دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (316 مشاهده)     |     متن کامل PDF (427 دریافت)     |     XML

سرمقاله

فناوری اطلاعات در فرآیند ارایه خدمات درمانی توسط پزشکان شماره صفحه: 555-556
سیما عجمی , بیانه احمدی
چکیده (532 مشاهده)     |     متن کامل PDF (232 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

رتبه‌بندی علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی شماره صفحه: 557-566
روح الله عسکري , سيدمحمد عرب فراشاهي , فاطمه افضلي , فاطمه سپاسه
چکیده (557 مشاهده)     |     متن کامل PDF (213 دریافت)     |     XML
انتخاب مناسب‌ترین دستگاه کاربر نهایی سیستم اطلاعات بیمارستانی از دید کاربران شماره صفحه: 567-574
محبوبه اسلامی , سید محمد فیروزآبادی , الهه همایون والا
چکیده (434 مشاهده)     |     متن کامل PDF (250 دریافت)     |     XML
نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در رابطه‌ی ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی تهران شماره صفحه: 575-583
محسن شفيعي نيک آبادي , جعفر ضامني خجسته
چکیده (926 مشاهده)     |     متن کامل PDF (376 دریافت)     |     XML
تدوین شاخص های ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی شماره صفحه: 584-594
زکيه پيري , صديقه عرفاني , اسداله خديوي
چکیده (884 مشاهده)     |     متن کامل PDF (383 دریافت)     |     XML
تحلیل محتوای مقالات علوم پزشکی بر اساس مطالعه پیکره زبانی شماره صفحه: 595-607
مريم سلامي , زهرا سادات جلالي , مريم پاکدامن , محمد علايي آراني
چکیده (450 مشاهده)     |     متن کامل PDF (230 دریافت)     |     XML
رابطه¬ی بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان شماره صفحه: 608-614
طاهره قلي پور , احمد شعباني
چکیده (512 مشاهده)     |     متن کامل PDF (190 دریافت)     |     XML
نوآوری سازمانی در کتابخانه¬های دانشگاه¬ شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز شماره صفحه: 615-624
مرضيه دژم خوي , مرتضي محمدي استاني , احمد شعباني , سعيد رجايي پور
چکیده (619 مشاهده)     |     متن کامل PDF (233 دریافت)     |     XML
امکان سنجی اجرای تله مدیسین با توجه به مولفه های برنامه ریزی استراتژیک در استان اصفهان شماره صفحه: 625-635
حميد کشوري , آصفه حدادپور , بهجت طاهري , پژمان عقدک , مهران نصري
چکیده (868 مشاهده)     |     متن کامل PDF (312 دریافت)     |     XML
ادراکات و انتظارات مردم شهر و روستا از کیفیت خدمات سلامت در استان قزوین شماره صفحه: 636-646
ﻣﻬﺮان ﻋﻠﻴﺠﺎنزاده , سعید آصف زاده , حمیده خوش ترکیب , فاطمه قمری , مهناز علیجانزاده
چکیده (473 مشاهده)     |     متن کامل PDF (186 دریافت)     |     XML
بکارگیری روش هاي تصميم گيري چند معياره در ارزیابی و رتبه بندی بخش های بستری منتخب بیمارستان آموزشی محمد صادق افشار یزد از نظر کیفیت خدمات ارائه شده با تاکيد بر روش هاي تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی شماره صفحه: 647-658
فاطمه ابويي , سيد حبيب ا... مير غفوري , خاطره خانجانخاني , ميلاد شفيعي
چکیده (1194 مشاهده)     |     متن کامل PDF (362 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نظام مند

نقش مسئولیت مدنی پزشکان در تأمین سلامت جامعه و رعایت مصلحت اجتماع شماره صفحه: 659-670
قدرت الله نوروزي , محمد شريف شاهي
چکیده (511 مشاهده)     |     متن کامل PDF (207 دریافت)     |     XML
بررسی انواع مدل های شایستگی مدیران بیمارستان¬ها شماره صفحه: 671-680
هادي حياتي , الهام دادگر , علي جنتي
چکیده (1956 مشاهده)     |     متن کامل PDF (733 دریافت)     |     XML
موارد و میزان بکارگیری تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت ناب در نظام بهداشت و درمان ایران شماره صفحه: 681-704
عباس جهانگيري
چکیده (792 مشاهده)     |     متن کامل PDF (445 دریافت)     |     XML