دوره 14، شماره 4، 1396 (شماره پیاپی 56)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (301 مشاهده)     |     متن کامل PDF (117 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

مزایا و معایب به کارگیری سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک و راهکارهای کاهش اثرات منفی ناشی از آن شماره صفحه: 142-143
شراره رستم‌ نیاکان کلهری , رویا نعیمی
چکیده (702 مشاهده)     |     متن کامل PDF (476 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

مقایسه کارایی مدل‌های پیش‌بینی عود مجدد سرطان پستان مبتنی بر تکنیک‌های داده‌کاوی شماره صفحه: 144-149
الهام میرزاکاظمی , محمد غمگسار ناصری
چکیده (547 مشاهده)     |     متن کامل PDF (686 دریافت)     |     XML
بررسی مؤلفه‌های حقوقی قراردادهای برون‌سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 150-154
مریم جهانبخش , اصغر احتشامی , مهرناز حسین‌زهی
چکیده (735 مشاهده)     |     متن کامل PDF (271 دریافت)     |     XML
به‌ کارگیری تئوری محدودیت‌ها جهت بهبود سیستم نوبت‌دهی مراکز درمانی بیماری‌های خاص شماره صفحه: 155-160
حسن زلقی , مهدی خزایی
چکیده (608 مشاهده)     |     متن کامل PDF (214 دریافت)     |     XML
بررسی وضعیت بهره‌گیری از سیستم ذخیره و بازیابی تصاویر دیجیتالی پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران شماره صفحه: 161-166
لیلا شاهمرادی , محمد حسینی‌روندی , مرضیه صارمیان
چکیده (708 مشاهده)     |     متن کامل PDF (410 دریافت)     |     XML
شناسايي و اولويت‌بندي مخاطرات برون‌سپاری خدمات فن‌آوری اطلاعات سلامت با رويكرد فرايند تحليل سلسله مراتبی فازی شماره صفحه: 167-173
ريتا رضايی , سحر زارع , محمد شيردلی
چکیده (582 مشاهده)     |     متن کامل PDF (223 دریافت)     |     XML
وضعيت شاخص‌های علم‌سنجی مقالات استناد کننده به تولیدات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران در پایگاه Web of Science طی سال‌های 2014-2010: یک مطالعه علم‌سنجی شماره صفحه: 174-180
محمدرضا علی‌بیک , محمد خراباتی نشين
چکیده (486 مشاهده)     |     متن کامل PDF (222 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

بررسی میزان آشنایی دانشجویان و کتابداران پزشکی با وظایف کتابدار بالینی شماره صفحه: 181-185
نیره سادات سلیمان‌زاده نجفی , الهه زارع فراشبندی , رویا مرادی , فيروزه زارع فراشبندی
چکیده (653 مشاهده)     |     متن کامل PDF (729 دریافت)     |     XML