دوره 12، شماره 2، 1394 ( شماره پیاپی 42)

XML

فهرست مطالب

ایندکس

ایندکس شماره صفحه: 137-272
ايندکس مجله
چکیده (75 مشاهده)     |     متن کامل PDF (268 دریافت)     |     XML

سرمقاله

نقش حداقل مجموعه داده های حوادث ترافیکی شماره صفحه: 137-138
سيما عجمي, مصطفي رضايي
چکیده (265 مشاهده)     |     متن کامل PDF (105 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

طراحی مدل مفهومی سیستم اطلاعات مشترک میان یک شرکت تولیدکننده دارو با یک بیمارستان شماره صفحه: 139-149
حميد مقدسي, حسن حقيقي, حميدرضا راسخ, سيد محمد طباطبايي
چکیده (462 مشاهده)     |     متن کامل PDF (142 دریافت)     |     XML
مدیریت سبد سرمایه گذاری پروژه و پروژه های فناوری اطلاعات شماره صفحه: 150-161
سميه درخشان, محمدرضا دلوي, محمود دهقان
چکیده (247 مشاهده)     |     متن کامل PDF (102 دریافت)     |     XML
اولویت بندی عوامل موثر بر امنیت اطلاعات الکترونیکی سلامت در مراکز درمانی شماره صفحه: 162-170
مهدي کاهويي, زينب عباسي
چکیده (196 مشاهده)     |     متن کامل PDF (96 دریافت)     |     XML
مطالعه تطبیقی رفتار استنادی و میزان مشارکت گروهی نویسندگان نشریات بهداشت عمومی ایران و نیوزیلند در پایگاه اطلاعاتیDirectory of Open Access Journals(DOAJ) شماره صفحه: 171-182
زهرا اباذری, فرشاد پرهام نیا
چکیده (100 مشاهده)     |     متن کامل PDF (38 دریافت)     |     XML
شناسایی و تحلیل عوامل ترغیب کننده و بازدارنده‌ی همکاری علمی اعضای هیأت علمی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی در دو دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز شماره صفحه: 183-193
الهام احمدي, فريده عصاره, غلامرضا حيدري
چکیده (96 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت)     |     XML
سطح سواد سلامت بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز و عوامل موثر بر آن شماره صفحه: 194-205
عبدالرسول خسروي, خديجه احمدزاده, شعله ارسطوپور, رحيم طهماسبي
چکیده (518 مشاهده)     |     متن کامل PDF (269 دریافت)     |     XML
سیمای شکایات بیماران در بیمارستان های آموزشی اصفهان شماره صفحه: 206-216
علی رضا جباری, رجاء مردانی, مریم مفید, مرضیه جعفریان جزی, الهه خراسانی
چکیده (141 مشاهده)     |     متن کامل PDF (56 دریافت)     |     XML
شناسایی خطاهای بالقوه فرآیندهای دارویی با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات خطا شماره صفحه: 217-228
زهرا کاووسي, عرفان خوارزمي, سجاد درزي رامندي, احمد صادقي, يلدا کاظمي فرد, هديه مصلي نژاد
چکیده (237 مشاهده)     |     متن کامل PDF (114 دریافت)     |     XML
وضعیت مدیریت خطر پیشگیرانه در بیمارستانهای منتخب شهر تهران شماره صفحه: 229-235
مسلم شريفي, محمد عرب, بهمن خسروي, روزبه هژبري
چکیده (126 مشاهده)     |     متن کامل PDF (71 دریافت)     |     XML
میزان آمادگی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت استقرار سیستم پشتیبان تصمیم گیری شماره صفحه: 236-243
ليلا زارعي, رضا دهنويه, مينا انجم شعاع
چکیده (126 مشاهده)     |     متن کامل PDF (77 دریافت)     |     XML
هزينه‌هاي بالاي سلامت، هزينه‌هاي مالي کمرشکن و فقيرکننده: مفاهيمي براي سياستگذاري شماره صفحه: 244-254
ارشک مسائلي, حسين صادقي, علي قنبري
چکیده (105 مشاهده)     |     متن کامل PDF (87 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

ضرورت بکارگیری داشبوردها در مدیریت اطلاعات سلامت شماره صفحه: 255-262
مرجان قاضي سعيدي, روح الله خارا, محمد حسيني روندي
چکیده (614 مشاهده)     |     متن کامل PDF (436 دریافت)     |     XML
نسخه نویسی الکترونیکی و خطاهای دارویی شماره صفحه: 263-272
ابتسام سواري, سيما عجمي
چکیده (456 مشاهده)     |     متن کامل PDF (154 دریافت)     |     XML