در نوبت چاپ

در نوبت چاپ

XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

تنازع بقا: حذف یا بقای رشته کتابداری و اطلاع¬رسانی پزشکی
فیروزه زارع فراشبندی, راضیه وهاب, فائزه امینی
چکیده (52 مشاهده)         |     XML
نقش مدیران اطلاعات بهداشتی در رویارویی با انبوه داده در نظام سلامتی
حميد مقدسی
چکیده (31 مشاهده)         |     XML
شکاف پژوهشی در زمینه چالش¬های اخلاقی اینترنت اشیاء در حوزة سلامت
مهدی دادخواه, محمد لگزیان
چکیده (35 مشاهده)         |     XML
استفاده از تخصص و تجربیات کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی در بررسی مستندات علمی داوطلبان دکتری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: شرح یک تجربه
محمدرضا سلیمانی, شهین مجیری, حسن اشرفي ريزي
چکیده (31 مشاهده)         |     XML

مقاله پژوهشی

سیستم خبره توصیه رژیم غذایی مبتنی بر شبکه¬های عصبی مصنوعی و منطق فازی
راضيه شعباني, سيد اميرحسن منجمي, سيد مرتضي صفوي, مهران رضايي
چکیده (14 مشاهده)         |     XML
ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک های تخصصی شیراز با استفاده از مدل سروکوال و تأثیر آن بر واکنش های دریافت کنندگان خدمات
زهرا یاوری, مجید محمد شفیعی, فاطمه غیور
چکیده (10 مشاهده)         |     XML
بررسی وضعیت سواد سلامت الکترونیک در دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 1394-1395
محمود قائمی زاده, سید جواد قاضی میرسعید
چکیده (14 مشاهده)         |     XML
ترسیم شبکه های هم تالیفی حوزه دندانپزشکی
صدیقه محمد اسماعیل, نسیم نراقیان
چکیده (15 مشاهده)         |     XML
تعیین سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فيروزه زارع فراشبندي
چکیده (20 مشاهده)         |     XML
حضور محققین ایرانی در شبکه های اجتماعی علمی: مطالعه موردی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
نرگس قربانی, مرجان مومنی, راهب قربانی, فهیمه باب الحوائجی
چکیده (18 مشاهده)         |     XML

مقاله مروری نظام مند

ميزان کارآمدي رسانه هاي اجتماعي در رفع نيازهاي اطلاعاتي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس هرم نيازهاي اطلاعاتي هورتون
فاطمه زرمهر, حسن اشرفی ریزی
چکیده (9 مشاهده)         |     XML

مقاله کوتاه

بررسی اثربخشی حضور پزشکان متخصص مقیم: یک مطالعه موردی
مهدی ربیعی, علی خاکشور, سکینه محبی امین
چکیده (38 مشاهده)         |     XML