دوره 12، شماره 1، 1394 ( شماره پیاپی 41)

XML

فهرست مطالب

ایندکس

ایندکس مجله
ایندکس مجله
چکیده (84 مشاهده)     |     متن کامل PDF (323 دریافت)     |     XML

سرمقاله

فناوری شناسایی با فرکانس رادیویی در بخش جراحی شماره صفحه: 1-2
سيما عجمي, نجمه کربلايي عيدي شاه آبادي
چکیده (183 مشاهده)     |     متن کامل PDF (72 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

ارائه یک سیستم هوشمند در تشخیص بیماری عروق کرونری قلب با استفاده از شبکه عصبی احتمالی شماره صفحه: 3-13
آسيه خسروانيان, سيد سعيد آيت
چکیده (479 مشاهده)     |     متن کامل PDF (189 دریافت)     |     XML
مدل مفهومی سیستم اطلاعاتی حاکمیت بالینی برای ارائه شاخص های آماری با استفاده از نمودارهای زبان مدل سازی یکپارچه و نمودار موجودیت – رابطه شماره صفحه: 14-27
فاطمه رنگرز جدي, مهرداد فرزندي پور, مسعود عرب فرد, اعظم حاج محمد حسيني
چکیده (262 مشاهده)     |     متن کامل PDF (122 دریافت)     |     XML
وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بخش رادیولوژی در بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران شماره صفحه: 28-37
رضا ربیعی, حمید مقدسی, اعظم السادات حسینی, سمیه پایدار,
چکیده (278 مشاهده)     |     متن کامل PDF (107 دریافت)     |     XML
شکاف کیفیت ارائه خدمات مدارک پزشکی در بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان شماره صفحه: 38-47
نوشين محبي, سوسن بهرامي, محمدحسين يارمحمديان, نرجس ميرابوطالبي, صديقه کرمي
چکیده (97 مشاهده)     |     متن کامل PDF (63 دریافت)     |     XML
تشخيص خودکار شاخه موضوعي اصطلاحات MeSH با محاسبه بسامد رخداد آن ها در MEDLINE شماره صفحه: 48-60
محمد توکلي زاده راوري, سعيد غفاري, فروغ مصطفوي
چکیده (107 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML
میزان همخوانی پژوهش‌های پرستاری با نقشه جامع علمی سلامت کشور (مطالعه موردی: پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ) شماره صفحه: 61-68
محمد ارشدي, ماهني رهکارفرشي
چکیده (102 مشاهده)     |     متن کامل PDF (63 دریافت)     |     XML
بررسی میزان همپوشانی عوامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه در پایگاه های اطلاعاتی «PubMed» و «Scopus» شماره صفحه: 69-77
زهرا خواجه علي جهانتيغي, طاهره ريگي, مريم ريگي, نازنين سندگل نظامي
چکیده (93 مشاهده)     |     متن کامل PDF (56 دریافت)     |     XML
میزان انطباق منابع پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس معیار Ovid شماره صفحه: 78-87
فريدون آزاده, الهه امتي, سيد جواد قاضي مير سعيد, محمد رضا علي بيک
چکیده (138 مشاهده)     |     متن کامل PDF (72 دریافت)     |     XML
تاثیر نظام های پرداخت بر شاخص های عملکردی برنامه ی پزشک خانواده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی شماره صفحه: 88-98
فرخ مجاهد, رضا قلي وحيدي, محمد اصغري جعفر آبادي, کمال قلي پور, ناصر مهري
چکیده (145 مشاهده)     |     متن کامل PDF (122 دریافت)     |     XML
وضعیت ایمنی بیمار در مراکز آموزشی - درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 99-108
عليرضا جباري, احمدرضا رئيسي, وحيده رستمي
چکیده (258 مشاهده)     |     متن کامل PDF (115 دریافت)     |     XML
عوامل انسانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک در مرکز الزهرا رشت شماره صفحه: 109-116
مجتبي رجب بيگي, شهرام هاشم نيا, سيد علي حزني
چکیده (132 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت)     |     XML
علل پائین بودن ماندگاري پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد شماره صفحه: 117-124
احسان موسي فرخاني, حسين خوبان, بهروز دهرآزما, وحيد رضا عارفي, فريبا سعادتي
چکیده (481 مشاهده)     |     متن کامل PDF (80 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

اطلاع¬درمانی: راهکاری نوین با مفهومی قدیمی در بهبود بیماری¬های مزمن شماره صفحه: 125-135
فيروزه زارع فراشبندي, اعظم ياراحمدي
چکیده (168 مشاهده)     |     متن کامل PDF (109 دریافت)     |     XML