دوره 12، شماره 1، 1394 ( شماره پیاپی 41)

XML

فهرست مطالب

ایندکس مجله
 
چکیده (228 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1238 دریافت)     |     XML

سرمقاله

فناوری شناسایی با فرکانس رادیویی در بخش جراحی شماره صفحه: 1-2
سيما عجمي , نجمه کربلايي عيدي شاه آبادي
چکیده (589 مشاهده)     |     متن کامل PDF (179 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

ارائه یک سیستم هوشمند در تشخیص بیماری عروق کرونری قلب با استفاده از شبکه عصبی احتمالی شماره صفحه: 3-13
آسيه خسروانيان , سيد سعيد آيت
چکیده (1154 مشاهده)     |     متن کامل PDF (428 دریافت)     |     XML
مدل مفهومی سیستم اطلاعاتی حاکمیت بالینی برای ارائه شاخص های آماری با استفاده از نمودارهای زبان مدل سازی یکپارچه و نمودار موجودیت – رابطه شماره صفحه: 14-27
فاطمه رنگرز جدي , مهرداد فرزندي پور , مسعود عرب فرد , اعظم حاج محمد حسيني
چکیده (554 مشاهده)     |     متن کامل PDF (356 دریافت)     |     XML
وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بخش رادیولوژی در بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران شماره صفحه: 28-37
رضا ربیعی , حمید مقدسی , اعظم السادات حسینی , سمیه پایدار
چکیده (733 مشاهده)     |     متن کامل PDF (287 دریافت)     |     XML
شکاف کیفیت ارائه خدمات مدارک پزشکی در بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان شماره صفحه: 38-47
نوشين محبي , سوسن بهرامي , محمدحسين يارمحمديان , نرجس ميرابوطالبي , صديقه کرمي
چکیده (301 مشاهده)     |     متن کامل PDF (144 دریافت)     |     XML
تشخيص خودکار شاخه موضوعي اصطلاحات MeSH با محاسبه بسامد رخداد آن ها در MEDLINE شماره صفحه: 48-60
محمد توکلي زاده راوري , سعيد غفاري , فروغ مصطفوي
چکیده (279 مشاهده)     |     متن کامل PDF (196 دریافت)     |     XML
میزان همخوانی پژوهش‌های پرستاری با نقشه جامع علمی سلامت کشور (مطالعه موردی: پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ) شماره صفحه: 61-68
محمد ارشدي , ماهني رهکارفرشي
چکیده (275 مشاهده)     |     متن کامل PDF (148 دریافت)     |     XML
بررسی میزان همپوشانی عوامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه در پایگاه های اطلاعاتی «PubMed» و «Scopus» شماره صفحه: 69-77
زهرا خواجه علي جهانتيغي , طاهره ريگي , مريم ريگي , نازنين سندگل نظامي
چکیده (279 مشاهده)     |     متن کامل PDF (143 دریافت)     |     XML
میزان انطباق منابع پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس معیار Ovid شماره صفحه: 78-87
فريدون آزاده , الهه امتي , سيد جواد قاضي مير سعيد , محمد رضا علي بيک
چکیده (353 مشاهده)     |     متن کامل PDF (153 دریافت)     |     XML
تاثیر نظام های پرداخت بر شاخص های عملکردی برنامه ی پزشک خانواده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی شماره صفحه: 88-98
فرخ مجاهد , رضا قلي وحيدي , محمد اصغري جعفر آبادي , کمال قلي پور , ناصر مهري
چکیده (406 مشاهده)     |     متن کامل PDF (803 دریافت)     |     XML
وضعیت ایمنی بیمار در مراکز آموزشی - درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 99-108
عليرضا جباري , احمدرضا رئيسي , وحيده رستمي
چکیده (892 مشاهده)     |     متن کامل PDF (350 دریافت)     |     XML
عوامل انسانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک در مرکز الزهرا رشت شماره صفحه: 109-116
مجتبي رجب بيگي , شهرام هاشم نيا , سيد علي حزني
چکیده (389 مشاهده)     |     متن کامل PDF (153 دریافت)     |     XML
علل پائین بودن ماندگاري پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد شماره صفحه: 117-124
احسان موسي فرخاني , حسين خوبان , بهروز دهرآزما , وحيد رضا عارفي , فريبا سعادتي
چکیده (915 مشاهده)     |     متن کامل PDF (314 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

اطلاع¬درمانی: راهکاری نوین با مفهومی قدیمی در بهبود بیماری¬های مزمن شماره صفحه: 125-135
فيروزه زارع فراشبندي , اعظم ياراحمدي
چکیده (558 مشاهده)     |     متن کامل PDF (261 دریافت)     |     XML