دوره 13، شماره 7، 1395 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت)

XML

فهرست مطالب

سرمقاله

فن‌آوری اطلاعات سلامت و مدیریت کارامد آن، گامی اساسی جهت ارتقای سلامت شماره صفحه: 445
پیمان رضایی , الهام مسرت
چکیده (384 مشاهده)     |     متن کامل PDF (233 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

سیستم تصمیم‌یار بالینی تشخیص عفونت کاتتر PICC نوزادان با رویکرد منطق فازی شماره صفحه: 446-452
رضا صفدري , مليحه کديور , مهناز نظري , محبوبه محمدي
چکیده (360 مشاهده)     |     متن کامل PDF (204 دریافت)     |     XML
فرصت‌ها و جايگاه‌هاي شغلي موجود و آينده براي دانش ‌آموختگان رشته فن‌آوري اطلاعات سلامت: مشکلات و الزامات شماره صفحه: 453-458
پيمان رضايي , ليلا قادري نانسا
چکیده (372 مشاهده)     |     متن کامل PDF (195 دریافت)     |     XML
تأثیر محتوای کمک آموزشی همراه تولید شده بر یادگیری دانشجویان رشته فن‌آوری اطلاعات سلامت در درس اصطلاحات پزشکی شماره صفحه: 459-464
شهلا دمنابی , رضا فردوسی , افسون اسدزاده , مهسا میرزایی سعیدآباد
چکیده (478 مشاهده)     |     متن کامل PDF (254 دریافت)     |     XML
مدیریت خطر در واحد مدارک پزشکی بیمارستان علوی تبریز با استفاده از تکنیک تحلیل حالات و اثرات خطا شماره صفحه: 465-471
شهلا شهبازی , عادل مظاهری , مریم کاشف , ليلا قادري نانسا
چکیده (486 مشاهده)     |     متن کامل PDF (368 دریافت)     |     XML
ارایه طراحی شی‌گرای هم‌کنش‌پذیر مدیریت داده‌ای زنان و زایمان منطبق بر پرونده الکترونیک سلامت ایران شماره صفحه: 472-479
پيمان رضايي هاچه‌سو , طاها صمد سلطاني , نازيلا مفتيان
چکیده (500 مشاهده)     |     متن کامل PDF (272 دریافت)     |     XML
ثبت علایم و نشانه‌ها در گواهی‌های فوت صادر شده از بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشکی مازندران شماره صفحه: 480-484
بنیامین محسنی ساروی , محمد فلاح خاريکي , زلیخا اصغری , سیده فاطمه حسینی دامیری
چکیده (247 مشاهده)     |     متن کامل PDF (153 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

ارایه چارچوب نظام بازپرداخت مقیاس ارزش نسبی مبتنی بر منابع در سیستم بهداشت و درمان ایران شماره صفحه: 485-490
پیمان رضایی , مهسا میرزایی , افسون اسدزاده
چکیده (393 مشاهده)     |     متن کامل PDF (243 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نظام مند

طراحی پرونده الکترونیک سنجش سلامت نوآموزان شماره صفحه: 491-497
رضا صفدري , نيلوفر محمدزاده , نگار غيبي
چکیده (425 مشاهده)     |     متن کامل PDF (351 دریافت)     |     XML