دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45)

XML

فهرست مطالب

ایندکس

ایندکس
ايندکس مجله
چکیده (26 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت)     |     XML

سرمقاله

فناوری اطلاعات در فرآیند ارایه خدمات درمانی توسط پزشکان شماره صفحه: 555-556
سیما عجمی, بیانه احمدی
چکیده (124 مشاهده)     |     متن کامل PDF (73 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

رتبه‌بندی علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی شماره صفحه: 557-566
روح الله عسکري, سيدمحمد عرب فراشاهي, فاطمه افضلي, فاطمه سپاسه
چکیده (76 مشاهده)     |     متن کامل PDF (38 دریافت)     |     XML
انتخاب مناسب‌ترین دستگاه کاربر نهایی سیستم اطلاعات بیمارستانی از دید کاربران شماره صفحه: 567-574
محبوبه اسلامی, سید محمد فیروزآبادی, الهه همایون والا
چکیده (70 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML
نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در رابطه‌ی ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی تهران شماره صفحه: 575-583
محسن شفيعي نيک آبادي, جعفر ضامني خجسته
چکیده (123 مشاهده)     |     متن کامل PDF (77 دریافت)     |     XML
تدوین شاخص های ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی شماره صفحه: 584-594
زکيه پيري, صديقه عرفاني, اسداله خديوي
چکیده (133 مشاهده)     |     متن کامل PDF (89 دریافت)     |     XML
تحلیل محتوای مقالات علوم پزشکی بر اساس مطالعه پیکره زبانی شماره صفحه: 595-607
مريم سلامي, زهرا سادات جلالي, مريم پاکدامن, محمد علايي آراني
چکیده (43 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML
رابطه¬ی بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان شماره صفحه: 608-614
طاهره قلي پور, احمد شعباني
چکیده (87 مشاهده)     |     متن کامل PDF (48 دریافت)     |     XML
نوآوری سازمانی در کتابخانه¬های دانشگاه¬ شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز شماره صفحه: 615-624
مرضيه دژم خوي, مرتضي محمدي استاني, احمد شعباني, سعيد رجايي پور
چکیده (64 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML
امکان سنجی اجرای تله مدیسین با توجه به مولفه های برنامه ریزی استراتژیک در استان اصفهان شماره صفحه: 625-635
حميد کشوري, آصفه حدادپور, بهجت طاهري, پژمان عقدک, مهران نصري
چکیده (139 مشاهده)     |     متن کامل PDF (80 دریافت)     |     XML
ادراکات و انتظارات مردم شهر و روستا از کیفیت خدمات سلامت در استان قزوین شماره صفحه: 636-646
ﻣﻬﺮان ﻋﻠﻴﺠﺎنزاده, سعید آصف زاده, حمیده خوش ترکیب, فاطمه قمری, مهناز علیجانزاده
چکیده (73 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML
بکارگیری روش هاي تصميم گيري چند معياره در ارزیابی و رتبه بندی بخش های بستری منتخب بیمارستان آموزشی محمد صادق افشار یزد از نظر کیفیت خدمات ارائه شده با تاکيد بر روش هاي تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی شماره صفحه: 647-658
فاطمه ابويي, سيد حبيب ا... مير غفوري, خاطره خانجانخاني, ميلاد شفيعي
چکیده (283 مشاهده)     |     متن کامل PDF (124 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نظام مند

نقش مسئولیت مدنی پزشکان در تأمین سلامت جامعه و رعایت مصلحت اجتماع شماره صفحه: 659-670
قدرت الله نوروزي, محمد شريف شاهي
چکیده (52 مشاهده)     |     متن کامل PDF (33 دریافت)     |     XML
بررسی انواع مدل های شایستگی مدیران بیمارستان¬ها شماره صفحه: 671-680
هادي حياتي, الهام دادگر, علي جنتي
چکیده (377 مشاهده)     |     متن کامل PDF (161 دریافت)     |     XML
موارد و میزان بکارگیری تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت ناب در نظام بهداشت و درمان ایران شماره صفحه: 681-704
عباس جهانگيري
چکیده (102 مشاهده)     |     متن کامل PDF (96 دریافت)     |     XML