دوره 14، شماره 6، 1396 (شماره پیاپی 58)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (295 مشاهده)     |     متن کامل PDF (94 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

نقش مدیران اطلاعات بهداشتی در رویارویی با انبوه داده در نظام سلامتی شماره صفحه: 228-229
حميد مقدسی
چکیده (725 مشاهده)     |     متن کامل PDF (287 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

سامانه هوشمند توصیه رژیم غذایی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی و منطق فازی شماره صفحه: 230-235
راضيه شعبانی , سيد اميرحسن منجمی , سيد مرتضی صفوی , مهران رضايی
چکیده (700 مشاهده)     |     متن کامل PDF (472 دریافت)     |     XML
ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک‌های تخصصی درمانی منتخب شیراز با استفاده از مدل SERVQUAL شماره صفحه: 236-242
زهرا یاوری , مجید محمد شفیعی , فاطمه غیور
چکیده (505 مشاهده)     |     متن کامل PDF (284 دریافت)     |     XML
سطح سواد سلامت الکترونیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 95-1394 شماره صفحه: 243-248
سید جواد قاضی میرسعید , محمود قائمی‌زاده
چکیده (1081 مشاهده)     |     متن کامل PDF (402 دریافت)     |     XML
بررسی شبکه هم‌تألیفی پژوهشگران حوزه دندان‌پزشکی در دو پایگاه Web of Science و Scopus طی سال‌های 2011 تا 2015 شماره صفحه: 249-254
صدیقه محمد اسماعیل , نسیم نراقیان
چکیده (497 مشاهده)     |     متن کامل PDF (170 دریافت)     |     XML
تعیین سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 255-259
سونا ایمانی طیبی , فيروزه زارع فراشبندی , حسن اشرفی ریزی
چکیده (583 مشاهده)     |     متن کامل PDF (218 دریافت)     |     XML
حضور محققان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی علمی: مطالعه موردی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان شماره صفحه: 260-266
نرگس قربانی , مرجان مومنی , راهب قربانی , فهیمه باب‌الحوائجی
چکیده (534 مشاهده)     |     متن کامل PDF (185 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

دیدگاه دستیاران گروه اطفال در مورد نقش حضور متخصصان مقیم: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شماره صفحه: 267-271
امینه محبی امین , مهدی ربیعی , علی خاکشور
چکیده (503 مشاهده)     |     متن کامل PDF (172 دریافت)     |     XML