دوره 12، شماره 4، 1394 ( شماره پیاپی 44)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (321 مشاهده)     |     متن کامل PDF (408 دریافت)     |     XML

سرمقاله

بکارگیری فنآوری سلامت همراه در پایش سلامت سالمندان شماره صفحه: 391-392
سيما عجمي , زهره حيدرنيا
چکیده (1728 مشاهده)     |     متن کامل PDF (579 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

شاخص های محرمانگی اطلاعات بیمار شماره صفحه: 393-404
روح اله شيخ ابومسعودي , نيلوفر اميني , نازيلا اسماعيلي
چکیده (1007 مشاهده)     |     متن کامل PDF (297 دریافت)     |     XML
عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بر اساس داده¬های پذیرش در بیمارستان¬های قائم(ع) و امام رضا(ع) مشهد شماره صفحه: 405-415
حسام کريم , سيد محمود تارا , کبري اطميناني
چکیده (467 مشاهده)     |     متن کامل PDF (191 دریافت)     |     XML
مجموعه داده پرونده الکترونیک سلامت فردی برای دانشجویان علوم پزشکی ‌کشور ایران شماره صفحه: 416-425
حامد صمدپور , فرحناز صدوقي
چکیده (614 مشاهده)     |     متن کامل PDF (243 دریافت)     |     XML
طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کیفی نرم افزار ثبت اطلاعات قراردادهای تحت وب دانشگاه علوم پزشکی شماره صفحه: 426-434
محمدرضا دلوی , وحید محمدی
چکیده (796 مشاهده)     |     متن کامل PDF (218 دریافت)     |     XML
موانع انتشار درنشریات دسترسی آزاد از دیدگاه محققان پزشکی شماره صفحه: 435-444
ليلا خليلي
چکیده (391 مشاهده)     |     متن کامل PDF (143 دریافت)     |     XML
نرمال‌سازی، ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی عملکرد پژوهشی در علوم پزشکی نسبت به سایر حوزه‌های علمی شماره صفحه: 445-456
عبدالرضا نوروزي چاکلي , رقيه قضاوي , حمزه علي نورمحمدي
چکیده (655 مشاهده)     |     متن کامل PDF (231 دریافت)     |     XML
تأثیر کتاب‌درمانی بر سرمایه روانشناختی کارکنان دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 457-466
زهرا مشرف , احمد پاپي , فيروزه زارع فراشبندي , راحله سموعي , اکبر حسن زاده
چکیده (419 مشاهده)     |     متن کامل PDF (170 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه‌ای نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ و تهدیدهای کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 467-482
محمدرضا شکاري , پگاه کريميان
چکیده (2007 مشاهده)     |     متن کامل PDF (282 دریافت)     |     XML
تحلیل میزان موفقیت مدیریت استراتژیک در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان شماره صفحه: 483-494
فاطمه قادري , بهروز مرادحاصل
چکیده (632 مشاهده)     |     متن کامل PDF (219 دریافت)     |     XML
محیط‌زیست، سلامت و هزینه های بخش سلامت شماره صفحه: 495-505
يوسف محمدزاده , هادي قهرماني , علمناز نظريان
چکیده (726 مشاهده)     |     متن کامل PDF (243 دریافت)     |     XML
ارزیابی عملکرد نظام سلامت در تخصیص منابع بهداشتی، درمانی و تامین اجتماعی (مطالعه موردی) شماره صفحه: 506-518
يعقوب زارعي , مهدي رحمانيان کوشکي
چکیده (1237 مشاهده)     |     متن کامل PDF (385 دریافت)     |     XML
چالش‌های استقرار حساب‌های استانی سلامت: مطالعه موردی استان کرمان شماره صفحه: 519-530
محمدحسين مهرالحسني , مهين درودي , مرضيه لشکري
چکیده (457 مشاهده)     |     متن کامل PDF (197 دریافت)     |     XML
بررسي رابطه هوش معنوی و بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 531-539
اکبر اعتباریان , مجید شیاسی
چکیده (678 مشاهده)     |     متن کامل PDF (241 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

مقدمه¬ای بر تبادل اطلاعات سلامت: یک مقاله مروری شماره صفحه: 540-553
طاهره ناصري بوري آبادي
چکیده (879 مشاهده)     |     متن کامل PDF (424 دریافت)     |     XML