دوره 12، شماره 6، 1394 (شماره پیاپی 46)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (310 مشاهده)     |     متن کامل PDF (96 دریافت)     |     XML

سرمقاله

نسخه الکترونیک و کاهش خطاهای پزشکی شماره صفحه: 705
سيما عجمي , ابتسام سواري
چکیده (1167 مشاهده)     |     متن کامل PDF (399 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

توان انگیزشی مشاغل در کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان شماره صفحه: 706-711
سکينه سقائيان‌‌نژاد اصفهاني , سوسن بهرامي , صديقه ترکي
چکیده (421 مشاهده)     |     متن کامل PDF (191 دریافت)     |     XML
رابطه بین استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان بیمارستان شماره صفحه: 712-718
معصومه رحيمي‌پور , عباسعلي قيومي , خليل علي محمدزاده
چکیده (694 مشاهده)     |     متن کامل PDF (282 دریافت)     |     XML
شناسایی عوامل انسانی مؤثر بر به کار گیری فناوری اطلاعات توسط مدیران و سرپرستان بیمارستان‌های منتخب شماره صفحه: 719-724
رضا مرادي , سهيلا غلامي , مهديه السادات احمدزاده , نجمه بهمن زياري
چکیده (414 مشاهده)     |     متن کامل PDF (192 دریافت)     |     XML
ارایه مدل ارزیابی سیستم نرم‌افزاری بخش پاتولوژی آناتومیکال بیمارستان شماره صفحه: 725-733
فرخنده اسدي , عليرضا کاظمي , حميد مقدسي , مريم همتي
چکیده (424 مشاهده)     |     متن کامل PDF (205 دریافت)     |     XML
ارزیابی مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز پژوهشگران ایرانی نمایه شده در پایگاه Scopus شماره صفحه: 734-740
مريم کازراني , عاطفه داوديان , فريد زايري , حميد سوري
چکیده (954 مشاهده)     |     متن کامل PDF (305 دریافت)     |     XML
اثربخشي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت کتابداران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شماره صفحه: 741-747
محمدرضا سليماني , ليلا شهرزادي
چکیده (461 مشاهده)     |     متن کامل PDF (193 دریافت)     |     XML
تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشكی اردبیل در بانک اطلاعاتی Scopus شماره صفحه: 748-754
صغري گلمغاني زاده اصل , مجتبي اماني , عليرضا محمدنيا
چکیده (393 مشاهده)     |     متن کامل PDF (155 دریافت)     |     XML
وضعیت جذب اعتبارات پژوهشی و نقش آن در بهبود اثرگذاری پژوهشی در پرتولیدترین کشورهای اسلامی خاورمیانه شماره صفحه: 755-761
هاجر ستوده , محمد حسن اميدي
چکیده (416 مشاهده)     |     متن کامل PDF (166 دریافت)     |     XML
فرآيند ترخيص بيمارستاني و بهبود آن شماره صفحه: 762-769
ياسمن کتابي , سعيده کتابي
چکیده (1853 مشاهده)     |     متن کامل PDF (459 دریافت)     |     XML
برنامه استراتژیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از تئوری تا عمل شماره صفحه: 770-776
سيد داود نصراله‌‌ پور شيرواني , محمد اسماعيل مطلق , محمد شريعتي , پري حاجي سيدعزيزي
چکیده (420 مشاهده)     |     متن کامل PDF (179 دریافت)     |     XML
ارزیابی آمادگی و پاسخ بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان برای حوادث شیمیایی، میکروبی، پرتویی و هسته‌ای شماره صفحه: 777-784
محمدحسين يارمحمديان , مهدي نصراصفهاني , الهام عنبري
چکیده (1177 مشاهده)     |     متن کامل PDF (497 دریافت)     |     XML
امکان سنجی استقرار بودجه‌بندی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 785-790
داريوش فروغي , حميده مؤيدفر
چکیده (507 مشاهده)     |     متن کامل PDF (189 دریافت)     |     XML
عوامل مؤثر بر انتخاب یک بیمارستان: مطالعه موردی در بیمارستان میلاد شماره صفحه: 791-798
شاهين سلطاني , شهرام غفاري , مسعود صالحي , امين محمدي , کاميار ملازاده مقدم , فردين مرادي
چکیده (822 مشاهده)     |     متن کامل PDF (287 دریافت)     |     XML
شناسایی و ارزیابی موانع توسعه گردشگری سلامت در استان یزد شماره صفحه: 799-806
فاطمه عزيزي , شمس السادات زاهدي
چکیده (1533 مشاهده)     |     متن کامل PDF (542 دریافت)     |     XML
تأثیر قابلیت‌های آینده‌نگاری استراتژیک بر چابکی منابع انسانی در سازمان انتقال خون شماره صفحه: 807-813
مصطفي آقاحسيني اشکاوندي , حسين رضايي دولت‌آبادي , سيداکبر نيلي پورطباطبايي
چکیده (604 مشاهده)     |     متن کامل PDF (238 دریافت)     |     XML