دوره 12، شماره 6، 1394 (شماره پیاپی 46)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (189 مشاهده)     |     متن کامل PDF (84 دریافت)     |     XML

سرمقاله

نسخه الکترونیک و کاهش خطاهای پزشکی شماره صفحه: 705
سيما عجمي , ابتسام سواري
چکیده (901 مشاهده)     |     متن کامل PDF (307 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

توان انگیزشی مشاغل در کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان شماره صفحه: 706-711
سکينه سقائيان‌‌نژاد اصفهاني , سوسن بهرامي , صديقه ترکي
چکیده (291 مشاهده)     |     متن کامل PDF (168 دریافت)     |     XML
رابطه بین استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان بیمارستان شماره صفحه: 712-718
معصومه رحيمي‌پور , عباسعلي قيومي , خليل علي محمدزاده
چکیده (567 مشاهده)     |     متن کامل PDF (259 دریافت)     |     XML
شناسایی عوامل انسانی مؤثر بر به کار گیری فناوری اطلاعات توسط مدیران و سرپرستان بیمارستان‌های منتخب شماره صفحه: 719-724
رضا مرادي , سهيلا غلامي , مهديه السادات احمدزاده , نجمه بهمن زياري
چکیده (288 مشاهده)     |     متن کامل PDF (168 دریافت)     |     XML
ارایه مدل ارزیابی سیستم نرم‌افزاری بخش پاتولوژی آناتومیکال بیمارستان شماره صفحه: 725-733
فرخنده اسدي , عليرضا کاظمي , حميد مقدسي , مريم همتي
چکیده (289 مشاهده)     |     متن کامل PDF (182 دریافت)     |     XML
ارزیابی مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز پژوهشگران ایرانی نمایه شده در پایگاه Scopus شماره صفحه: 734-740
مريم کازراني , عاطفه داوديان , فريد زايري , حميد سوري
چکیده (751 مشاهده)     |     متن کامل PDF (267 دریافت)     |     XML
اثربخشي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت کتابداران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شماره صفحه: 741-747
محمدرضا سليماني , ليلا شهرزادي
چکیده (327 مشاهده)     |     متن کامل PDF (165 دریافت)     |     XML
تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشكی اردبیل در بانک اطلاعاتی Scopus شماره صفحه: 748-754
صغري گلمغاني زاده اصل , مجتبي اماني , عليرضا محمدنيا
چکیده (269 مشاهده)     |     متن کامل PDF (132 دریافت)     |     XML
وضعیت جذب اعتبارات پژوهشی و نقش آن در بهبود اثرگذاری پژوهشی در پرتولیدترین کشورهای اسلامی خاورمیانه شماره صفحه: 755-761
هاجر ستوده , محمد حسن اميدي
چکیده (264 مشاهده)     |     متن کامل PDF (131 دریافت)     |     XML
فرآيند ترخيص بيمارستاني و بهبود آن شماره صفحه: 762-769
ياسمن کتابي , سعيده کتابي
چکیده (1621 مشاهده)     |     متن کامل PDF (425 دریافت)     |     XML
برنامه استراتژیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از تئوری تا عمل شماره صفحه: 770-776
سيد داود نصراله‌‌ پور شيرواني , محمد اسماعيل مطلق , محمد شريعتي , پري حاجي سيدعزيزي
چکیده (289 مشاهده)     |     متن کامل PDF (160 دریافت)     |     XML
ارزیابی آمادگی و پاسخ بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان برای حوادث شیمیایی، میکروبی، پرتویی و هسته‌ای شماره صفحه: 777-784
محمدحسين يارمحمديان , مهدي نصراصفهاني , الهام عنبري
چکیده (952 مشاهده)     |     متن کامل PDF (446 دریافت)     |     XML
امکان سنجی استقرار بودجه‌بندی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 785-790
داريوش فروغي , حميده مؤيدفر
چکیده (353 مشاهده)     |     متن کامل PDF (160 دریافت)     |     XML
عوامل مؤثر بر انتخاب یک بیمارستان: مطالعه موردی در بیمارستان میلاد شماره صفحه: 791-798
شاهين سلطاني , شهرام غفاري , مسعود صالحي , امين محمدي , کاميار ملازاده مقدم , فردين مرادي
چکیده (654 مشاهده)     |     متن کامل PDF (234 دریافت)     |     XML
شناسایی و ارزیابی موانع توسعه گردشگری سلامت در استان یزد شماره صفحه: 799-806
فاطمه عزيزي , شمس السادات زاهدي
چکیده (1242 مشاهده)     |     متن کامل PDF (474 دریافت)     |     XML
تأثیر قابلیت‌های آینده‌نگاری استراتژیک بر چابکی منابع انسانی در سازمان انتقال خون شماره صفحه: 807-813
مصطفي آقاحسيني اشکاوندي , حسين رضايي دولت‌آبادي , سيداکبر نيلي پورطباطبايي
چکیده (456 مشاهده)     |     متن کامل PDF (220 دریافت)     |     XML