دوره 3، شماره 1، 1385

XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

کتابداری پزشکی: حرفه ای در آن سوی مرزها
فریبا دیانی
چکیده (362 مشاهده)     |     متن کامل PDF (146 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

کیفیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی مرتبط با سلامت در ایران
پیمان پرویز راد , سارا میرزایی
چکیده (474 مشاهده)     |     متن کامل PDF (170 دریافت)     |     XML
بررسی تاثیر شبکه اینترنت بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
احمد شعبانی , فیروزه مهدیه نجف آبادی
چکیده (393 مشاهده)     |     متن کامل PDF (150 دریافت)     |     XML
بررسی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با فرآیند طرح جامع سیستم های اطلاعاتی بیمارستان در سال 1
احمدرضا رئیسی , زینب داداشی
چکیده (653 مشاهده)     |     متن کامل PDF (200 دریافت)     |     XML
بررسی وضعیت استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات علمی-پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سالهای 81-1379
فریبا رخش , محمدرضا علی بیک , فاطمه حسینی
چکیده (609 مشاهده)     |     متن کامل PDF (174 دریافت)     |     XML
نظام اطلاعات بالینی دیابت در چند کشور
اعظم السادات حسینی , حمید مقدسی , مریم جهانبخش
چکیده (430 مشاهده)     |     متن کامل PDF (180 دریافت)     |     XML
مطابقت اصول و نظام مدیریت کیفیت بر اساس اطلاعات میدانی و مستندات بیمارستان دکتر غرضی اصفهان
شیرین عباسی , مسعود فردوسی
چکیده (496 مشاهده)     |     متن کامل PDF (193 دریافت)     |     XML
فرایند نظام اطلاعات بسته های خدمات بیمه ی درمان مکمل در کشورهای منتخب و ارائه ی الگو برای ایران
علی وفایی نجار , ایرج کریمی , ابراهیم صدقیانی
چکیده (631 مشاهده)     |     متن کامل PDF (285 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه ای روند نظام نظام مدیریت اطلاعات در بخش مدارک پزشکی بیمارستان آیت الله کاشانی با استاندارد
سیما عجمی , عذرا توکلی مقدم
چکیده (541 مشاهده)     |     متن کامل PDF (168 دریافت)     |     XML
مهارتهای فن آوری اطلاعاتی و ارتباطی برای متخصصان اطلاع رسانی: مروری بر پژوهش محیط اطلاعات الکترونیکی در نیجریه
فرشید دانش
چکیده (454 مشاهده)     |     متن کامل PDF (188 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

کتابداران دیروز و مدیران دانش امروز
,
چکیده (338 مشاهده)     |     متن کامل PDF (124 دریافت)     |     XML