دوره 14، شماره 3، 1396 (شماره پیاپی 55)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (245 مشاهده)     |     متن کامل PDF (114 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

خطای علمی در انتشار آثار پژوهشی شماره صفحه: 95
محسن رضائی آدریانی
چکیده (374 مشاهده)     |     متن کامل PDF (179 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مرتبط با مکان‌یابی دهکده‌های سلامت: مطالعه موردی استان اصفهان شماره صفحه: 96-102
سید علیرضا لوح‌ موسوی , مسعود تقوایی , محمد رضا وسیلی , محمد حسین زارع
چکیده (603 مشاهده)     |     متن کامل PDF (357 دریافت)     |     XML
اصلاحیه شماره صفحه: 103-109
یوسف مهدی‌پور , جهانپور علی‌پور , افسانه کریمی , سعید ابراهیمی
چکیده (459 مشاهده)     |     متن کامل PDF (99 دریافت)     |     XML
بررسي عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اينترنتی بیمارستان بر اساس مدل پذیرش فن‌آوری: مطالعه موردی در بیمارستان‌های شهر مشهد شماره صفحه: 110-115
یوسف رمضانی , فریبرز رحیم‌نیا
چکیده (441 مشاهده)     |     متن کامل PDF (209 دریافت)     |     XML
مکان‌یابی بهینه مراکز درمانی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهر مراغه شماره صفحه: 116-123
اکبر مرادی , زهرا نصیری
چکیده (634 مشاهده)     |     متن کامل PDF (239 دریافت)     |     XML
چالش‌های دگرسنجی در ارزیابی پژوهش به روش تحلیل مضمون شماره صفحه: 124-129
هاجر ستوده , معصومه روایی , مهدیه میرزابیگی , زهرا مزارعی
چکیده (548 مشاهده)     |     متن کامل PDF (373 دریافت)     |     XML
ارایه مدل ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی ایران شماره صفحه: 130-137
سيد مجيد شيرزادي , پوران رئیسی , امیر اشکان نصیری‌پور , سید جمال‌الدین طبیبی
چکیده (998 مشاهده)     |     متن کامل PDF (683 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

میزان رضایتمندی شغلی پرستاران از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان پاستور بم در سال 1394 شماره صفحه: 138-141
راحيل قربانی‌نیا , علی خضری , سپیده کمالی , نجمه قربانی
چکیده (1065 مشاهده)     |     متن کامل PDF (535 دریافت)     |     XML