولویت بندی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در پذیرش پزشکان نسبت به فناوری اطلاعات در حوزه سلامت شماره صفحه: 548-557
مهدی کاهویی , اکرم آصفی , زینب داودی , راضیه السادات موسوی
چکیده (467 مشاهده)     |     متن کامل PDF (163 دریافت)     |     XML
راهکارهای افزایش اثر بخشی دروس سازماندهی مواد از دیدگاه دانشجویان کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 558-567
احمد شعباني , رويا خدادوستان , رسول سعادت
چکیده (405 مشاهده)     |     متن کامل PDF (125 دریافت)     |     XML
بررسی تطبیقی بروندادها و همکاری‎های علمی کشورهای جهان در حوزۀ مهندسی پزشکی، در نمایه استنادی علوم شماره صفحه: 568-580
سهيلا باقري , صديقه محمد اسماعيلي
چکیده (468 مشاهده)     |     متن کامل PDF (388 دریافت)     |     XML
تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مجلات مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت در پایگاه اطلاعاتی شماره صفحه: 581-592
فرحناز صدوقی , کمال ابراهیمی
چکیده (583 مشاهده)     |     متن کامل PDF (230 دریافت)     |     XML
مقایسه¬ رفتار اطلاع¬یابی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان در تدوین پایان¬نامه بر اساس الگوی فرایند جست¬وجوی اطلاعات Carol Kuhlthau شماره صفحه: 593-606
مهناز عابدي , حسن اشرفي ريزي , فيروزه زارع فراشبندي , رسول نوري , اکبر حسن زاده
چکیده (729 مشاهده)     |     متن کامل PDF (228 دریافت)     |     XML
ارزیابی ریسک‌های فرایندهای منتخب بخش جراحی گوش، حلق و بینی مرکز آموزشی- درمانی قائم مشهد شماره صفحه: 607-621
حسين ابراهيمي پور , علي وفايي نجار , ياسمين مولوي طالقاني
چکیده (445 مشاهده)     |     متن کامل PDF (363 دریافت)     |     XML
ارتباط رضايتمندي بيماران و كيفيت ارائه مداخلات اورژانسي در بيماران سندرم حاد كرونري مراجعه کننده به اورژانس شماره صفحه: 622-632
مينو انصاري مهر , فرانك شفيعي , نرگس بدرعلي , اصغر خليفه زاده
چکیده (439 مشاهده)     |     متن کامل PDF (483 دریافت)     |     XML
ارزیابی ریسک، علل و اقدام پیشگیرانه در بخشICU یک بیمارستان آموزشی شماره صفحه: 633-644
محمد حسين يارمحمديان , مرضيه جعفريان جزي , الهه خراسانی , گلرخ عتيقه چيان
چکیده (1740 مشاهده)     |     متن کامل PDF (2548 دریافت)     |     XML
فاکتور‌های اساسی اثرگذار بر عدم موفقيت مديريت ارتباط با ارباب رجوع (مشتريان) در نظام سلامت شماره صفحه: 645-656
مریم خالقی بایگی , احد بنار , ابوالفضل ابراهیمی
چکیده (425 مشاهده)     |     متن کامل PDF (317 دریافت)     |     XML
بررسی رابطه بین مشخصات دموگرافیك سرپرست اورژانس و ساختار، فرآیند و عملكرد بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشكی تهران شماره صفحه: 657-664
حجت رحماني , سيد علي اصغر قريشي
چکیده (411 مشاهده)     |     متن کامل PDF (151 دریافت)     |     XML