دوره 12، شماره 1، 1394 ( شماره پیاپی 41)

XML

فهرست مطالب

ایندکس مجله
 
چکیده (345 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1306 دریافت)     |     XML

سرمقاله

فناوری شناسایی با فرکانس رادیویی در بخش جراحی شماره صفحه: 1-2
سيما عجمي , نجمه کربلايي عيدي شاه آبادي
چکیده (754 مشاهده)     |     متن کامل PDF (213 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

ارائه یک سیستم هوشمند در تشخیص بیماری عروق کرونری قلب با استفاده از شبکه عصبی احتمالی شماره صفحه: 3-13
آسيه خسروانيان , سيد سعيد آيت
چکیده (1344 مشاهده)     |     متن کامل PDF (477 دریافت)     |     XML
مدل مفهومی سیستم اطلاعاتی حاکمیت بالینی برای ارائه شاخص های آماری با استفاده از نمودارهای زبان مدل سازی یکپارچه و نمودار موجودیت – رابطه شماره صفحه: 14-27
فاطمه رنگرز جدي , مهرداد فرزندي پور , مسعود عرب فرد , اعظم حاج محمد حسيني
چکیده (715 مشاهده)     |     متن کامل PDF (477 دریافت)     |     XML
وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بخش رادیولوژی در بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران شماره صفحه: 28-37
رضا ربیعی , حمید مقدسی , اعظم السادات حسینی , سمیه پایدار
چکیده (895 مشاهده)     |     متن کامل PDF (335 دریافت)     |     XML
شکاف کیفیت ارائه خدمات مدارک پزشکی در بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان شماره صفحه: 38-47
نوشين محبي , سوسن بهرامي , محمدحسين يارمحمديان , نرجس ميرابوطالبي , صديقه کرمي
چکیده (413 مشاهده)     |     متن کامل PDF (173 دریافت)     |     XML
تشخيص خودکار شاخه موضوعي اصطلاحات MeSH با محاسبه بسامد رخداد آن ها در MEDLINE شماره صفحه: 48-60
محمد توکلي زاده راوري , سعيد غفاري , فروغ مصطفوي
چکیده (391 مشاهده)     |     متن کامل PDF (218 دریافت)     |     XML
میزان همخوانی پژوهش‌های پرستاری با نقشه جامع علمی سلامت کشور (مطالعه موردی: پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ) شماره صفحه: 61-68
محمد ارشدي , ماهني رهکارفرشي
چکیده (414 مشاهده)     |     متن کامل PDF (208 دریافت)     |     XML
بررسی میزان همپوشانی عوامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه در پایگاه های اطلاعاتی «PubMed» و «Scopus» شماره صفحه: 69-77
زهرا خواجه علي جهانتيغي , طاهره ريگي , مريم ريگي , نازنين سندگل نظامي
چکیده (393 مشاهده)     |     متن کامل PDF (167 دریافت)     |     XML
میزان انطباق منابع پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس معیار Ovid شماره صفحه: 78-87
فريدون آزاده , الهه امتي , سيد جواد قاضي مير سعيد , محمد رضا علي بيک
چکیده (471 مشاهده)     |     متن کامل PDF (180 دریافت)     |     XML
تاثیر نظام های پرداخت بر شاخص های عملکردی برنامه ی پزشک خانواده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی شماره صفحه: 88-98
فرخ مجاهد , رضا قلي وحيدي , محمد اصغري جعفر آبادي , کمال قلي پور , ناصر مهري
چکیده (527 مشاهده)     |     متن کامل PDF (962 دریافت)     |     XML
وضعیت ایمنی بیمار در مراکز آموزشی - درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 99-108
عليرضا جباري , احمدرضا رئيسي , وحيده رستمي
چکیده (1057 مشاهده)     |     متن کامل PDF (405 دریافت)     |     XML
عوامل انسانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک در مرکز الزهرا رشت شماره صفحه: 109-116
مجتبي رجب بيگي , شهرام هاشم نيا , سيد علي حزني
چکیده (506 مشاهده)     |     متن کامل PDF (175 دریافت)     |     XML
علل پائین بودن ماندگاري پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد شماره صفحه: 117-124
احسان موسي فرخاني , حسين خوبان , بهروز دهرآزما , وحيد رضا عارفي , فريبا سعادتي
چکیده (1045 مشاهده)     |     متن کامل PDF (368 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

اطلاع¬درمانی: راهکاری نوین با مفهومی قدیمی در بهبود بیماری¬های مزمن شماره صفحه: 125-135
فيروزه زارع فراشبندي , اعظم ياراحمدي
چکیده (693 مشاهده)     |     متن کامل PDF (290 دریافت)     |     XML