در نوبت چاپ

XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

شکاف پژوهشی در زمینه چالش¬های اخلاقی اینترنت اشیاء در حوزة سلامت
مهدی دادخواه, محمد لگزیان
چکیده (124 مشاهده)         |     XML
تنازع بقا: حذف یا بقای رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
فیروزه زارع فراشبندی, راضیه وهاب, فائزه امینی
چکیده (123 مشاهده)         |     XML

گزارش ویژه

استفاده از تخصص و تجربیات کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی در بررسی مستندات علمی داوطلبان دکتری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: شرح یک تجربه
محمدرضا سلیمانی, شهین مجیری, حسن اشرفي ريزي
چکیده (82 مشاهده)         |     XML