دوره 12، شماره 4، 1394 ( شماره پیاپی 44)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (268 مشاهده)     |     متن کامل PDF (386 دریافت)     |     XML

سرمقاله

بکارگیری فنآوری سلامت همراه در پایش سلامت سالمندان شماره صفحه: 391-392
سيما عجمي , زهره حيدرنيا
چکیده (1568 مشاهده)     |     متن کامل PDF (544 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

شاخص های محرمانگی اطلاعات بیمار شماره صفحه: 393-404
روح اله شيخ ابومسعودي , نيلوفر اميني , نازيلا اسماعيلي
چکیده (895 مشاهده)     |     متن کامل PDF (267 دریافت)     |     XML
عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بر اساس داده¬های پذیرش در بیمارستان¬های قائم(ع) و امام رضا(ع) مشهد شماره صفحه: 405-415
حسام کريم , سيد محمود تارا , کبري اطميناني
چکیده (401 مشاهده)     |     متن کامل PDF (173 دریافت)     |     XML
مجموعه داده پرونده الکترونیک سلامت فردی برای دانشجویان علوم پزشکی ‌کشور ایران شماره صفحه: 416-425
حامد صمدپور , فرحناز صدوقي
چکیده (553 مشاهده)     |     متن کامل PDF (229 دریافت)     |     XML
طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کیفی نرم افزار ثبت اطلاعات قراردادهای تحت وب دانشگاه علوم پزشکی شماره صفحه: 426-434
محمدرضا دلوی , وحید محمدی
چکیده (725 مشاهده)     |     متن کامل PDF (201 دریافت)     |     XML
موانع انتشار درنشریات دسترسی آزاد از دیدگاه محققان پزشکی شماره صفحه: 435-444
ليلا خليلي
چکیده (338 مشاهده)     |     متن کامل PDF (127 دریافت)     |     XML
نرمال‌سازی، ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی عملکرد پژوهشی در علوم پزشکی نسبت به سایر حوزه‌های علمی شماره صفحه: 445-456
عبدالرضا نوروزي چاکلي , رقيه قضاوي , حمزه علي نورمحمدي
چکیده (591 مشاهده)     |     متن کامل PDF (217 دریافت)     |     XML
تأثیر کتاب‌درمانی بر سرمایه روانشناختی کارکنان دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 457-466
زهرا مشرف , احمد پاپي , فيروزه زارع فراشبندي , راحله سموعي , اکبر حسن زاده
چکیده (360 مشاهده)     |     متن کامل PDF (152 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه‌ای نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ و تهدیدهای کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 467-482
محمدرضا شکاري , پگاه کريميان
چکیده (1907 مشاهده)     |     متن کامل PDF (265 دریافت)     |     XML
تحلیل میزان موفقیت مدیریت استراتژیک در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان شماره صفحه: 483-494
فاطمه قادري , بهروز مرادحاصل
چکیده (557 مشاهده)     |     متن کامل PDF (198 دریافت)     |     XML
محیط‌زیست، سلامت و هزینه های بخش سلامت شماره صفحه: 495-505
يوسف محمدزاده , هادي قهرماني , علمناز نظريان
چکیده (666 مشاهده)     |     متن کامل PDF (229 دریافت)     |     XML
ارزیابی عملکرد نظام سلامت در تخصیص منابع بهداشتی، درمانی و تامین اجتماعی (مطالعه موردی) شماره صفحه: 506-518
يعقوب زارعي , مهدي رحمانيان کوشکي
چکیده (1114 مشاهده)     |     متن کامل PDF (355 دریافت)     |     XML
چالش‌های استقرار حساب‌های استانی سلامت: مطالعه موردی استان کرمان شماره صفحه: 519-530
محمدحسين مهرالحسني , مهين درودي , مرضيه لشکري
چکیده (401 مشاهده)     |     متن کامل PDF (182 دریافت)     |     XML
بررسي رابطه هوش معنوی و بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 531-539
اکبر اعتباریان , مجید شیاسی
چکیده (617 مشاهده)     |     متن کامل PDF (224 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

مقدمه¬ای بر تبادل اطلاعات سلامت: یک مقاله مروری شماره صفحه: 540-553
طاهره ناصري بوري آبادي
چکیده (740 مشاهده)     |     متن کامل PDF (350 دریافت)     |     XML