دوره 13، شماره 4، 1395 (شماره پیاپی 50)

XML

فهرست مطالب

ایندکس

ایندکس
ایندکس مجله
چکیده (31 مشاهده)     |     متن کامل PDF (35 دریافت)     |     XML

سرمقاله

مدیریت سلامت از نگاه رابطه پزشک و بیمار شماره صفحه: 249-250
محمود کیوان‌آرا
چکیده (133 مشاهده)     |     متن کامل PDF (83 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

قوانین شش‌گانه پزشکی مبتنی بر شواهد شماره صفحه: 251-252
حسن اشرفی ریزی
چکیده (178 مشاهده)     |     متن کامل PDF (259 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

ارزیابی حداقل مجموعه داده بومی سیستم اطلاعات آزمایشگاه بیوشیمی شماره صفحه: 253-259
مهرنوش شاهمرادی, سید محمد فیروزآبادی, نیلوفر محمدزاده
چکیده (125 مشاهده)     |     متن کامل PDF (98 دریافت)     |     XML
عوامل تعیین کننده قصد تداوم استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی مبتنی بر ادغام مدل‌های احتمال مشارکت، نفوذ اجتماعی و یادگیری شناختی شماره صفحه: 260-266
مهرداد فرزندی‌پور, هاشم محمدیان, مسعود عرب فرد, نیلوفر سهرابی
چکیده (111 مشاهده)     |     متن کامل PDF (89 دریافت)     |     XML
مدل معماری برای ساختار پرونده الکترونیک سلامت مختصر شماره صفحه: 267-272
حمید مقدسی, مریم جهانبخش, رضا ربیعی, فرخنده اسدی
چکیده (177 مشاهده)     |     متن کامل PDF (132 دریافت)     |     XML
مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در شبکه علمی ResearchGate شماره صفحه: 273-279
لیلا خلیلی
چکیده (115 مشاهده)     |     متن کامل PDF (82 دریافت)     |     XML
الگويابي رابطه ميان كاربرد مؤلفه‌هاي مديريت شش‌ سيگماي ‌ناب با مشتري‌ محوري در كتابخانه‌هاي دانشگاهي شهر تهران شماره صفحه: 280-285
سيده زهرا موسوی, صديقه محمد اسماعيل
چکیده (77 مشاهده)     |     متن کامل PDF (77 دریافت)     |     XML
نقش انسجام سازمانی در تبیین رابطه بین تعدی نظارتی و بروز رفتار نوآورانه در کارکنان دانشگاه علوم پزشكي شيراز شماره صفحه: 286-291
رحمت‌اله مرزوقی, الهام حیدری
چکیده (226 مشاهده)     |     متن کامل PDF (221 دریافت)     |     XML
شاخص ویزیت- ساعت پس از اجرای بسته ارتقای کیفیت ویزیت طرح تحول نظام سلامت در یک بیمارستان تخصصی: مورد کاوی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان در سال 94-1393 شماره صفحه: 292-296
مسعود فردوسی, احمدرضا رئیسی, حمید گنجی, سحر وصال, امیر جان‌نثاری, حمزه یزدی
چکیده (135 مشاهده)     |     متن کامل PDF (113 دریافت)     |     XML
ارایه الگویی برای سنجش ارزش نام تجاری در خدمات سلامت شهر اصفهان شماره صفحه: 297-303
آذرنوش انصاری, فرزانه محمدی
چکیده (92 مشاهده)     |     متن کامل PDF (92 دریافت)     |     XML
ارزیابی دسترسی به مراقبت‌ها در برنامه پزشک خانواده با رويکرد جامعیت مراقبت‌ها شماره صفحه: 304-309
محمود کاظمیان, فاطمه کاویان تلوری
چکیده (71 مشاهده)     |     متن کامل PDF (73 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

پرستاران به عنوان یکی از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی شماره صفحه: 310-315
ابراهیم علی افسری ممقانی, هادی حسن‌خانی
چکیده (103 مشاهده)     |     متن کامل PDF (100 دریافت)     |     XML