دوره 13، شماره 7، 1395 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت)

XML

فهرست مطالب

سرمقاله

فن‌آوری اطلاعات سلامت و مدیریت کارامد آن، گامی اساسی جهت ارتقای سلامت شماره صفحه: 445
پیمان رضایی, الهام مسرت
چکیده (122 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

سیستم تصمیم‌یار بالینی تشخیص عفونت کاتتر PICC نوزادان با رویکرد منطق فازی شماره صفحه: 446-452
رضا صفدري, مليحه کديور, مهناز نظري, محبوبه محمدي
چکیده (59 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت)     |     XML
فرصت‌ها و جايگاه‌هاي شغلي موجود و آينده براي دانش ‌آموختگان رشته فن‌آوري اطلاعات سلامت: مشکلات و الزامات شماره صفحه: 453-458
پيمان رضايي, ليلا قادري نانسا
چکیده (80 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت)     |     XML
تأثیر محتوای کمک آموزشی همراه تولید شده بر یادگیری دانشجویان رشته فن‌آوری اطلاعات سلامت در درس اصطلاحات پزشکی شماره صفحه: 459-464
شهلا دمنابی, رضا فردوسی, افسون اسدزاده, مهسا میرزایی سعیدآباد
چکیده (78 مشاهده)     |     متن کامل PDF (73 دریافت)     |     XML
مدیریت خطر در واحد مدارک پزشکی بیمارستان علوی تبریز با استفاده از تکنیک تحلیل حالات و اثرات خطا شماره صفحه: 465-471
شهلا شهبازی, عادل مظاهری, مریم کاشف, ليلا قادري نانسا
چکیده (89 مشاهده)     |     متن کامل PDF (72 دریافت)     |     XML
ارایه طراحی شی‌گرای هم‌کنش‌پذیر مدیریت داده‌ای زنان و زایمان منطبق بر پرونده الکترونیک سلامت ایران شماره صفحه: 472-479
پيمان رضايي هاچه‌سو, طاها صمد سلطاني, نازيلا مفتيان
چکیده (156 مشاهده)     |     متن کامل PDF (93 دریافت)     |     XML
ثبت علایم و نشانه‌ها در گواهی‌های فوت صادر شده از بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشکی مازندران شماره صفحه: 480-484
بنیامین محسنی ساروی, محمد فلاح خاريکي, زلیخا اصغری, سیده فاطمه حسینی دامیری
چکیده (30 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

ارایه چارچوب نظام بازپرداخت مقیاس ارزش نسبی مبتنی بر منابع در سیستم بهداشت و درمان ایران شماره صفحه: 485-490
پیمان رضایی, مهسا میرزایی, افسون اسدزاده
چکیده (83 مشاهده)     |     متن کامل PDF (65 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نظام مند

طراحی پرونده الکترونیک سنجش سلامت نوآموزان شماره صفحه: 491-497
رضا صفدري, نيلوفر محمدزاده, نگار غيبي
چکیده (80 مشاهده)     |     متن کامل PDF (56 دریافت)     |     XML