در نوبت چاپ

XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

شکاف پژوهشی در زمینه چالش¬های اخلاقی اینترنت اشیاء در حوزة سلامت
مهدی دادخواه, محمد لگزیان
چکیده (162 مشاهده)         |     XML

مقاله مروری نقلی

موانع اقتصادی پژوهش‌های سلامت در ایران: مقاله مروری روایتی
حسن اشرفی ریزی, محمدرضا سلیمانی, محمدرضا هاشميان
چکیده (49 مشاهده)     |     متن کامل PDF (32 دریافت)     |     XML