دوره 12، شماره 2، 1394 ( شماره پیاپی 42)

XML

فهرست مطالب

ایندکس شماره صفحه: 137-272
 
چکیده (369 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1140 دریافت)     |     XML

سرمقاله

نقش حداقل مجموعه داده های حوادث ترافیکی شماره صفحه: 137-138
سيما عجمي , مصطفي رضايي
چکیده (979 مشاهده)     |     متن کامل PDF (303 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

طراحی مدل مفهومی سیستم اطلاعات مشترک میان یک شرکت تولیدکننده دارو با یک بیمارستان شماره صفحه: 139-149
حميد مقدسي , حسن حقيقي , حميدرضا راسخ , سيد محمد طباطبايي
چکیده (1355 مشاهده)     |     متن کامل PDF (394 دریافت)     |     XML
مدیریت سبد سرمایه گذاری پروژه و پروژه های فناوری اطلاعات شماره صفحه: 150-161
سميه درخشان , محمدرضا دلوي , محمود دهقان
چکیده (793 مشاهده)     |     متن کامل PDF (651 دریافت)     |     XML
اولویت بندی عوامل موثر بر امنیت اطلاعات الکترونیکی سلامت در مراکز درمانی شماره صفحه: 162-170
مهدي کاهويي , زينب عباسي
چکیده (737 مشاهده)     |     متن کامل PDF (297 دریافت)     |     XML
مطالعه تطبیقی رفتار استنادی و میزان مشارکت گروهی نویسندگان نشریات بهداشت عمومی ایران و نیوزیلند در پایگاه اطلاعاتیDirectory of Open Access Journals(DOAJ) شماره صفحه: 171-182
زهرا اباذری , فرشاد پرهام نیا
چکیده (436 مشاهده)     |     متن کامل PDF (134 دریافت)     |     XML
شناسایی و تحلیل عوامل ترغیب کننده و بازدارنده‌ی همکاری علمی اعضای هیأت علمی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی در دو دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز شماره صفحه: 183-193
الهام احمدي , فريده عصاره , غلامرضا حيدري
چکیده (476 مشاهده)     |     متن کامل PDF (156 دریافت)     |     XML
سطح سواد سلامت بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز و عوامل موثر بر آن شماره صفحه: 194-205
عبدالرسول خسروي , خديجه احمدزاده , شعله ارسطوپور , رحيم طهماسبي
چکیده (1376 مشاهده)     |     متن کامل PDF (565 دریافت)     |     XML
سیمای شکایات بیماران در بیمارستان های آموزشی اصفهان شماره صفحه: 206-216
علی رضا جباری , رجاء مردانی , مریم مفید , مرضیه جعفریان جزی , الهه خراسانی
چکیده (627 مشاهده)     |     متن کامل PDF (175 دریافت)     |     XML
شناسایی خطاهای بالقوه فرآیندهای دارویی با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات خطا شماره صفحه: 217-228
زهرا کاووسي , عرفان خوارزمي , سجاد درزي رامندي , احمد صادقي , يلدا کاظمي فرد , هديه مصلي نژاد
چکیده (878 مشاهده)     |     متن کامل PDF (587 دریافت)     |     XML
وضعیت مدیریت خطر پیشگیرانه در بیمارستانهای منتخب شهر تهران شماره صفحه: 229-235
مسلم شريفي , محمد عرب , بهمن خسروي , روزبه هژبري
چکیده (730 مشاهده)     |     متن کامل PDF (350 دریافت)     |     XML
میزان آمادگی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت استقرار سیستم پشتیبان تصمیم گیری شماره صفحه: 236-243
ليلا زارعي , رضا دهنويه , مينا انجم شعاع
چکیده (533 مشاهده)     |     متن کامل PDF (211 دریافت)     |     XML
هزينه‌هاي بالاي سلامت، هزينه‌هاي مالي کمرشکن و فقيرکننده: مفاهيمي براي سياستگذاري شماره صفحه: 244-254
ارشک مسائلي , حسين صادقي , علي قنبري
چکیده (482 مشاهده)     |     متن کامل PDF (398 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

ضرورت بکارگیری داشبوردها در مدیریت اطلاعات سلامت شماره صفحه: 255-262
مرجان قاضي سعيدي , روح الله خارا , محمد حسيني روندي
چکیده (1813 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1137 دریافت)     |     XML
نسخه نویسی الکترونیکی و خطاهای دارویی شماره صفحه: 263-272
ابتسام سواري , سيما عجمي
چکیده (2430 مشاهده)     |     متن کامل PDF (519 دریافت)     |     XML