دوره 12، شماره 4، 1394 ( شماره پیاپی 44)

XML

فهرست مطالب

ایندکس

ایندکس
ايندکس مجله
چکیده (70 مشاهده)     |     متن کامل PDF (87 دریافت)     |     XML

سرمقاله

بکارگیری فنآوری سلامت همراه در پایش سلامت سالمندان شماره صفحه: 391-392
سيما عجمي, زهره حيدرنيا
چکیده (512 مشاهده)     |     متن کامل PDF (231 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

شاخص های محرمانگی اطلاعات بیمار شماره صفحه: 393-404
روح اله شيخ ابومسعودي, نيلوفر اميني, نازيلا اسماعيلي
چکیده (289 مشاهده)     |     متن کامل PDF (107 دریافت)     |     XML
عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بر اساس داده¬های پذیرش در بیمارستان¬های قائم(ع) و امام رضا(ع) مشهد شماره صفحه: 405-415
حسام کريم, سيد محمود تارا, کبري اطميناني
چکیده (123 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت)     |     XML
مجموعه داده پرونده الکترونیک سلامت فردی برای دانشجویان علوم پزشکی ‌کشور ایران شماره صفحه: 416-425
حامد صمدپور, فرحناز صدوقي
چکیده (181 مشاهده)     |     متن کامل PDF (85 دریافت)     |     XML
طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کیفی نرم افزار ثبت اطلاعات قراردادهای تحت وب دانشگاه علوم پزشکی شماره صفحه: 426-434
محمدرضا دلوی, وحید محمدی
چکیده (256 مشاهده)     |     متن کامل PDF (86 دریافت)     |     XML
موانع انتشار درنشریات دسترسی آزاد از دیدگاه محققان پزشکی شماره صفحه: 435-444
ليلا خليلي
چکیده (92 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت)     |     XML
نرمال‌سازی، ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی عملکرد پژوهشی در علوم پزشکی نسبت به سایر حوزه‌های علمی شماره صفحه: 445-456
عبدالرضا نوروزي چاکلي, رقيه قضاوي, حمزه علي نورمحمدي
چکیده (140 مشاهده)     |     متن کامل PDF (61 دریافت)     |     XML
تأثیر کتاب‌درمانی بر سرمایه روانشناختی کارکنان دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 457-466
زهرا مشرف, احمد پاپي, فيروزه زارع فراشبندي, راحله سموعي, اکبر حسن زاده
چکیده (92 مشاهده)     |     متن کامل PDF (59 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه‌ای نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ و تهدیدهای کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 467-482
محمدرضا شکاري, پگاه کريميان
چکیده (743 مشاهده)     |     متن کامل PDF (136 دریافت)     |     XML
تحلیل میزان موفقیت مدیریت استراتژیک در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان شماره صفحه: 483-494
فاطمه قادري, بهروز مرادحاصل
چکیده (172 مشاهده)     |     متن کامل PDF (77 دریافت)     |     XML
محیط‌زیست، سلامت و هزینه های بخش سلامت شماره صفحه: 495-505
يوسف محمدزاده, هادي قهرماني, علمناز نظريان
چکیده (239 مشاهده)     |     متن کامل PDF (103 دریافت)     |     XML
ارزیابی عملکرد نظام سلامت در تخصیص منابع بهداشتی، درمانی و تامین اجتماعی (مطالعه موردی) شماره صفحه: 506-518
يعقوب زارعي, مهدي رحمانيان کوشکي
چکیده (350 مشاهده)     |     متن کامل PDF (121 دریافت)     |     XML
چالش‌های استقرار حساب‌های استانی سلامت: مطالعه موردی استان کرمان شماره صفحه: 519-530
محمدحسين مهرالحسني, مهين درودي, مرضيه لشکري
چکیده (122 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت)     |     XML
بررسي رابطه هوش معنوی و بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 531-539
اکبر اعتباریان, مجید شیاسی,
چکیده (198 مشاهده)     |     متن کامل PDF (99 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

مقدمه¬ای بر تبادل اطلاعات سلامت: یک مقاله مروری شماره صفحه: 540-553
طاهره ناصري بوري آبادي
چکیده (236 مشاهده)     |     متن کامل PDF (133 دریافت)     |     XML