دوره 13، شماره 2، 1395 (شماره پیاپی 48)

XML

فهرست مطالب

ایندکس

ایندکس
 
چکیده (82 مشاهده)     |     متن کامل PDF (59 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

عوامل مؤثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی در بیمارستان‌های آموزشی شیراز با استفاده از مدل پذیرش ‏فن‌آوری شماره صفحه: 65-70
محترم نعمت الهي, حسين منعم, علي گراوند
چکیده (123 مشاهده)     |     متن کامل PDF (106 دریافت)     |     XML
مطابقت مطالعات ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت در ایران با دستورالعمل گزارش مطالعات ارزیابی انفورماتیک ‏سلامت شماره صفحه: 71-77
ليلا احمديان, صدريه حاج اسمعيل گوهري, رضا خواجويي
چکیده (135 مشاهده)     |     متن کامل PDF (105 دریافت)     |     XML
ترجیحات والدین بیماران مبتلا به به تالاسمی ماژور در کسب اطلاعات سلامت شماره صفحه: 78-83
مهدي کاهويي, اميد نجاريون, نسيم ابراهيمي, فاطمه احمدي تخوراني, سميه حيدري
چکیده (125 مشاهده)     |     متن کامل PDF (90 دریافت)     |     XML
ارزیابی کیفیت سیستم‎های خدمات سلامت همراه شماره صفحه: 84-89
محمد نقي‎زاده, مه‎سيما کاظمي موحد, سمانه صباغيان, سهراب آقازاده
چکیده (234 مشاهده)     |     متن کامل PDF (129 دریافت)     |     XML
همکاری علمی پژوهشگران ایرانی رشته تصویربرداری پزشکی در پایگاه استنادی علوم تا سال 2014‏ شماره صفحه: 90-95
گلنسا گليني مقدم, حسن جعفري
چکیده (114 مشاهده)     |     متن کامل PDF (78 دریافت)     |     XML
مهارت‌های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه‌هاي علوم پزشکی و ‏مشهد و فردوسی مشهد شماره صفحه: 96-101
نسرين نصيري‌پور, محسن نوکاريزي, معصومه تجعفري
چکیده (150 مشاهده)     |     متن کامل PDF (72 دریافت)     |     XML
ارزیابی وب‌سایت‌های بیمارستانی دانشگا‌ه‌های علوم پزشکی شهر تهران از لحاظ ارایه اطلاعات ‏لازم برای جذب گردشگران سلامت شماره صفحه: 102-107
محمد هيوا عبدخدا, سيد جواد قاضي ميرسعيد, محمد رضا علي‌بيک, رقيه ارشاد سرابي
چکیده (169 مشاهده)     |     متن کامل PDF (102 دریافت)     |     XML
رابط کاربری وب‌سایت‌های سلامت در ایران شماره صفحه: 108-113
الهام سلجوقي, ننا آقاسي, مهديه اسدي, مريم اخوتي
چکیده (138 مشاهده)     |     متن کامل PDF (94 دریافت)     |     XML
رابطه تفکر راهبردی با آمادگی تغییر در مدیران بیمارستان‌های تأمین اجتماعی اصفهان شماره صفحه: 114-119
ناهيد جمالي, حبيب دانايي, محمد تقي اميني, اکبر حسن‌زاده, سيد محمد حسن امامي
چکیده (139 مشاهده)     |     متن کامل PDF (127 دریافت)     |     XML
بررسی وضعیت خدمات بیمه ورزشی در پرداخت خسارت به ورزشکاران‎ ‎آسیب دیده شماره صفحه: 120-125
مسعود نادريان, محمود بني‌مسني, سيد مرتضي موسوي نافچي, احمدعلي آصفي, جهانگير کريميان
چکیده (662 مشاهده)     |     متن کامل PDF (114 دریافت)     |     XML
شناسایی گلوگاه‌ها و موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی در استان آذربایجان شرقی شماره صفحه: 126-131
جعفر صادق تبريزي, سعيده عليدوست, حسين مشهدي عبدالهي, مصطفي فرشي خرسند
چکیده (140 مشاهده)     |     متن کامل PDF (95 دریافت)     |     XML
مقایسه رشد هزینه‌های دارویی با رشد سرانه دارویی بیمه ‌شدگان سرپایی اداره کل بیمه ‏سلامت ایران در شهر اصفهان شماره صفحه: 132-137
حسينعلي قاسمي, مهديه رئيس زاده
چکیده (126 مشاهده)     |     متن کامل PDF (89 دریافت)     |     XML
ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران: ‏سال 1393‏ شماره صفحه: 138-144
عبداله خوان‌زاده, محمد اسماعيل مطلق, عبدالرضا ميرشکاک, ندا اکبري نساجي, مريم نياکان, سيد داود نصراله‌پور شيرواني
چکیده (105 مشاهده)     |     متن کامل PDF (76 دریافت)     |     XML
ارزیابی نگرش گردشگران پزشکی نسبت به کیفیت خدمات بیمارستان‌های شیراز با استفاده از مدل سروکوال شماره صفحه: 145-152
مريم غلامي, عليرضا جباري, زهرا کاوسي, پريسا چمن‌پرا
چکیده (194 مشاهده)     |     متن کامل PDF (108 دریافت)     |     XML